Debian Weekly News - 25 september 2001

KDE 2.2.1 och Xinerama. Ivan Moores KDE 2.2.1-paket kompileras utan Xineramastöd av orsaker alltför omfattande för att förklara här. Om du dock vill få tag på paket med Xineramastöd inkompilerat har David Bishop varit vänlig nog att lägga upp några här.

Använda HFS+ i Linux. Det förekom en diskussion om att använda HFS+-partitioner på Linux, vilka används på Mac OS X för stora partitioner. Linuxdrivrutinen är dock instabil och övergiven, och flera personer har fått ”kernel panics” när de läst HFS-partitioner. Det enda sättet att läsa detta filsystem från Linux är att använda användarrymds-HFS+-verktygen från hfspluspaketet. Alternativt kan man använda UFS-partitioner, vilket Mac OS X stöder, och för vilket en experimentell Linuxdrivrutin är tillgänglig.

Använda Mosix på Debian GNU/Linux. Viral Shah har skrivit ett HOWTO-dokument om att använda Mosix på Debian GNU/Linux. Mosix är ett skalbart, transparent lastbalanseringsverktyg för flera operativsystem, vilket tyvärr endast fungerar på x86-arkitekturen. HOWTO-dokumentet ger en steg-för-steg-introduktion till användningen av Mosix, vilket redan är tillgängligt som Debianpaket.

Ny kassör för SPI. Stormötet för Software in the Public Interest Inc. tillsatte Branden Robinson, den fantastiske X-killen från Debian som ny kassör för företaget den 17 september 2001. SPI utgör ett juridiskt paraply runt Debianprojektet.

Säkerhetssekreterare. Problemen med Debians säkerhet just nu har fått Joey att ompröva situationen. Debians säkerhet är viktig för våra användare och bör därför hanteras ordentligt. För att hjälpa till att förbättra situationen har Joey bett om en säkerhetssekreterare, som kan hjälpa Debians säkerhetsgrupp med att utföra sitt arbete.

Engelska, brittisk engelska eller amerikansk engelska? Det hölls en diskussion på Debian-Devel inspirerad av Marcelo E. Magallon och fel 111465 vilket tog upp problemet med att skapa ett alias ”English” för antingen en_US eller en_GB. Det har höjts flera röster för att kalla en_GB.ISO-8859-1 för ”English” eftersom språket kommer från Storbritannien och även talas utanför det, på samma sätt som ”French” är fr_FR och ”Spanish” är es_ES, även om språket i sig självt talas utanför Frankrike eller Spanien i lokala varianter.

Ingen mer ondska? Förra veckan rapporterade vi om ondskan hos /usr/share/java/repository. Ola Lundqvist var vänlig nog att summera resultaten hittills av diskussionen. Javaentusiaster kan vilja läsa sammanfattningen och gå med i diskussionen; stoppandet av ytterligare ondska kan vara beroende av det!

Apacheinsatsgruppen. Ardo van Rangelrooij har föreslagit att skapa en Apacheinsatsgrupp som skall underhålla Apachepaketen. Apaches nuvarande tillstånd och behovet nyligen att rätta åtminstone en del av de öppna felen ledde honom till slutsatsen att ett mer aktivt underhåll av dessa paket behövs. Detta inkluderar en Apacheinsatsgruppswebbsida som definierar målsättningar, skriva riktlinjer för att paketera Apachemoduler, skapa ett CVS-område och migrera Debians Apachepaket till Apache 2, vilket redan förbereds av Thom May och Daniel Stone. Flera personer har redan anmält sig som frivilliga, så det verkar som det kommer att komma nya Apachepaket inom kort – bättre än någonsin. En preliminär sändlista har redan skapats.

Förhandstitt på nya Ghostscriptpaket. Torsten Landschoff tillkännagav nya Ghostscriptpaket som är tillgängliga för uttestning. De inkluderar både gs 6.51 såväl som gs-aladdin 7.00. Torsten arbetar på att kasta uppströmsskripten och ersätta dem med sina egna.

Ny utdata för update_excuses. Anthony Towns tillkännagav att det kommer komma en ny uppsättning rader i update_excuses-utdatat. Hans tillkännagivelse innehåller en beskrivning.

Ej installerbara paket i Debian/testing. Andrew M. Bishop skrev en sammanfattning över paket i testing som inte kan installeras. Listan är deprimerande lång. Anthony Towns har gått med på att det finns en del paket som inte kan installeras i Woody. Ett antal paket är ur synk eller har kritiska fel. Det finns även en mer korrekt lista över ej installerbara paket.

Aptitude uppdaterad. Vi rapporterade om problem med aptitude i föregående utgåva. Daniel Burrows skrev till oss: ”Jag upptäckte just att jag, när jag såg detta i DWN, aldrig följde upp detta. Versionen av aptitude i sid är nu fri från felet (och en del dumma segmenteringsfel som på något sätt kom in samtidigt). Installera 0.2.4, och om det fortfarande inte fungerar, rapportera fel.”

Komma igång på SuperH. Yutaka Niibe skrev en steg-för-steg-manual för att få igång med Debian GNU/Linux-distributionen på SuperH. Just nu behövs Debian GNU/Linux på i386, inklusive utvecklingsmiljön såväl som binutils-multiarch. Gratulerar!

Grafer över Debians listor. Joey har tydligen lekt med RRD. Han har skapat en del grafer över sändlistorna som Debian tillhandahåller på lists.debian.org. De visar både det totala antalet prenumeranter och postningsfrekvensen på listan. Detta ger en del intressanta grafer, såsom Debian-Announce vars prenumerantantal stadigt växer utan postningar, och Debian-Alpha med frekventa postningar, men med nästan stadigt antal prenumeranter.

Ny lintian att testa. I föregående utgåva rapporterade vi att Shaleh tillkännagivit att han börjat arbeta på lintian igen. Han har redan lagt upp preliminära .deb-filer. Hämta dem medan de är varma.

Utkast till Pythonpolicy. Neil Schemenauer skrev ett utkast till en Pythonpolicy för Debian. Alla intresserade parter bör titta på den och kommentera på sändlistan debian-python.

32/64-bitars samexistens. Det förekommer en hel del diskussion på sändlistan LSB-Spec om ett förslag för 32- och 64-bitars kompatibilitet på 64-bitarssystem. Det är inte många av oss som råkar ha 64-bitarssystem hemma, men detta ämne kommer att bli allt viktigare i framtiden. (Observera att om du har ett 64-bitarssystem hemma behöver du inte e-posta oss och tala om det. Tack.)

Rättelse. Förra veckan skrev vi om alternativ i kompileringsberoenden där Bdale Garbees namn felstavades som Bdale Garbie. Vi ber om ursäkt för det, Bdale!

Teckensnitt som saknas efter uppgradering. Flera har rapporterat problem med teckensnitt efter uppgradering av X, tecken som blev till rutor i Gnumeric, GIMP, XMMS och andra program. Detta kom sig av förekomsten av ISO10646-1-kodade (”Unicode”) teckensnitt i de nya 4.1.0-X-teckensnittspaketen. Många program och verktygsuppsättningar anger inte vilken teckenkodning de vill ha när de ber om ett teckensnitt, och är inte utrustade för att hantera att de får ett 16-bitarsteckensnitt. Att använda X-fonstservern (xfs) från XFree86 4.x rättar problemet. En del har rapporterat att det även hjälper att byta ordning på teckensnitten i /etc/X11/XF86Config-4, även om det kanske bara är ett lyckligt sammanträffande.

Nya paket. Här är en del av de nya och betydande paketen under veckan.

Senaste säkerhetsbulletinerna. Några nya säkerhetsbulletiner att fästa avseende vid om du använder dessa paket.

Har du en kommentar, fråga, komplimang eller intressant nyhet? Sänd den till oss på dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.