Debian Weekly News - 3 oktober 2001

Debian internationellt. Vi upptäckte att ytterligare ett språk har lagts till i listan över stödda språkwww.debian.org. Katalanska lades till för några veckor sedan, och nu har även indonesiska lagts till. Översättningsstatistiken visar att vi har ungefär ett tusen webbsidor och att inte mer än 100 per språk är föråldrade. Våra översättare verkar göra ett riktigt bra arbete. Indonesiska och katalanska medräknat så är ingångssidan på vår webbplats tillgänglig på 25 språk.

Minska storleken på busybox. Busybox är verktyget som används inbyggda system och på Debians startdisketter. På våra startdisketter tillhandahåller det de flesta programmen (som ls, mount, umount osv.). Busybox har dock växt från Potato till Woody och har blivit för stort på SPARC och PowerPC. Erik Andersen, dess författaren, förklarar fler sätt att spara plats på våra startdisketter.

Version 3.0.14 av startdisketterna har släppts. Adam Di Carlo har haft en hektisk vecka, men lyckades släppa en ny version av startdisketterna. Denna version innehåller alla rättelser som krävs för S/390, MIPS, MIPSel, ARM, M68k, HPPA och IA64 såväl som patchar som behövs för att få stöd för ReiserFS och ext3 på IA32. Paket för flera arkitekturer (hppa, ia64, i386, m68k, mipsel, powerpc och s390) har redan sänts in, och andra har kompilering inplanerade. Under tiden bestämde Anthony Towns att mips, mipsel och s390 kommer vara en del av woodyutgåvan.

LaTeX för gammalt? Några användare snubblade över detta problem förr i tiden. Efter installationen var det helt enkelt inte möjligt att kompilera LaTeX-filer, eftersom det inte fanns någon latex.fmt-fil. Denna fil skapas normalt vid installationen, vilken kommer misslyckas om LaTeX är för gammalt. En intern kontroll förhindrar kompileringen om ursprungsfilen är äldre än ett år och några månader. En del frågor om detta ställdes, vilket avslöjade att tidsgränsen ökades till trettio månader. Detta kan dock fortfarande orsaka problem när woody väl har släppts, varför den LaTeX-version som som standard medföljer Debian kommer att ignorera detta test.

HOWTO-dokumentet om att säkra Debian behöver hjälp! Javier Fernández-Sanguino Peña bad om hjälp med detta dokument. Han lider just nu av att vara överbelastad av information som skall läggas till HOWTO-dokumentet om att säkra Debian, vilket tidigare formellt underhölls av Alexander Reelsen. Om du har lite ledig tid över som du kan lägga på denna uppgift ber vi dig hjälpa Javi genom att tillhandahålla patchar till den aktuella CVS-versionen av dokumentet, se här för detaljer.

Debians spegelinfrastruktur. Under det senaste året eller så har det förekommit oregelbundna problem med spegelinfrastrukturen, men vi har inte hållt debian-mirrors à jour med det, utan vi tänkte att ingen skulle bry sig om några smärre avbrott. Detta kan ändras i framtiden; det förutspår i alla fall Josip Rodin, aktiv medlem i mirrors@debian.org, i en kungörelse om maskinvaruändringar i vårt ftp-master-system.

dput borta? Folk saknade detta paket. På grund av ett nyligen tillagt beroende på GnuPG, som bara är tillgängligt i non-US, var det nödvändigt att ta bort dput-verktyget från huvudarkivet, main, för att sedan åter sända in det till non-US-arkivet som ett nytt paket. Det har installerats i arkivet nu, men var otillgängligt under några dagar. Även om kontroll av signaturer kan göras valbart kommer ytterligare kryptografistöd att läggas till, så det kommer ligga kvar i non-US till dess vi får lägga in kryptografiprogramvara i huvudarkivet.

Kontrollera en Debianspegel. Grahame Bowland tillkännagav att han skrivit ett verktyg vid namn deblint, vilket testar integriteten hos en Debianspegel. Han inspirerades till att skriva detta verktyg när han frustrerades över att några filer saknades på vissa speglar. Namnet kommer dock att ändras, eftersom det en gång redan har funnits ett deblint.

Paketera NSAs säkerhetsförbättrade Linux. Russell Coker sände ett ITP om att paketera en kärnpatch för NSAs säkerhetsutökade Linux (Security Enhanced Linux). Dock, när du hämtar källkoden måste du godta NSAs friskrivningsklausul. Det var osäkert huruvida Debian får distribuera programvaran utan denna friskrivningsklausul, trots att programvaran släppts under GPL. Problemet klarlades senare, så det enda som hindrar oss från att sända in det till arkivet är enligt den ansvarige paketens kvalitet. Preliminära paket finns här.

Dåliga paketbeskrivningar. Daniel Burrows har undersökt beskrivningarna av våra paket. Resultaten är beklämmande; en statistiskt signifikant andel av dem var inte ens korrekt formaterade enligt våra egna definitioner, och många av dem var grammatiskt felaktiga, stilmässigt klumpiga, eller bara helt enkelt inte hjälpsamma. I allmänhet bör riktlinjerna för bra (teknisk) dokumentering gälla. Var tydlig, var kortfattad, var otvetydig, var informativ, och var korrekt. Sändlistan debian-l10n-english kan användas för att diskutera detaljerade problem med det engelska språket.

Och nu till något helt annat... Även om det inte här helt Debianrelaterat tänkte vi att det kunde vara intressant för våra läsare att veta att W3C har utökat perioden för allmänhetens kommentarer för sitt patentriktlinjeramverk. I grund och botten är det ett förslag på gång att anta ett andra licenssätt för W3C-rekommendationer, ”Reasonable and Non-Discriminatory Licensing” (RAND, skälig och icke-diskriminerande licensiering). Dock är envar licensavgift nödvändigtvis oresonlig för fri programvaruutvecklare och kommer att få till effekt att utvecklare av fri och öppen källkodsprogramvara utestängs från att implementera standarder och rekommendationer under dessa licensriktlinjer och/eller att W3Cs roll som standardiseringsinstitut marginaliseras. Du kan även läsa Alan Cox' syn på patentpolicyn. Om du skriver en kommentar, se till att du påpekar specifika invändningar mot policyn, säg inte bara att ”Jag gillar den inte”.

Intervju med Ben Collins. Debian Planet har en intervju med Debians projektledare, Ben Collins. Han erkänner att han var en vanlig användare under tre månader innan han blev utvecklare. ”Det är rätt svårt att använda Debian utan att aktivera sig i dess utveckling”, säger han.

Översikt över LSB-program. George Kraft kungjorde på sändlistan lsb-spec att det vore bra om någon kunde skapa en lista över program som stöder Linux Standards Base för att köras på system som följer LSB. Om du är intresserad av att hjälpa till, se på diskussionen och kom med.

Nya paket. Nya och anmärkningsvärda paket under veckan.

Inga säkerhetsbulletiner denna vecka.

Håll kontakten. Om du har förslag, kommentarer, tips, eller andra godbitar, sänd dem till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.