Debian Weekly News - 3 april 2002

Välkommen till årets fjortonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Eftersom måndag denna vecka var 1 april har ni här Debians aprilskämt för detta år, vilket ver mycket skojigare än förra årets. Här har ni förresten skämten från linux-kernel, Slashdot och Dutch Qt bigots. CPAN kungjorde sin nya inriktning mot Java och freshmeat.net bytte färg till grönt/vitt mot svart.

Debians problem, Debians framtid. Eduard Bloch sände en rapport som listar några av Debians problem. Eduard anser att det är dags att peka på några dåliga trender i Debian vilka måste brytas, eller så kommer hela systemet, förr eller senare, falla samman. En del personer har dock kommit överens om att bordlägga sådana beslut tills efter att Woody givits ut.

Debian Apache 2.0.34. Thom May kungjorde att Debianpaket för Apache 2.0.32 är tillgängliga, vilka redan har ersatts med paket för version 2.0.34. Eftersom det är Apache2 har pakten ännu inte lagts in i Debianarkivet. Du kan dock, om du vill, hämta paketen från Thoms webbsida. Använd inte felrapporteringssystemet utan sänd istället kommentarer till sändlistan debian-apache@lists.debian.org.

LDAP-motor för Debconf. Matthew Palmer gjorde en första utgåva av debconf-ldap, en LDAP-motor för debconf. Den gör det möjligt för dig att lagra konfiguration för en datorklase i en central databas, samt att lagra maskinspecifika inställningar i en separat databas. Du kan hämta Matthews paket härifrån. Han ber om kommentarer, sänd dem till mjp16@ieee.uow.edu.au.

Snabbguide till Debian Jr. Derek Neighbors och Ben Armstrong skrev Snabbguide till Debian Jr. vars målgrupp är de som vill styra barn mot att använda Debian Jr., speciellt de som är nya på det och planerar att installera det. Delar av dokumentet är även användbara för systemadministratören. Sänd kommentarer till Ben Armstrong.

Akademiska artiklar i Debian. C.M. Connelly forskade lite på paket som innehåller akademiska artiklar som en del av sin dokumentation. Hon anser att vi inte behöver oroa oss för de historiska och frusna dokumenten som beskriver vissa tidiga tillstånd eller grunden till programvaran, som inte är daglig dokumentation. Hon väcker frågan om bifogandet av källkodspaket är nog för att anta att deras distribution är laglig under licensen på paketet som helhet.

Debian går med i OASIS. Mark Johnson påbörjade arbetet med att få Debianprojektet att bli medlem av OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, ungefär Organisation för främjandet av strukturerad informationsstandarder). Han kunde snabbt samla ihop tillräckligt med pengar för att låta Debian bli medlem i gruppen som den första GNU/Linux-distributionen. OASIS är ett internationellt konsortium som skapar samarbetande industrispecifikationer baserade på öppna standarder såsom XML, SGML och DocBook, vilka är integrerade delar i Debians SGML-infrastruktur.

Göra av med icke-fri SSH. Aaron Ucko anser att det inte längre finns några bra skäl att behålla ssh-nonfree. Ett tag var fördelarna mot OpenSSH stödet för Kerberos, men det finns numera även i OpenSSH. Eftersom ingen protesterade släppte Aaron senare ett övergångsförslag för att ge en mjuk övergång för våra användare.

teTeX-licenskartläggning. C.M. Connelly har kontrollerat licenserna för ungefär 300 dokumentationsfiler som medöljer Debians teTeX-paket för att bekräfta att dessa kan distribueras med Debian. Hon upptäckte att omkring trettio filer antingen inte alls kan distribueras eller är icke-fria. I många fall innehöll inte dokumentationsfilerna specifik licensinformation, så licensinformationen för paketet som helhet eller teckensnittsdistributionen gäller för dem. Uppströmsförfattaren informerades så att dessa problem kan lösas förr eller senare.

Uppdatering om projektledarvalet. Det är skoj att omröstningssystemet skrivs om under omröstningen, men det verkar fungera bra. Manoj Srivastava rapporterar att skripten som krävs för att hantera omröstningsprocessen nästan är helt färdiga och att automatiska bekräftelser (positiva och negativa) sänds ut. Han kungjorde även ett uttalande som täcker hur de hemliga röstsedlarna redovisas. Varje röstande kommer få en hemligt ”polett”, vilken introducerades av Anthony Towns. Med denna metod kan den hemliga röstlängden bekräftas från allmänt tillgängliga resultat. Här finns statistik.

Kompileringscache för kompileringsservrarna? Paul Russell undrade om det vore en bra idé att installera Andew Tridgells kompileringscache på kompileringsservrarna. I teorin verkar det vara en bra idé, men cacharna behöver vara flera gigabyte stora, eftersom det finns över 5000 källkodspaket. Även om binärpaketen bara är några megabyte stora tar glibc-källkoden upp ungefär 600 Mbyte och XFree86 tar upp hela 1,6 Gbyte. En cache skulle åtminstone täcka dessa stora och tidsslukande paket vilka måste byggas om då och då.

Nytt installationssystem för Debian? Tyska Linux User Magazine startade ett projekt för att skapa ett nytt installationssystem för Debian. De anser att det nuvarande installationssystemet är det med komplicerade bland alla GNU/Linuxdistributioner men att paketsystemet regerar. De vill därför skapa ett enkelt installationssystem inriktat på nybörjare. Intresserade parter bör sända kommentarer och titta på det nya installationssystemet som har bordlagts tills Woody släppts.

Ny stabil utgåva släppt. Joey släppte till slut ytterligare en utgåva (r6) av Debian GNU/Linux 2.2 (alias ”potato”). Utgåvan lägger till inte mindre än 23 ytterligare säkerhetsuppdateringar till Debians stabila utgåva, vilket täcker paket som analog, glibc, gnujsp, gzip, listar, mod_ssl, ncurses, php, sudo, uucp och xchat. Några viktiga rättelser lades också till, vilket täcker paket som dump, man2html, nfs, samba och squid. Se förberedelsessidan för detaljer.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har detta paket installerat.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 6 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 115 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Har du nyheter? Berätta för oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta saker att lägga in, speciellt nya artiklar av frivilliga skribenter och ämnen vi ofta missar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.