Debian Weekly News - 23 maj 2002

Välkommen till årets tjugoförsta utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi ber om ursäkt för att vi är försenade, men Joeys inblandning i organiseringen av LinuxTag har förhindrat honom från att förbereda DWN i tid. Det är troligt att det fortsätter till början av juni. Självklart kom det ett brev under veckan som frågade om när Woody blir färdigt. Den korta versionen: Det finns fortfarande kvar att göra innan vi kan ge ut den.

Är MPlayer redo för Debianpaketering? Med den nyligen utgivna versionen 0.90pre2 av MPlayer tillkännagavs några viktiga förbättringar av källkodene. Paketet består nu till 100% av GPL:ad kod och innehåller dessutom identifiering av processortyp vid körning, vilket betyder att en x86-MPlayerbinär kan köra även på andra x86-processorer. Detektering av målprocessorn vid kompilering är inte längre nödvändigt. En tredje intressant förbättring gäller stödet för ytterligare filformat, bland andra det väldigt populära Oggformatet.

Licensproblem med nytt Nessuspaket. Josip Rodin förklarar att han inte kan släppa nya Nessuspaket då uppströms har valt att byta till att använda OpenSSL, vilket länkar mot GPL:ad kod. Simon Law försökte senare att nå uppströms.

Saknade byggberoenden. Junichi Uekawa släppte en lista över paket som inte har byggberoenden (en ”Build-Depends”-rad), men beror på andra saker än ”build-essential”. Listan är avsedd som en hjälpsam approximering. Med tanke på att det bara finns ungefär 300 dylika, vilket är mindre än 10% av Debiandistributionen, är vi rätt nära att ha användbara byggberoenden. Tack till alla som har gjort det möjligt!

Paketera visdomsord. Aurelien Jarno undrade om vad som gäller för samlingen av visdomsord rent juridiskt. Han har fått veta att varje visdomsord i sig är ett citat, och att det är lagligt att inkludera den, så länge som det inte är längre än fyra rader, vilket tros vara ”skälig användning” (fair use) enligt US-amerikansk lagstiftning. Källkoden i sig, vilken innehåller alla visdomsorden, behöver en upphovsrätt hos personen som har sammanställt den.

Veckans e-gräl. Nils Rennebarth undrade om långa förseningarna för nya paket beror på den kommande utgivningen av Woody. Även med denna rätt så grälfria fråga gjorde Jeroen Dekkers om den till ett e-gräl på temat ”Debian är så anti-Hurd”. Med mer än 300 brev i denna tråd kan den inte ignoreras, men det verkar inte vara någon idé att bidra på den eftersom den blivit ett enda stor gräl.

GCC 3.1 för Debian? GNUs kompileringssvit 3.1 släpptes nyligen och flera brev antyder att de som ansvarar för GCC redan arbetar paket för samtliga arkitekturer. Paketen klarar tyvärr inte av att kompilera sig själv korrekt på m68k och powerpc. Preliminära paket, inklusive binärpaket för intel x86-arkitekturen finns här.

Omstrukturering av Webmin. Jaldhar Vyas tillkännagav sina planer att omkonstruera webmin-paketen. De är ett ramverk för webbaserade systemadministrationsverktyg skrivna i Perl och släpps av uppströms i en enda stor tar-boll. Ramverket och de flesta av dessa moduler är redan paketerade som en del av webmin-källkodspaketet, men Jaldhar vill dela upp den i flera källkodspaket.

CVS-kataloger i binärpaket? Joey Hess upptäckte att omkring 50 binärpaket i den instabila versionen innehåller cvs-filer (som Entries, Root och Repository). Han undrade om någon kunde komma på en orsak till varför ett av Debians binärpaket skulle innehålla dem.

Debian används för att slå rekord. Internet2-konsortiet tillkännagav nyligen ett nytt prestandarekord för interkontinentalt Internet. Det sattes genom att överföra data motsvarande innehållet på en kompaktskiva över mer än 12.272 km nätverk på 13 sekunder. Skrivbordsmaskiner körande Debiansystemet användes i båda ändarna av förbindelsen. Med en Internetanslutning av denna storlek skulle det endast ta 78 sekunder att överföra alla sex cd-skivorna Woody kommer på. Det verkar som vi behöver snabbare cd-brännare.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.