Debian Weekly News - 25 juni 2002

Välkommen till årets tjugofjärde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. För att förbättra kvaliteten på DWN och för att se till att nya bidragslämnare vet hur vi sätter samman varje nummer har vi uppdaterat bidragssidan. Här är ett fint citat från Jérôme Marant: Det fina arbete Debianfolket gör med sina paket är den verkliga hemligheten bakom APTs magi.

Preliminära XFree86 4.2.0-paket. Branden Robinson tillkännagav till slut preliminära paket för XFree86 4.2.0. Tack till Branden och Ishikawa Mutsumi (石川むつみ) för ett väl utfört arbete. Som Branden tidigare nämnt tillhandahåller Debian ett korsplattformstest för XFree86, då XFree86.org-utvecklarna kompilerar bara för i386. Dessutom skapade Werner Heuser ett mini-HOWTO-dokument om Debian-XFree86 v4.2, medan Adam Heath och Tollef Fog Heen skapade en spegellista.

Debian används i franska skolor. Debiansystemet används som bas för en distribution av GNU/Linux som används i franska skolor. Den använder ett skräddarsytt installationsprogram. Systemet installerar på en ensam disk, antingen tom eller med en enda vfat-partition. För att installera det behöver användaren bara starta från cd:n. Installationsprocessen är på franska och installerar ett fungerande Debiansystem på mindre än 20 minuter. Det finns mer information med länkar som pekar på franska dokument.

Utvecklarreferensen uppdaterad. Raphaël Hertzog tillkännagav att en ny version av utvecklarreferensen har installerats i arkivet. Antalet ändringar sägs vara många och är bland andra: dokumentation om uttestningsversionen, paketspårningssystemet, det nya incoming-systemet, irc-kanaler, madison, sponsring av nya utvecklare och ett helt nytt kapitel om bästa paketeringspraxis.

Sammanfattande kommentarer på GNU FDL 1.2-utkast. Free Software Foundation släppte slutligen de kommentarer de fått efter att ha publicerat licensutkastet för GNU Free Documentation License (FDL), vilket Branden Robinson bad om för ett bra tag sedan. Då Branden inte tycker om den nuvarande situationen planerar han att utveckla Debian Free Content License (DFCL) vilken kommer vara otvetydigt DFSG-fri. Därför har APS Free Game License och Design Science License nämnts.

Ytterligare begränsningar för GPL? En fråga dök upp på sändlistan debian-legal huruvida en författare har rätt att lägga till någon slags reklamklausul till ett paket som i övrigt är licensierat enligt GNU General Public License. Branden Robinson förklarar i detalj varför detta paket inte verkar vara i överensstämmelse med Debians riktlinjer för fri programvara.

Snygga utskrifter av Javakod? Då och då vill programmerare skriva ut sin kod på papper, antingen för genomgång eller för arkivering, men rena kod ser tråkig ut. Därför är det alltid trevligt att använda en förskönare innan koden faktiskt skrivs ut, så att nyckelord skrivs ut i fetstil, osv. För e-post finns mp och muttprint, för C, C++, Java, skalkod, Perl och Verilog finns trueprint. För Java kan du även använda tinyc2l.

Flerspråkiga generella Debianflygblad. Flera personer i Debian har på sista tiden arbetat på uppdaterade allmänna flygblad som informerar om Debianprojektet och Debiandistributionen. De bör användas på internationella mässor närhelst Debianprojektet bjudits in att delta. Den använder fri programvara (dvs. LaTeX) och organiseras som ett tvåspråkigt flygblad när det skrivs ut på båda sidorna av ett papper. Upphovsrätten har överförts till Software in the Public Interest, Inc. och källkoden för flygbladet finns redan på tyska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska och svenska.

PGI-baserad Woodyinstallerare. Branden Robinson tillkännagav att på grund av den närliggande utgivningen av Debian 3.0, också känd som Woody, publicerar Progeny Linux Systems en betaversion av en Woodyinstallerare, vilken är baserad på deras Progeny Graphical Installer (PGI)-programvara. ISO-avbildningar av deras installerare är tillgängliga från archive.progeny.com.

Omorganisera Debians dokumentation. Osamu Aoki (青木 修) föreslog att omorganisera dokumentationen som Debian installerar på användarens system i /usr/share/doc på motsvarande sätt som RFC- och HOWTO-dokument. Detta kommer ge mer sammanhängande placeringar av filer och andra fördelar som lättare integrering på cd, dokumentation som är lättare att hitta, och konsistens.

Enklare översättning av Debians webbsidor. Denis Barbier skrev en uppmaning om kommentarer till debian-www angående ett nytt sätt att göra översättningar. Tidigare har det varit många problem med de så kallade skivorna, i vilket flera språk förekommer i samma fil. Detta ger problem med flerbytekodningar, såsom japanska. Denis har tagit fram en lösning som använder den välkända gettext-metoden och .po-filer.

Debian på 35 plats i superdatorlista. Den senaste internationella superdatorkonferensen ägde nyligen rum i Heidelberg, Tyskland. Heidelberg universitet stod inte bara värd för årets konferens utan byggde även ett eget kluster vid det tvärvetenskapliga centret för vetenskaplig datoranvändning (IWR), vilket använder Debian som grundläggande operativsystem. Klustret är världens snabbaste datorkluster som kör Debian GNU/Linux och det kom in på plats 35.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 79 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.