Debian Weekly News - 6 augusti 2002

Välkommen till årets 29:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Före detta Debianutvecklaren zhaoway (赵蔚) skrev en artikel på kinesiska om Jigdo för IBM developerWorks Kina. Trevligt att informationen sprids. Det verkar ha varit en händelsefattig vecka, många utvecklare var troligen på semester. Däremot var säkerhetsgruppen hyperaktiva, något som tydligen också gäller Branden Robinson, eftersom han tillkännagav Debianpaket för XFree86 4.2.

DMCA dödar säkerhet? CNET News.com rapporterar om en incident där dene kontroversiella ”Digital Millennium Copyright Act (DMCA) åberopats, Hewlett Packard har hotat att stämma en grupp forskare som publicerade en sårbarhet i Tru64 Unix. Eftrsom HP distribuerar Debian och två medlemmar av Debians säkerhetsgrupp är USA-medborgare undrar man om de är i farozonen för liknande hot? En vecka senare släppte HP ett pressmeddelande där de skriver att de inte kommer använda DMCA för att kväva forskning eller hämma dete informationsflöde som kan gagna deras kunder och förbättra deras systemsäkerhet.

Säkerhetskopiera ett Debiansystem. Drew Daniels skrev en rapport som beskriver olika sätt att säkerhetskopiera ett Debiansystem. Bland annat används programmet cruft för att hitta filer som inte täcks av korrekt installerade paket. Systemadministratörsguiden innehåller även ett kapitel om att göra säkerhetskopior.

Finns det inga fria fonter? Ben Armstrong forskade lite på de Truetypetypsnitt som medföljer Debiandistributionen. Efter att ha oroats av ett icke-fritt typsnitt i ett paket han underhåller började Ben leta efter en lämplig ersättare under en DFSG-fri licens. Han blev dock besviken när han upptäckte att nästan alla så kallade ”fria” typsnitt inte når upp till DFSG.

Debianutgivningsfest i Tyskland. Nyligen kungjordes det att några tyska utvecklare planerar en Debianutgivningsfest nästa veckoslut. Festen planeras att vara kul och bara en grillkväll och frukost planeras, trots intressanta diskussioner och troligt hackande. Festen äger rum i Minden, Tyskland och de som vill delta bör anmäla sig i tid.

Paketera dockningsprogram. Josselin Mouette påbörjade en diskussion om paketering av WindowMaker-dockningsprogram. För närvarande finns det 28 sådana dockningsprogram paketerade för Debian och dockapps.org listar hela 90 stycken. Alla dessa dockningsprogram kommer troligen paketeras förr eller senare av Debianutvecklare som använder dem. Dock verkar det vara suboptimalt att paketera varje dockningsprogram som ett eget paket, eller att samla samtliga program i ett stort paket.

Nya ping- och inetd-paket. Marco d'Itri tillkännagav att han har för avsikt att ersätta versionen av ping och inetd med program från OpenBSD. Den nya inetd är redan tillgänglig för allmän genomgång. Den stöder IPv6, inbyggt stöd för libwrap, att binda mot en specifik adress och finjustering av buffertar på uttag (sockets).

Installera Debian på IBM RS/6000-arbetsstation. Rolf Brudeseth släppte ett ”howto”-dokument som beskriver hur man installerar Debian GNU/Linux 3.0 på en IBM RS/6000 44P-170-arbetsstation. Det bör även fungera för andra ”low-end”-system, som 260, 270 och B80, även om inte just dessa testats. Rolf förväntar även att installationen fungerar på motsvarande sätt på ”mid-” och ”high-end”-POWER3-system.

Cd-avbildningar för Sarge? Anthony Towns önskade att cd-avbildningar för Sarge bör automatgenereras varje vecka. Han förklarade att de inte behöver vara startbara ännu, men att de bör vara tillgängliga som jigdo-avbildningar. Att få ut cd-avbildningar så fort som möjligt är viktigt om vi skall få foten ur och släppa Sarge inom en överskådlig framtid.

Cd-omslag för Debian Woody. Robert Dodd tillkännagav att han skapat omslagsbilder för Debian GNU/Linux 3.0 (alias ”Woody”). Bilderna är fritt tillgängliga härifrån. Om någon vill använda dem men behöver ytterligare information om omslagen eller ett annat format kan Robert Dodd med glädje hjälpa till.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 97 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.