Debian Weekly News - 10 september 2002

Välkommen till årets 35:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den intressantaste nyheten under veckan är troligen att Qmail tagits bort från Debians listserver. Tack vare administratör- och listmastergruppen kör nu servern glatt Postfix. Dessutom kanske de som äger en X-Box köra Debian på den.

Placering av PHP-filer. Matthew Palmer undrade var bibliotek och program för PHP-paket bör installeras. Det finns en minipolicy under utveckling vilken troligen kommer dokumentera rätt placering av PHP-utökningsbibliotek vilka är skrivna i PHP. Om man installerar filerna i /var/www kan det hända att de hamnar i fel webbrymd, men att installera dem i en annan katalog och länka in dem i korrekt webbrymd kanske inte fungerar med alla webbservrar.

Hantering av funktionspaket. Javier Fernández-Sanguino Peña frågade hur funktioner hanteras i Debian för närvarande. Joey Hess förklarade att den kanoniska källan för information om funktioner är källkoden för tasksel. Information om funktioner extraheras av ett program som tillhör ansvarige för utgåvorna och används för att generera relevant overrides-fil. Den filen används i sin tur för att fylla i information i Packages-filen, vilken sedan ses av tasksel och aptitude.

CPU-optimerade OpenSSL-paket? Christoph Martin undrade om det finns en möjlighet till eller policy angående optimerade biblioteksversioner. Mike Stone lade till att OpenSSL har processorspecifika assemblerrutiner som väljs vid kompileringen och Christoph förklarade att optimering för 80486 istället för 80386 fördubblar hastigheten och att optimera för sparcv8 istället för sparcv7 ger en åttafaldig hastighetsökning. Det kan sannolikt vara värt att välja någon optimering under körning.

Olagligt att hämta non-US inom USA? Richard Atterer noterade att CD-FAQ:en talar om för boende i Förenta Staterna att det är okej för dem att hämta programvara från non-us för privat bruk. Eftersom kryptografiprogramvara inkluderas i huvudarkivet är dock huvuddelen av det som är kvar i non-US-arkivet programvara som berörs av patent. Om en USA-medborgare hämtar och använder sådan programvara kan han bryta mot USA-patent utan att veta om det.

Kommentarer från Donald Knuth om TeX-licensdiskussioner. David hittade ett tillkännagivande från Donald Knuth om distributionen av modifierade Computer Modern-TeX-teckensnitt vilket höjer temperaturen på diskussionen. Även om teckensnitt deklareras allmängods bör inte modifierade versioner ges samma namn som originalet, vilket kan motsäga Debians riktlinjer om det krävs.

Debianvarumärke i Spanien. I maj registrerade en person med anknytning till en spansk utbildningsfirma tydligen termen Debian som varumärke. Jacobo Tarrio upptäckte att det finns tre sådana ansökningar. Ignacio García Fernández gav en förklaring från företaget i fråga.

Diskussion om Javapolicy. Ola Lundqvist skrev att eftersom Woody har släppts vill han föreslå att den föreslagna Javapolicyn görs officiell. Ola ber om kommentarer på den och önskar en diskussion. De föreslagna riktlinjerna talar om virtuella maskiner, Javabibliotek, program och kompilatorer.

Byta namn på verktyg för startskript. Henrique de Moraes Holschuh föreslog en övergång från invoke-rc.d, policy-rc.d och update-rc.d till rc.d-invoke, rc.d-policy och rc.d-update. Övergången kräver en ändring i policy för att påbjuda att de nya skripten används nu och ytterligare en policyändring efter att Sarge ändrats för att kräva att de nya skripten används. Symboliska länkar för kompatibilitet kommer att installeras, så övergången kommer inte att förstöra existerande installationer eller paket. Anthony Towns anser det dock vara bortkastad tid utan några tekniska fördelar.

Skärmlös installation. Mario Lang försöker komma på det bästa sättet att integrera tillgänglighetsstöd i debian-installer. Målet är att göra det möjligt att installera med helt andra skärmtyper än en normal monitor, något som kommer göra det enklare att installera för personer med nedsatt syn.

Grafiskt installationsprogram? Michael Cardenas släppte sin patch mot cdebconf vilken lägger till ett gtk2.0-skal. Det krävde fortfarande en del ytterligare arbete men andra avslutade det och Tollef Fog Heen har redan lagt in det. Detta är ett viktigt steg mot ett grafiskt installationsprogram för Debian.

Bugrapporter som en brevlåda. Adam Heath tillkännagav att han installerat ett nytt CGI-program på Debians felrapporteringssystem. Det nya CGI-programmet stöder MIME-tolkning av debbugs-loggdata och gör det därmed möjligt att hämta en hel felrapport och kommentarer som en vanlig brevlådefil. Alla bilagor till specifika brev innehåller även hämtlänkar så att bilagan lätt kan hämtas.

Utvärdering av paketintegritet. Jérôme Marant påminde utvecklarna om ett föredrag Martin Michlmayr höll vid Debian Conference 1 angående regressionstestning av paket. Regressionstester är tester som görs för att försäkra sig om att beteendet hos ett givet program inte ändrats mellan versioner. Tester på installationen kan göras med pbuilder. Dessutom medföljer redan ett existerande ramverk för testning av beteendet hos paket i Debian.

Om att flytta konfigurationsfiler. Joey Hess påpekade att det är ett pakets, eller dess skripts, plikt att hantera flyttning av konfigurationsfiler om filen flyttats mellan nya versioner. Policyn nämner att paketansvariga bör se efter fallet uppgradering till en version i vilken konfigurationsfilen inte längre existerar och använda debconf för att fråga användare om huruvida de vill att filen skall tas bort.

Nytt underprojekt ”DebianEdu”. Raphaël Hertzog tillkännagav att underprojektet DebianEdu har fötts. Målet med detta underprojekt är att göra Debian den bästa distributionen för användning inom utbildningssektorn. Han hoppas att underprojektet kommer att samarbeta med liknande initiativ, som den franska Debian Education-distributionen (endast på franska) eller SkoleLinux i Norge.

Teknisk genomgång av Debian Securing Manual. Javier Fernández-Sanguino Peña letar efter personer som kan göra en teknisk genomgång av Debian Securing Manual. Vissa delar behöver skrivas om, speciellt konfigureringschecklistan vilken inte längre är reflexiv. Dessutom är inte alla översättningar à jour.

Ändra dokumenteringsstrukturen. Rob Bradford föreslog en upprensning av det sätt Debian Documentation Project implementerar sin namnrymd, för närvarande verkar det inte finnas någon konsistent namngivning. Därför föreslog han att en katalogstruktur på formen /doc/manuals/<språk>/<manualnamn>/<format>/ skall användas, tillsammans med specialskrivna indexfiler för varje underkatalog. Detta kommer vara en rätt stor ändring mot nuvarande katalog /doc/manuals/<manualnamn>/ för HTML och /doc/manuals/<språk>/<manualnamn>.<format> för andra format för de flesta (men inte alla) dokumenten. Detta kommer tyvärr även att omöjliggöra innehållsförhandling.

Genomgång av policy. Manoj Srivastava började gå genom utstående felrapporter mot Debians policy och skrev kommentarer till tolv sådana felrapporter. Bland dessa finns namngivning av Perlmoduler, krav på Postscriptfiler, att lägga till GNU Free Documentation License till listan över fria licenser, menypolicyn med flera.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 113 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.