Debian Weekly News - 17 september 2002

Välkommen till årets 36:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det är med glädje vi tar med två artiklar från Richard Wale den här gången. Det rapporterades (på tyska) nyligen att det tyska konkurrensverket kommer använda ett modifierat Debiansystem på sina skrivbordsdatorsystem (på tyska) och servrar.

Skall Debian stöda Sincere Choice? Gustavo Noronha Silva frågade om Debianprojektet kommer att stöda Sincere Choice, vilket nyligen grundades av före detta projektledaren för Debian Bruce Perens. Sincere Choice är en politisk plattform för projekt och individer som anser att det skall finnas en rättvis och konkurrenskraftig marknad för datorprogramvara, både företagshemlig och Open Source. Den grundades som motangrepp mot ett fiffigt bedrägeri.

XFree86 4.2.x. Branden och hans kollegor i X Strike Force fortsätter att jobba mot en 4.2.x-utgåva för Debian, med nya ”experimentella” förhandspaket. Han kommenterade även det nyligen tillkännagivna säkerhetshålet i Xlib; Debian är inte sårbart eftersom ”XFree86 4.2.0 ännu inte har släppts”. Sedan detta sades har han släppt paket för XFree86 4.2.1-0pre1v1, vilket innehåller rättelsen.

Debian på RS/6000. Efter den pSeries-relaterade aktiviteten på PowerPC-sändlistan nyligen, vilken föreslog ett kärnarkiv för ”fungerande” kärnor för RS/6000-maskiner, hoppade diskussionen från debian-powerpc till debian-boot med förslaget om att CHRP-/PReP-kärnor skall uppdateras med att man arbetar mot att få fungerande installationsdisketter. Trots att inga tidsramar nämndes verkar konsensus vara att existerande CHRP-/PReP-kärnor är trasiga (vad gäller RS6K:er) och att läget behöver undersökas och att kärnorna behöver skrivas om. Förhoppningsvis kan Debian allt eftersom tiden förlöper fungera bättre på pSeries-plattormen.

Status för Perl 5.8.0-uppdateringen. Brendan O'Dea rapporterade att övergången till Perl 5.8.0 i den instabila utgåvan (Sid) nästan är genomförd. Tre arkitekturer har inte byggt om paketen, men för de som släpptes i och med Woody bör det troligen fixas av de nyaste källkodspaketen. Brendan listar fem återstående paket som fortfarande lider av beroendeproblem. Generellt sätt blev övergången så mjuk som var möjligt.

Hur kan jag hjälpa till? Ett antal personer har visat att de inte vet hur de skall göra för att hjälpa till med att förbättra Debian. Det är inte alla som höjer rösten när de överväldigas och behöver hjälp, för att hjälpa till ger vi länkar till vanliga resurser. För att höja kvaliteten på Debian, se detta lilla HOWTO-dokument. Om du vill lägga ned lite tid på paketering, visar wnpp-listan (Work-Needing and Prospective Packages, ungefär ”paket som behövs arbetas på, och eventuella framtida paket”) på paket det behöver arbetas på. Som en generell uppgift så behöver debian-installer assistans med icke-i386-arkitekturer. För de som vill arbeta med webbtjänster innehåller denna lista saker att göra på webbplatsen. Dessutom finns en förteckning över allmänna uppgifter som behöver hjälp.

GNOME-övergång avstannad. För en tid sedan rapporterade vi om pågående diskussioner som behandlade arbetet med att lägga till GNOME 2 i Debianarkivet. Till slut hölls en diskussion på irc mellan den tekniska kommittén (ctte) och GNOMEs utgivningsansvarige. Det verkar som om folk är överens om att GNOME 1-biblioteken bör behållas så länge som möjligt och att GNOME 2 bör ersätta GNOME 1 vid någon framtida tidpunkt. Det har dock inte ännu bestämts var GNOME 2-paket skall utvecklas, Raphaël vill helst se ett beslut taget av den tekniska kommittén framför att skapa skapa ett repetitionsplats.

Diskussioner om funktionssystemet. Eduard Bloch påbörjade en diskussion om funktionssystemet och föreslog att lägga till fler funktioner riktade mot användarna, bland andra en uppdelning mellan GNOME, KDE och ren X11 och grundläggande Internetklienter för X11 och textkonsolen. Det visade sig att räckvidden för funktionssystemet inte är helt klart definierat, en del personer anser att det bör hjälpa nya användare att installera programvara utan att känna till detaljerna, medan andra anser att funktioner är till för att installera stora klumpar programvara på en och samma gång.

Debianjobbdatabas. Andreas Müller rapporterade att han färdigställt en jobbdatabas för Debian och bad om en öppen betatestning. Detta är en jobbdatabas för Debianrelaterade jobb, baserad på ett Debian-LAMP-system. Databasen är inriktad både mot företag som söker ny personal såväl som personer som söker ny arbetsgivare.

Blender är fri programvara. När företaget bakom Blender, en mycket snabb och mångsidig 3D-modellerare och -rendrerare, gick i konkurs skapades Blender Foundation, med målet att säkra och underhålla Blenders källkod. 100.000€ (drygt 900.000 kronor) krävdes för att köpa källkoden från företaget, en summa som donerades av många frivilliga från hela världen. För att fira detta kommer en konferens att hållas i oktober, vilken avslutas med en fest vid vilken Blender 2.26 kommer släppas som fri programvara.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 111 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.