Debian Weekly News - 1 oktober 2002

Välkommen till årets 38:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk, vilket denna vecka innehåller artiklar av Ludovic Rousseau och Andrew Pollock. Efter över fyra års (1757 dagar) beräkningsarbete och miljoner CPU-timmars arbete har distributed.net med råstyrka knäckt nyckeln till RSA Securitys 64-bitarskrypteringsutmaning, och vunnit priset på 10.000 USA-dollar.

Exempel på Debiananvändning. Colin Walters tillkännagav att han samlar information om hur Debian används hos olika institutioner och företag. Goda exempel är idrifttagning som standardarbetsstation på ett universitet eller högskola, som server för namnkunniga webbplatser som Sourceforge och Thawte.com, eller i ett sammanhang där hög pålitlighet/tillgänglighet är ett krav (t.ex livsuppehållande system på ett sjukhus).

Stöd för smartkort. Ludovic Rousseau paketerade huvuddelen av MuscleCardverktygen från Muscle (Movement for the Use of Smart Card in a Linux Environment, ungefär Rörelsen för användandet av smartkort i Linuxmiljö). Bland annat gäller detta högnivåabstraktionsbibliotek som libcflexplugin för Schlumberger Cryptoflex-kort och libmcardplugin för det generella JavaCard-kortet. Ovanpå dessa tillhandahåller libmusclepkcs11 ett PKCS#11-API (Application Program Interface).

Använda smartkort. Det API som nämns ovan används av Mozilla för att delegera kryptografiska funktioner till en kryptografisk enhet (som ett smartkort). Detta betyder att den autentiserings- och signeringsnyckel som används av Mozilla aldrig lämnar ditt smartkort och inte kommer att lagras på din dator (RSA-nyckelpar genereras inuti smartkortet). Dessutom ger xcardii ett grafiskt användargränssnitt och muscletools ett kommandoradsskal för att hantera dina smartkort.

Använda CVS för översättning av mansidor. Julien Louis undrade hur man borde samordna översättningen av Debianspecifika mansidor. Detta arbete skulle kunna hanteras via CVS, uppdelat per språk och sektion. Denis Barbier tillade att cvs-katalogen redan finns och att vi skulle kunna använda verktyg som liknar de som används för att hantera översättningen av webbplatsen.

Debiandoc mot Docbook. Susan Kleinman tyckte att det skulle vara en bra idé att uppdatera policyn så att all dokumentation bör skrivas i Debiandoc. Susan föreslog att Debian antar ett XML-baserat språk. Diskussionen som följde nämnde flera för- och nackdelar med förslaget.

Förlorar Debian inflytande? En kommentar på Debian Planet diskuterade hur lite uppmärksamhet Debian har fått från GNU/Linux-webbplatser efter att Woody släpptes för två månader sedan, jämfört med andra distributioner. Det finn väldigt få recensioner av Debian 3.0 på webben, jämfört med till exempel Red Hat 7.3, vilken har fått fyra recensioner sedan den släpptes för fem månader sedan. Bör folk inom Debian vara oroliga över bristen av allmänt intresse av distributionen?

Startbara ISO-avbildningar för SGI Indy. Florian Lohoff tillkännagav den första ISO-avbildningen för Debian/mips som kan starta på SGI I2- och SGI Indymaskiner. Allt du behöver göra är att gå in i PROM och klicka på installation av programvara från lokal cd-rom och sedan följa de vanliga stegen för att installera Debian på maskinen. Detta utvecklades under årets utvecklarmöte.

Debian vid spanska nationella hackmötet. Eric Van Buggenhaut rapporterade att det spanska nationella hackmötet (Hackmeeting) kommer hållas i Madrid i år mellan 4-6 oktober. Mässan är den största årliga samlingen av datornördar och fri programvara i Spanien. Flera Debianutvecklare kommer närvara och driva en Debianmonter för att demonstrera fördelarna med vårt favoritsystem för allmänheten.

Aktivera serverprocesser. Noah Meyerhans noterade att Debian för närvarande inte stöder situationer där ett paket med en serverprocess (daemon) och servern inte startas vid systemstart. Noah undrade varför Debian inte stöder det BSD-liknande /etc/rc.conf-system vilket innehåller en variabel för varje server.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 19 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 139 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.