Debian Weekly News - 5 november 2002

Välkommen till årets 43:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den här veckan har vi med glädje med artiklar av Matt Black och David Kimdon. En enkät om trenderna inom informationsteknik i den tyska datortidsskriften iX ger vid hand att Debian står i en egen klass bland GNU/Linux-distributioner, genom att ha ökat från 6% till 20% jämfört med den senaste mätningen.

Enkät om säkerhet i Debian. En medlem av säkerhetsgruppen sände ut ett brev för att försöka samla information om vad användare och organisationer anser om och förväntar sig från Debians säkerhetsgrupp. Eftersom säkerhetsgruppen av naturliga skäl inte kan stöda Potato i all framtid kommer säkerhetsuppdateringar för Potato avslutas vid någon tidpunkt. Det finns dock fortfarande organisationer som inte kan uppgradera sina Potatomiljöer till Woody och därför krävs visst förhandlande.

Är Debian än anarkistisk organisation? Jonathan Walther hörde att en del personer sa att Debianprojektet är ett bra exempel på tillämpad anarki. Han ville veta vad han skulle säga till folk om de frågar om Debian är anarkistiskt. Sean Perry undrade hur en grupp som består av cirka tusen personer och vid varje given tidpunkt åtminstone har hundra aktiva medlemmar kan säga sig vara anarkistisk. Han påpekar även att anarki, precis som diktatur, är en extrem, och att extremer inte fungerar så bra ihop med folk. Russel Coker bekräftade dock att Debian har en del anarkistiska tendenser.

Installera och konfigurera ALSA-ljudmoduler. Linux Orbit förklarar hur man installerar och konfigurerar ALSA-ljudmoduler i Debian GNU/Linux. HOWTO-dokumentet börjar med att kompilera en skräddarsydd kärna och moduler, och fortsätter med en detaljerad beskrivning över hur man ställer in ALSA med det skript som medföljer Debian så att moduler automatiskt läses in och ur, och att dina volyminställningar lagras och återställs vid omstart.

Uppdatering av Woodydistributionen. Mer än tre månader efter att 3.0 släpptes sände ansvarige för den stabila utgåvan ut en statusrapport om sina förberedelser inför en uppdatering av den stabila distributionen. Uppdateringen kommer i huvudsak bestå av säkerhetsuppdateringar men även inkludera uppdateringar för paket som försvann under frysningen av Woody.

Filer i /usr/share måste vara läsbara av alla. Matthew Swift sände in en allmän felrapport som föreslår att alla filer i /usr/share bör vara läsbara av alla eftersom de skall delas mellan olika maskiner. Han påpekar även att detta är ett krav i Filesystem Hierarchy Standard. Till exempel har Matthew upptäckt att vissa filer i flera paket inte är läsbara av alla. Steve greenland svarade och påpekade att Debians policy redan kräver detta.

TWAIN-inläsning för Debian. Bdale Garbee tillkännagav att han fått en förfrågan från TWAIN-arbetsgruppen om en kontakt för samarbete med Debian. De vill veta hur en ny anpassning av TWAIN-drivrutinerna till Unix och GNU/Linux bäst kan göras tillgänglig för Debiananvändare. Bdales personliga behov möts för närvarande på ett adekvat sätt av SANE-drivrutinen och det var länge sedan han tittade på något som hade med TWAIN att göra, så han undrar om någon annan är intresserad.

Skapa en Debianloggserver. Vincent Hillier skrev en artikel om hur man tar en fjärrloggningsserver med Debian i drift. Artikeln är rätt detaljerad med tonvikt på att säkra servern för att se till att den inte komprometteras. Artikeln riktar sig mot nybörjare på GNU/Linux, men även erfarna användare bör kunna använda den som en bra referens.

Ställa in X-terminaler med Debian. Alan W. Irwin skrev instruktioner för hur man ställer in GNU/Linux-baserade X-terminaler med Debian. Målet är att köra alla X-klienter (KDE, GNOME, OpenOffice, osv.) transparent på en kraftfull server och bara använda en långsam dator (X-terminalen) för att visa resultaten och styra vad som visas med tangentbordet och musen. Detta sätt att ställa in datorer är speciellt användbar för att åter göra gamla datorer användbara.

Licensproblem med UnrealIRCd. Mika Fischer bad om råd med en ny klausul i licensen för UnrealIRCd vilken verkar implicera att licensen kan ändras retroaktivt. Branden Robinson med flera påpekade att detta skulle bryta mot Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Branden var också bekymrad över att det verkar som det finns ett krav för en s.k ”click-through” för att acceptera licensen. Mika pratade med författaren till UnrealIRCd, som utökade licensen för att klargöra att den inte skall kunna appliceras retroaktivt. Branden anser dock kravet på ”click-through” för att acceptera licensen, om det faktiskt är ett krav, kan vara problematiskt.

Motsvarar källkods-cd 1 binär-cd 1? GNU General Public License kräver att alla som distribuerar binärer även erbjuder sig att (under tre år) tillhandahålla motsvarande källkod. Blars Blarson undrade huruvida den kompletta källkoden för Woodys första binär-cd finns på den första källkods-cd:n, eller om han måste hämta alla källkodsskivor för att kunna distribuera den första binär-cd:n. Raphaël Hertzog förklarade att även om källkodspaket normalt läggs till skivorna i motsvarande ordning som binärpaketen finns det flera orsaker till varför skivorna inte motsvarar varandra helt och hållet. De som inte vill distribuera den kompletta uppsättning Debian-cd bör skapa sina egna cd med motsvarande källkod om de vill undvika att samla hela uppsättningen med källkodsskivor.

Lågkostnadsdatorer för spansk landsbygd. Washington Post rapporterar om en Debianbaserad distribution för Extremadura, en landsbygdsregion i västra Spanien. För att eliminera en del av huvudvärken betalade myndigheterna i Extremadura ett spanskt företag att ta en av de fria versionerna av GNU/Linux och göra den lämplig för allmän distribution. Det är trevligt att se att det faktum att Debian är enkelt att skräddarsy och dess öppna struktur används på ett så bra sätt. När så många Debianbaserade distributioner dyker upp behöver vi kanske ett mer organiserat sätt att hämta tillbaka rättningar och förbättringar in i Debian.

Lämna kvar LZW-algoritmen i källkodsfiler? Chris Halls frågade om det är tillåtet att lämna källkodsfiler som implementerar en patenterad algoritm (LZW-komprimering för GIF-bilder) i källkods-tarbollen för OpenOffice.org. Filerna varken byggs eller distribueras i binärpaketen. Walter Landry påstår att du inte kan distribuera en implementation av ett patent och Branden Robinson tillade att Debian inte skall skeppa någonting som inte är DFSG-fritt i sitt huvudarkiv.

Problem med ordlista. Kevin Atkinson rapporterade att på grund av diskussionen om ett möjligt problem med licensen för aspell-en kanske inte den nya version 0.50 sänds in till Debian. En av de medsända ordlistorna kommer från DEC Systems Research Center och har en licens som inte är förenlig med DFSG som den ser ut nu.

Packa om GNOME 1. Josselin Mouette nämnde att han är villig att göra det möjligt att installera Gnome 1 på ett Debiansystem utan att stå i konflikt med Gnome 2. Han anser att GNOME-skrivbordet i version 2 saknar delar av GNOME 1.4:s funktionalitet och lider av inkompatibiliteter. Colin Walters undrade om det inte vore bättre att bara jobba på att lägga tillbaka den funktionalitet som saknas.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fem paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 141 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.