Debian Weekly News - 26 november 2002

Välkommen till årets 46:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Är fri programvara lämplig för statlig användning? Kan det ersätta existerande system? För att undersöka detta kommer Japan att studera möjligheten att programvara med öppen källkod såsom Linux på statlig nivå.

Världskarta över Debiananvändare. Gürkan Sengün började att skapa en världskarta över Debiananvändare, liknande den över Debianutvecklare. Efter bara två dagar hade han fått runt 150 koordinater och när DWN gått i tryck bör det finnas omkring 1000. Världskartan är tillgänglig i tre storlekar, 768×384, 2000×1000 och 4000×1000. Om du vill stå med, sänd dina koordinater till gurkan@linuks.mine.nu.

Debianserver nedbrunnen. Wichert Akkerman rapporterade att en eld brutit ut i datorhallarna hos Twente universitet. Enligt brandkåren har byggnaden och allt däri brunnit ned till grunden. Debianserver ”satie” som stod som värd för säkerhets- och non-US-arkiven fanns där. Två dagar senare rapporterade säkerhetsgruppen att säkerhetstjänsten med framgång åter tagits i drift på en annan server. Nm och qa fanns också på satie och även de ominstallerades på klecker. Det har nu till slut bekräftats att branden var anlagd.

Debian förlorar användare till Gentoo? Andrew Lau stördes av det ökade intresset för Gentoo Linux och undrade om Debian kunde lära sig från Gentoo. Branden Robinson påpekade att Debian redan har lärt sig från det och nämnde apt-src. Roberto Suarez Soto lade dock till att flera användare inte bara överväger tekniska frågor när de väljer sitt operativsystem.

Status för Debian-Installer. Tollef Fog Heen tillhandahöll en uppdatering om det nya installationsprogrammet för Sarge. Michael Cardenas tillkännagav även en ny webbsida för den. X86- och S/390-anpassningarna går väl framåt, och så gör även i18n. Arbete har påbörjats på IA64-anpassningen, medan Alpha-Axp- och PowerPC-anpassningarna har avstannat. En hel del arbete behöver fortfarande göras för att få ut en betaversion till nyårsafton. Om du vill hjälpa till bör du läsa komma igång-informationen och att göra-listan.

Debian på LWE i Frankfurt. Michael Banck skrev en rapport om Debians närvaro vid Linux World Expo and Conference i Frankfurt i Tyskland i oktober 2002. Debianprojektet fick en sponsrad monter i .org-paviljongen mittemot ingången. Debianfolk från Tyskland lyckades använda en videoprojektor för realtidsdemonstrationer i montern.

Ansökningar och nomineringar för SPIs styrelse. Bdale Garbee meddelande att Software in the Public Interest, Inc. (SPI) ösnkar utöka sin styrelse. SPI är en ideell organisation som grundades för att hjälpa organisationer att utveckla och distribuera öppen maskinvara och programvara. Den fungerar som en juridisk och finansiell tillvaro för Debian och andra projekt. SPIs vice ordförande Martin ”Joey” Schulze ber om ansökningar och nomineringar för medlemskap i styrelsen och en speciell ”assisterande” position som önskar hjälpa att underhålla företaget, driva möten och så vidare. På söndag avgick han dock.

Sluta bero på xlib6g*. Daniel Schepler tillkännagav att han önskar lägga in felrapporter mot alla källkods- och binärpaket som fortfarande beror på de föråldrade xlib6g*-paketen. Dessa fel kommer ha normal allvarlighetsgrad för ett tag, men kommer att höjas till allvarligt (för källkodspaket) eller gravt (för binärpaket) när Branden Robinson väl trycker av avtryckaren och till slut tar bort xlib6g*-paketen.

Manualsidor för APT. Susan Kleinmann beskrev hur vissa aspekter av den nuvarande (0.5.4) manualsidan för apt_preferences är svåra att förstå. Susan gav en kommentar på det första stycket av manualen för att visa hur dokumentationen kan förbättras. Hon påpekar att eftersom APT är så centralt för att använda Debian effektivt borde de APT-relaterade manualsidorna vara lätta att förstå. Susan önskar sända in en uppdatering av manualsidan men hoppas att de som har bättre kännedom om hur det fungerar kan hjälpa till.

Synkronisera apt-get update och dselect-uppdatering. En felrapport öppnades mot APT som föreslog att programmet ”apt-get update” också borde uppdatera dselectdatabasen (om den finns). Detta skulle eliminera behovet för en separat uppdateringskörning i dselect. Joey Hess tyckte att den bästa implementationen vore en ”Post-Update”-hake i apt.conf som också skulle kunna ha andra användningsområden.

Licensändringar för Defsystem3. Tidigare i år tillkännagav Kevin Rosenberg att han avsåg att paketera defsystem3 åtskiljt från Common Lisp Controller-paketen. Detta drog fram vissa aspekter hos defsystem3-licensen i ljuset som bröt mot Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Efter diskussion med författarna till defsystem3 meddelade Kevin att licensen skulle utökas. Branden Robinson höll med om att den nya licensen följer DFSG.

Intervju med Klaus Knopper. Ladislav Bodnar intervjuade Klaus Knopper om sitt projekt Knoppix, som gör startbara cd. Klaus föreslår att Knoppix cd kan användas för att testa maskinvarukompatibilitet nästa gång du köper dator och förklarar hur maskinvarudetekteringen är implementerad i Knoppix. En del användargrupper och institutioner har skapat språkspecifika utgåvor (japanska, spanska) eller använder helt enkelt maskinvarudetekteringen för sina egna projekt.

Beroenden på ny GNU LibC. Mike Fedyk undrade varför nya paket i Sid beror på den nya libc6 från den instabila utgåvan. Han upptäckte att för att installera uppdaterade paket från den instabila utgåvan så kröp ett nytt libc6-paket in. Jason Gunthorpe undersökte den aktuella situationen och upptäckte att paket beror på flera olika versioner av libc6. Adam Heath lade till att glibc-utvecklarna regelbundet tar kod från CVS.

”Release”-filer i paketarkiv. Karl Hegbloom föreslog att skräddarsydda paketarkiv bör innehålla en Release-fil, speciellt om de befinner sig på people.debian.org. Detta skulle göra det möjligt för användare att använda APT-inställningar för att ”nåla fast” specifika paket mot specifika versioner.

Licenser på Linuxkärnan. Giacomo Catenazzi genomförde en komplett undersökning av licenser i Linuxkärnan. Han lade in resultaten i ett FAQ-liknande dokument och upptäckte totalt 18 olika licenser (inklusive ”ingen”). De flesta är fria och stämmer överens med både DFSG och GNU General Public License.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 135 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Bliesener, Andre Lehovich, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.