Debian Weekly News - 11 februari 2003

Välkommen till årets sjätte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Ett tillkännagivande nyligen på en GNOME-lista säger att att GNOME och KDE kommer att gå med i Free Desktop-projektet för att skapa riktlinjer för användargränssnitt för de båda skrivbordsmiljöerna. Dessutom riktar Turbo Desktop Environment sig mot användare med äldre datorer som fortfarande vill ha ett ordentligt skrivbord. Det baseras på KDE 1 och Debian. Fler goda nyheter på skrivbordssidan finns i och med att KDE 3.1 sänds in till Debians instabila utgåva.

Debian vid World Social Forum. Debian fanns representerat vid World Social Forum i Brasilien av Debian-RS, en lokal Debiananvändargrupp. De ombads att bygga datornätverket för ungdomslägret under evenemanget. De inbjöds även att hålla 10 seminarier, med teknisk, politisk och social inriktning.

Debian och OASIS. I april förra året gick Debian med i Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Mark Johnson, Debians officiella representant i OASIS, bad om kommentarer från alla Debianutvecklare som varit involverade i OASIS tekniska kommittéer. Han vill även ha tankar om hur han bör göra får att få information från utvecklarna innan han avger Debians röst i OASIS-beslut.

Debian går med i Desktop Linux Consortium. Debianprojektet tillkännagav att det är en grundande medlem i det nya Desktop Linux Consortium (DLC). DLC är en tillverkarneutral förening som består av både kommersiella företag och organisationer inom öppen källkod, vilka utvecklar och formar teknik inom GNU/Linux på skrivbordet, med inriktning mot de krav som finns hos företag, institutioner och hemanvändare.

Debian i ”Home Entertainment Gateway”-enhet. En rapport på LinuxDevices.com om PRISMIQ:s MediaPlayer, en nätverksansluten underhållningsenhet, säger att den kör en inbyggd version av Debian GNU/Linux. Med ett pris på endast 250 USA-dollar (drygt 2000 svenska kronor) spelar enheten ljud- och videofiler från hem-pc eller Internet på TV och stereoanläggningar. Enheten består av en inbyggd dator baserad på en 32-bitars MIPS-mikroprocessor med integrerad MPEG-avkodare, tillsammans med 16 Mbyte Flash och 64 Mbyte SDRAM.

Välja funktioner och paket. Osamu Aoki (青木 修) såg över det nuvarande paketinstallationssystemet och kom fram till att dselect, aptitude och apt-get finns för att installera enstaka paket (ur en lista över drygt 8700) och tasksel som väljer bland trettio funktioner. Han undrade om det förekom något arbete på att få bort detta gap. Lösningen han föreslår innehåller ytterligare attribut i paketbeskrivningen.

Kompilera Debianpaket med DJGPP. Jeremie Koenig planerar att försöka kompilera vissa Debianpaket för FreeDOS med DJGPP, en DOS-anpassning av GCC, vilken har ett libc som ger hyfsad API-kompatibilitet med program som kommer från Unixvärlden. Han erkänner att tanken om debian-djgpp låter konstig, men för gamla och inbyggda system kan detta ge tillgång till en stor mängd programvara.

Planer inför frysningen? Barak Pearlmutter bad om en frysning av distributionen inom en snar framtid. Anthony Towns förklarade att strax över 1700 källkodspaket är formellt klara för uttestningsutgåvan för tillfället, men att de hålls tillbaka på grund av olika bibliotek och liknande (glibc, Perl, Python, C++, GTK, KDE, osv). Det är omkring en fjärdedel av Debian. Under de senaste fem månaderna har uttestningsutgåvan fungerat ”korrekt”, men bara för att den instabila utgåvan inte gjort det. Uttestningsutgåvan har inget värde om Debian inte kan tillhandahålla funktionell programvara i sin instabila utgåva på en regelbunden basis.

Säkerhet för uttestningsutgåvan. Anthony Towns avslöjade att infrastrukturen för att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för uttestningsutgåvan är på plats, faktiskt ända sen den nya säkerhetsarkitekturen skapades. Matt Zimmerman påpekade dock att någon behöver gå över paketen och procedurerna och städa upp om någon utvecklare sänder in trasiga paket.

Problem med paketering av Qt3. Ralf Nolden rapporterade om stora problem med det sätt Qt3 är paketerat för närvarande. Flera problem har inte åtgärdats och den ansvarige lyssnar fortfarande inte. Ivan Moore har till och med ångrat att han gav bort paketet. Till slut uppnåddes åter samarbete med den ansvarige och uppdaterade paket förväntas inom kort. Detta omfattar ett antal ändringar och den ansvariga sände en statusrapport.

Statusrapport för startdisketterna. Eduard Bloch har jobbat på nya startdisketter för 3.0r2-uppdateringen av Woody (den stabila utgåvan). Han rapporterar att boot-floppies 3.0.24 nästan är färdiga. Paket för de flesta arkitekturer har byggts och testats, men vissa problem kvarstår för arkitekturerna sparc, s390 och arm.

Riktlinjer för delade bibliotek. Marco d'Itri föreslog två små ändringar i policyn vad gäller delade bibliotek och PIC-kod (positionsoberoende kod). För det första räcker det inte att kompilera med -fPIC för att få PIC-kod, objektet får inte heller ha någon TEXTREL-sektion. För det andra bör bibliotek tillåtas att innehålla korta sektioner med icke-PIC-kod på lämpliga arkitekturer om det ger en stor hastighetsökning.

Mandrake Linux utan MandrakeSoft? Några Mandrakefrivilliga och -utvecklare diskuterar framtiden för Mandrake Linux då Ben Reser anser att slutet för MandrakeSoft är oundvikligt. De föreslog att organisera utvecklingen av Mandrake Linux som ett gemensamt arbete och undersökte hur Debianprojektet organiseras, vilket är varför John Goerzen från Debian bidrog till diskussionen. Gustavo Franco föreslog till exempel Mandrake som ett nytt projekt i Debian under paraplyorganisationen Software in the Public Interest, Inc. Denna tanke avvisades dock.

Ny APT förberedd. Adam Heath kungjorde att han förberett APT 0.5.4.9. Den nya versionen innehåller högre gränser och har till slut översättbara strängar. Han kompilerade även om APT med g++ 3.2. På grund av detta vill Adam se till att denna version fungerar på alla arkitekturer. Dessutom ber han översättarna hämta ut APT från CVS och sända översatta filer till listan deity. Dessutom förberedde Daniel Burrows nya paket av aptitude.

Undersöka systemanvändare. Colin Watson rapporterade om ett problem med de tre användarna sync, games och man. Dessa tre har idag sin primärgrupp satt till ”users”, vilket nu är grupp-id 100. Diskussionen tog en avstickare till om denna grupp ens borde ha id 100. Han jämförde även med situationen i andra distributioner av fri programvara.

Debian Multimedia Project. Marco Trevisani rapporterar att DeMuDi har nått version 0.9 och han anser att det är dags att starta ett Debian-Multimedia-projekt inom Debian. Han vill ha formella diskussioner och be om åsikter från Debianutvecklare, framförallt de som direkt skulle beröras. För att hjälpa till gav Ben Armstrong en pekare till underprojektsguiden.

Hexdump, Hexcat och Hextype? Michael Piefel undrade varför Debian innehåller hexdump och hexcat, strax innan han fick reda på att även hextype finns. Gerd Knorr tillade att hexdump är väldigt flexibel, och slutligen jämförde Richard Braakman hastighetsskillnaderna mellan de tre.

Juridisk analys av licenser inom öppen källkod. Jeremy Malcolm, Debianutvecklare och IT-jurist, presenterade en artikel med titeln Problem med licenser inom öppen källkod vid Australian Linux Conference nyligen. Artikeln analyserar en del vanliga licenser inom öppen källkod, såsom GNU General Public License och BSD-licensen. Jeremy påpekar vissa juridiska fallgropar i dessa licenser och föreslår strategier för att överbrygga dem.

Kompilera Debian med en icke-GNU-kompilator? Bob McElrath frågade om att lägga in paket kompilerade med icke-fria kompilatorer såsom HP:s ccc i Debianarkiven, då icke-fria kompilatorer ger ibland snabbare programfiler än gcc. Flera personer som svarade noterade dock att gapet är mindre i de senaste versionerna av gcc 3.x. Oavsett de filosofiska problemen med att ha programvara i Debian som kompilerats med en icke-fri verktygskedja finns det flera juridiska och tekniska problem med det, såsom att licensvillkoren för ickefria kompilatorer ibland förbjuder att de binärer som skapas distribueras, med mera.

Knoppix recenserat på IBM developerWorks. Cameron Laird publicerade en artikel om Knoppix, GNU/Linux-distributionen på en cd som baseras på Debian. Om du någonsin behövt en funktionsduglig Linuxinstallation som är portabel och fungerar på samma sätt oavsett maskinvara, läs denna artikel. Knoppix innehåller en specialiserad och väldigt användbar GNU/Linux-distribution på en enkel, startbar cd-rom.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 159 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.