Debian Weekly News - 18 februari 2003

Välkommen till årets sjunde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Förutom FLOSS-rapporten som sponsrades av Europeiska kommissionen har forskare vid universitetet i Stanfords institut för ekonomisk forskning utformat ytterligare en enkät och bett Linuxmiljön om assistans. Om du någonsin undrat om (GNU/)Linux är det enda nya och fria operativsystemet som påbörjats nyligen, ta en titt på ReactOS, vars mål är att implementera en fri version av NT.

Debians projektledarval. Manoj Srivastava tillkännagav den sista dagen i nomineringsperioden. Kandidaternas plattformar kommer att publiceras den 15 februari och kandidaternas kommentarer till varandra den 21 februari. David B. Harris och Adam Heath har har anmält sig frivilliga för att ta hand om projektledardebatten på IRC, vilken troligen äger rum i slutet av månaden. Hittills har Moshe Zadka, Bdale Garbee, Martin Michlmayr och Branden Robinson valt att kandidera.

Analys av Debians nyckelring. Lars Wirzenius analyserade Debians nyckelringar (GnuPG och PGP), vilket avslöjar att 769 nycklar finns i en så kallad starkt kopplad mängd, vilket betyder att alla nycklar kan nå varandra (via ömsesidiga signaturer). Tyvärr visar hans forskning även att 487 inte är en del av den starkt kopplade mängden.

Projekt för cirkulerande tidsservrar. Adrian von Bidder bad folk som har datorer med statisk ip-adress att köra ntpd och göra det tillgängligt för allmänheten via den cirkulerande dns-tjänsten time.fortytwo.ch. Skälet bakom frågan var att vissa öppna tidsservrar (som listas på ntp.org) har problem med för hög trafik. Han rapporterade senare att han fått flera positiva svar, men ingen inget från de administratörer som hanterar projektmaskiner som redan kör ntp-servrar.

Varför finns det flera versioner av BerkeleyDB? Will Lowe undrade varför Debian distribuerar fyra versioner av BerkeleyDB, något som kommer leda till integritetsproblem om två olika versioner indirekt länkas till från samma process (t.ex genom kedjan Apache, mod_perl och libberkeley-db-perl). Matthew Wilcox förklarade att det binärfilsinkompatibiliteter förekommer och att det inte finns några verktyg för att nedgradera en databas.

Ta bort mICQ från Debian? Martin Loschwitz föreslog att mICQ skulle helt tas bort från Debian då uppströmsförfattaren lagt in ett skadligt och förvrängt ”påskägg” i koden, vilket går förbi paketansvariges testning. Anthony Towns bad alla ansvariga att gå igenom uppströmsändringar före de paketerar kod. Branden Robinson läser redan varenda rad med ändringar som appliceras på hans XFree86-paket. Rüdiger Kuhlmann rapporterade senare att problemet hade lösts och att påskägget ersatts. Martin skrev även en uppdatering.

Byta titel på ITP: rond två. Bas Zoetekouw tillkännagav den andra ronden med namnbyten på ITP-rapporter (avsikt att paketera, eng. intent to package) till RFP (paketbegäran, eng. request for packaging). Han försökte tidigare kontakta de som sänt in dem, men för 143 paket fick han inget svar. Luca De Vitis undrade om det inte vore bättre att stänga rapporterna med en gång eftersom ingen har paketerat paketen de handlar om på över ett år, vilket kan betyda att ingen längre är intresserad av paketet.

Praxis för att stänga fel genom ändringsloggar. Joey Hess påminde utvecklarna att Changelog-rader endast bör beskriva ändringar i paketets innehåll, och att man inte ska skriva saker som ”* This is not a bug - closes: #XXX” för att stänga felrapporter. När sådana situationer uppstår är det bättre att stänga rapporten genom att sända en beskrivning till XXX-done@bugs.debian.org. Detta problem har dykt upp förr, men Utvecklarreferensen är nu klar över den riktiga proceduren.

Debian i fallstudie. Colm MacCárthaigh och Colin Whittaker presenterade en Debiancentrerad artikel om praxis för operativsystemshantering vid SAGE-IE, den irländska grenen av System Administrators Guild. Artikeln belyser Debians starka policy och konsistens, säkerhet och pålitlighet, och illustrerar hur Debian är ett utmärkt val för tillämpningar som kräver hög tillgänglighet och lite underhåll.

Resultat från säkerhetsenkäten. Resultaten från säkerhetsenkäten förra året publicerades. Höjdpunkten (eller snarare värsta fallet) är en person som underhåller om kring 4000 maskiner med Potato som han inte lätt kan uppgradera. I allmänhet verkar det som om många Debianadministratörer hellre vill behålla den gamla stabila utgåvan i ungefär ett år efter att den nya stabila versionen har släppts innan de uppgraderar. Säkerhetsgruppen kommer därför försöka stöda Potato till slutet av juni 2003.

Debianprojektet vid Desktop Linux Summit. Debianprojektet tillkännagav att det kommer närvara vid det förestående Desktop Linux Summit i San Diego nästa vecka. Trots att företag och organisationer nyligen dragit sig tillbaka kommer Debianprojektet driva en monter på utställningsområdet. Bdale Garbee kommer även delta i en paneldiskussion om framtiden för GNU/Linux på skrivbordet.

Arbete på OpenLDAP 2.1. Alexey Chetroi ville veta om något arbete pågår på att paketera OpenLDAP 2.1 då den nuvarande versionen 2.0 har problem med stödet för TLS-anslutningar. Roland Bauerschmidt avslöjade att en grupp utvecklare arbetar på det, men att paketen behöver ytterligare testning innan de kan sändas in.

Underhålla flerspråkig dokumentation. Craig Sanders noterade att en ökande mängd stora språkspecifika paket dyker upp i Debianarkivet. Han föreslog att dessa paket bör samlas i en språkspecifik underkatalog i /doc/-katalogen. Men eftersom han skulle föredra att detta skedde i poolkatalogen istället för den (virtuella) paketsektionen är det dock inte troligt att så kommer att ske.

Licens eller upphovsrätt? Antoine Mathys undrade vad som egentligen skiljer en licens och en ”copyright” (upphovsrätt). Sean Perry klargjorde att licensen är det dokument som anger vad det ges tillstånd för eller inte. Branden Robinson sade dessutom att en ”copyright” är ett juridiskt koncept som utfäster (förhandlingsbara) monopolprivilegier till författare för att duplicera, ändra och distribuera fysiska former av ”verket”.

Mer om Debian Zaurus. Matt Zimmerman skrev en uppdaterad rapport om Debian på handdatorer i allmänhet och Zaurus i synnerhet. Han lade till en kort beskrivning av var vi varit och var vi befinner oss i utvecklingen. Opie-paket fungerar till exempel alldeles utmärkt, och är på väg att gå över till Debians instabila utgåva. Phil Blundell har dessutom paketerat delar av GPE för Debian, ett X11- och GTK-baserat skrivbordsprojekt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver ny ansvarig. Detta ger totalt 158 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Colm MacCárthaigh och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.