Debian Weekly News - 15 april 2003

Välkommen till årets 15:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Se till era maskiner, för om ni inte gör det kan hända otäcka saker. Om du upptäcker att det luktar bränt, kolla om det har fastnat en trollsländebrosch, något Hugh Saunders råkade ut för.

Dela Libcupsys2. Jeff Licquia rapporterade att han efter en grav felrapport mot libcupsys2 har byggt libcupsimage-biblioteken och headerfilerna som separata ”libcupsimage2{-dev}”-paket (från version 1.1.18-3). Även om det var tekniskt möjligt att lösa problemet bara genom att dela -dev-paketen hade Jeff andra goda skäl och föredrar vanligtvis även att inte ha foo-dev-paket utan motsvarande foo.

Webbsidor för Debians populäritetstävling. Bill Allombert tyckte att Debians populäritetstävling var en bra idé, men undrade om den kunde förbättras. Populäritetstävlingen använder anonymiserad data som samlas från användare som installerar paketet popularity-contest för att ta reda på vilka paket som är populärast. Igor Genibel påpekade att han integrerar informationen från populäritetstävlingen i Debianutvecklarnas paketöversikt. Ansvarige för populäritetstävlingen, Avery Pennarun, sade att antalet bidrag ökar för varje vecka, men att han inte har tid att förbättra systemet.

Förslag om nytt menysystem för Debian. Enrico Zini tyckte att Debians nuvarande skrivbordsmenysystem behövde skrivas om för att hålla jämn takt med och integrera de andra system som finns. Han föreslog att Debian går över till formatet som beskrivs i Desktop Menu Specification för skrivbordsposter, och att Debian fortsätter att tillhandahålla menyinformation för paket som saknar sådan. Colin Walters, som driver underprojektet Debian Desktop backade upp förslaget.

Kurser i IT-lagstiftning för Debianutvecklare. James Miller har gett en nätbaserad kurs i IT-lagstiftning vid Southeastern University. Han överväger att ge kursen till intresserade Debianutvecklare. Kursen kräver en del men ger folk inom datavetenskap och informationsteknik grundkunskaper i källan till lagarna i USA, de huvudsakliga områden som täcks av lagstiftningen och problemen med immateriella tillgångar. Studenterna kan utnyttja den kunskapen för normerande infrastruktur och Internet, personlig integritet och säkerhet. James räknar med att ha 10-15 studenter på kursen, men för närvarande måste man köpa en dyr textbok.

Ta bort övergivna paket. Martin Michlmayr kungjorde att han avser att be om att flera paket tas bort om två veckor, då de har stått på listan över paket det behöver arbetas på under en längre tid. Dessa paket underhålls inte längre i Debian och innehåller kritiska fel. Om någon vill bibehålla något av dessa paket bör de se till att följa de steg Martin har beskrivit. Frågan diskuteras på debian-devel.

Status för m68k-anpassningen. Marco d'Itri frågade huruvida m68k-arkitekturen är redo för en utgivning för närvarande, efter att han spenderat en hel del tid med att försöka förstå varför Mutt inte går att bygga på den arkitekturen längre. Wouter Verhelst förklarade att en del av autobyggarna slutade fungera nyligen och att det har varit stora problem med verktygskedjan, vilka nyligen fixades, med tack till Matthias Klose.

Kategorier eller sektioner? Erich Schubert presenterade en ny version av sin paketbläddrare som är tänkt att hjälpa med att kategorisera Debianpaket. Den borde göra det lättare att bläddra bland paketen genom hierarkiska kategorier istället för sektioner som han tidigare föreslagit. Mark Howard övervägde freshmeat-liknande kategorisering, vilket är en rätt intressant idé, men som kan vara problematisk för existerande verktyg.

Debiananvändaranalys. Enrico Zini skickade ett dokument om användaranalys som en del av användbarhetsförbättringar. Han har sett många praktiska förslag om förbättringar i Debian, men har sällan sett dem uppbackade med analyser som identifierar de behov och mål de skall täcka. Han identifierade fyra typer av intressant information att samla in. Att förstå vad användare förväntar sig bör göra det enklare för oss att förstå användbarhetsproblemen.

Debian för x86-64? Daniel Whelan är intresserad av att anpassa till Opteronprocessorn (x86-64) från AMD och undrade vad status för denna anpassningen var. Michael Banck sade att vi skulle behöva skriva under ett avtal om tystnadsplikt för att få tillgång till maskinvaran, och Adam Conrad meddelade att SuSE redan gjort grundarbetet med kärnan och glibc. Masanori Goto (後藤 正徳) lade till att denna arkitektur kan köra 64- och 32-bitarsprogram, vilket kräver speciella hänsyn.

Debian NetBSD för Sparc. Matthew Garrett demonstrerade att han framgångsrikt byggt ett Debiansystem på Sparcarkitekturen ovanpå NetBSD-kärnan. Dessutom rapporterade Joel Baker om viktigt arbete som gjorts på NetBSD/x86-anpassningen, såsom dpkg och APT, som kommer fungera utan ytterligare patchar.

Debian-Gentoo-samarbete runt Hurd? Robert Millan föreslog att Debians och Gentoos Hurdanpassare bör samarbeta närmare. Båda grupperna har samma mål, att anpassa en hel del fri programvara. En hel del patchar för program har rapporterats genom Debians felrapporteringssystem och applicerats antingen i Debianpaketet eller uppströms.

Alioth uppdaterad. Wichert Akkerman rapporterade att Alioth gått över till GForge, delvis på grund av en förfrågan från VA Software om att inte använde deras logotyp och namn. Den här ändringen hade redan planerats för framtiden men arbetet orsakade några oförutsedda problem som rättas till. Om du upptäcker några andra problem, tveka inte att sända in en supportfråga i supportfrågesystemet för siteadmin-projektet.

Nya styrelsemedlemmar valda i SPI. Branden Robinson kungjorde att Bruce Perens, John Goerzen och Benjamin ”Mako” Hill har valts in i styrelsen för Software in the Public Interest, Inc. (SPI) från den 11 mars 2003. Detta erkänner och implementerar resultatet i valet nyligen. Styrelsen består nu av 10 medlemmar och bör nu åter vara i ett ordentligt tillstånd för möten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tolv paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 200 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.