Debian Weekly News - 22 april 2003

Välkommen till årets 16:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Steven Frank tog en titt på patent kontra fri programvara och uppskattade risken med stämningen mot IBM nyligen. Bruce Perens undersökte också patent och fri programvara. Europaparlamentet förväntas godta ett direktiv om programvarupatent i maj. Ffii uppmanar folk att underteckna deras föreslagna tillägg.

Resumé från Bdale Garbee. På den sista dagen som Debians ledare sände Bdale in en avslutande rapport om sin mandatperiod, där han också talar om framtiden. Bdale kommer fortsätta hålla föredrag om Debian och flera evenemang har redan förhandlats. Hans framtida fokus kommer ligga på IA64-anpassningen av Debian och att hålla den vid god hälsa. Han förblir intresserad av SPI:s hälsa, och dess relationer med Debian.

DWN-översättning på Alioth. Ignacio García Fernández rapporterade om arbetet med att översätta DWN till hans modersmål. Under de senaste månaderna har den spanska översättningen gjorts av en grupp. Nu när alioth är tillgänglig tyckte gruppen att det vore en bra idé att använda det och startade projektet dwn-trans. Avsikten är att vara språkoberoende så att det kan användas även av andra DWN-översättningsprojekt.

Info från den nya projektledaren. Martin Michlmayr sände sitt första meddelande som Debians projektledare. Han tackade Manoj och Bdale för det arbete de lagt ned och uppmanade alla som önskade att ta kontakt med honom med idéer eller problem. Martin är bekymrad över nästa utgåva eftersom det är många kritiska fel öppna för tillfället. Dessutom kräver det nya installationsprogrammet fortfarande en hel del jobb.

Förbättra hastigheten på GNU/Linux-program. Cameron Laird har skrivit en artikel om två olika sätt att öka prestandan hos program: det enkla sättet och det svåra sättet. Det enkla sättet är att ge användaren mer återkoppling om vad som händer i programmet, eftersom det ger användaren mer information medan han väntar. Det svåra sättet är mer komplicerat eftersom det kräver finjustering av algoritmer och grundliga mätningar av de verktyg och bibliotek som används för att snabba på själva processen. Den gamla Unixregeln gäller: gör det först riktigt, optimera sedan för hastighet.

Datornybörjare möter Debian. Charles Williams skrev en användbarhetsundersökning om en familj som bestämt sig för att de ville ha GNU/Linux installerat på sin nya dator. I den andra delen av artikeln beskriver författaren vad som skedde efter installationen och efter att användarna spenderat lite tid med att använda sitt Debiansystem.

Debians gratisprogram olagliga? I vårt nummer den första april rapporterade vi om en ny lag i Tyskland, avsedd att skydda underåriga från att utsättas för våldsamma datorspel, men som även troligen kommer att påverka Debianprojektet. Michael Banck fick ett svar från en journalist som rekommenderade oss att anhålla om en barnsäkerklassificering för hela den Debian-cd som en del Debianpersoner planerar att ge bort vid kommande mässor. Den kostar bara 100 euro.

Implementera W3C-rekommendationer? Thomas Bliesener noterade att nästan hela Debians webbplats följer HTML-standarderna förutom en del dokumentation, vilket verkar bero på ett problem med debiandoc2html. En del paket kommer dock med dokumentation som inte följer standarden och vissa producerar HTML-kod som inte heller gör det. Ray Dassen förklarade att det vore värt att sträva efter att få vår dokumentation att följa W3C-standarder och -rekommendationer, men att det inte är något bindande krav.

Binärpaket för flera arkitekturer. Barak Pearlmutter drog sig till minnes att NeXT för några är sedan modifierade GCC och resten av GNUs verktygskedja så att de kunde producera binärer för flera arkitekturer, så att en enda binär kunde köra på både m68k- och i386-plattformarna. De hade även verktyg som kunde kasta bort delar för oönskade arkitekturer. Han föreslog att denna kod skulle återupplivas och bygga 11+ arkitekturer i varje arkitektursbinärpaket i Debian.

Paketansvariga och RC-fel. Andrew Suffield skapade en sorterad (flest utgivningskritiska fel) förteckning över paketansvariga som har stora mängder gamla utgivningskritiska fel (RC) mot sina paket. Fel som är yngre än 30 dagar räknas inte. Förteckningen är sorterad enligt en poäng proportionell mot ålder och allvarlighetsgrad för varje fel. Det är rätt troligt att en del av dessa är felrapporter som borde ha stängts.

Bryter Debian mot ReiserFS licens? Hans Reiser, författaren till ReiserFS, bad Debian att förklara varför tack och tillägnanden från reiserfs-verktygen har tagits bort, vilket skulle bryta mot upphovsrätten. Han förklarade att licensen innehåller klausuler som förbjuder att tacken tas bort, även om han aldrig förväntat sig att Debian skulle vara boven. Jarno Elonen påpekade att dessa extraklausuler finns i README-filen snarare än COPYING-filen och att ansvarige för reiserfs troligen oavsiktligen förbisåg dem. Ben Collins noterade att detta kunde göra ReiserFS ofritt.

Underprojektet Debian för jurister. Jeremy Malcolm föreslog ett nytt underprojekt vid namn Debian-Lex, vilket skulle rikta in Debian mot advokater. Detta projekt skulle innehålla de uppenbara valen från den existerande poolen, såsom OpenOffice.org, Evolution och Gnome, men skulle även behöva en del andra paket som ännu inte finns i Debian, såsom SQL-Ledger (som kommer paketeras inom kort). Jeremy avser också att sammanställa ett databasschema som kan användas som en bas för en klient- och falldatabas. Stöd gavs för idén, även om det förekom viss diskussion om namnet Debian-Lex.

Hantering av konfigurationsfiler med Debconf. Colin Walters krävde att paket inte använder debconf för att hantera sina konfigurationsfiler. Han påpekade att policyn kräver att lokala ändringar måste bibehållas när ett paket uppgraderas. När ett paket väljer att som standard hantera sina konfigurationsfiler via debconf kan lokala ändringar skrivas över utan att användaren får reda på det. Joey Hess krävde också att debconf inte används för notiser som egentligen hör hemma i README.Debian. Han känner till en del paket som gör fel, men även om 10%% av paketen missbrukar debconf får det hela systemet att se illa ut. Joeys debconfpresentation kan vara en bra startpunkt för att lära sig om hur man använder debconf på rätt sätt.

Bygga en brandvägg med Pebble. Glenn Stone beskrev hur man använder Pebble, en Debian-lite-distribution för att ta en hemmagjord brandvägg i drift. Han beskrev installation och igångsättning på en gammal Dell 486D/60 med 16 Mbyte RAM. Pebble är bara 17 Mbyte komprimerat och det färdiga systemet blev 81 Mbyte på disken. Glenn tyckte detta vore ett bra sätt att bygga en brandvägg på en liten budget. Det gör det även så enkelt att installera en miniwebbserver eller e-postmellanserver som att skriva apt-get install.

Ämnen för Debiankonferenser sökes. Med två Debiankonferenser senare i år gick en uppmaning ut om idéer om vilka ämnen och delar av Debian de som deltar skulle vilja höra om i föredrag och/eller seminarier. Samordnaren för Debians närvaro på LinuxTag skulle gärna överösas med idéer att lägga till listan och för vilka föredragshållare även kunde sökas. Idéer till Debian Conference 3 kan läggas till att göra-listan med förhoppningen att någon kommer sända in ett föredrag på ämnet.

Mer om Debian för x86-64. Arnd Bergmann rapporterade att verktygskedjan och de grundläggande verktygen för x86-64 fungerar. Han gjorde tvåarkitekturspaket som kan skapa kod för den nya arkitekturen såväl som för i386 tillgängliga. Dessa paket bör direkt kunna ersätta enarkitekturspaketen för i386 i Debian/Sid. De har testats på Bochs, en pc-emulator för IA-32 och x86-64.

Stöd för UTF-8 saknas? Nikolai Prokoschenko noterade att teckensnittspaket som nyligen släppts enbart innehåller latin1-tecken och inte, till exempel, ryska som han behöver. Manoj Srivastava svarade med ett citat om hur fri programvara fungerar: Om du retar dig på något, rätta det och sänd patchar. Henrique de Moraes Holschuh lade till att han borde skapa ett underprojekt ”Debian-desktop-RU” som har alla inställningarna justerade så att det skulle fungera ordentligt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tjugoen paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 196 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.