Debian Weekly News - 5 augusti 2003

Välkommen till årets 31:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Några av er kanske redan har upptäckt det, men i enlighet med resultatet av förra årets säkerhetsenkät stöder Debians säkerhetsgrupp inte längre Potato (Debian 2.2). Och så förklarade Robin ”Roblimo” Miller varför myndigheter bör tillåtas kräva fri programvara.

Starta Debian med ögongodis. Martin Michlmayr funderade på att få Debian att visa trevlig grafik under start, istället för startmeddelanden i textläge. Han diskuterade med Herbert Xu, som förklarade att detta inte längre är ett problem i kärnan. När framebuffertdrivrutinen har lästs in kan en användarrymdsprocess utföra godtyckliga grafikoperationer på konsolen. Alastair McKinstry påpekade att debian-installer redan använder framebuffertstödet i moduler och att arbete pågår med att omdirigera allt standard fel till en loggningslösning.

MPlayer närmar sig att bli fri. Andrea Mennucc och Dariush Pietrzak arbetademplayer med att undersöka upphovsrättslig information och be frivilliga kontrollera källkoden igen för att försäkra sig om att den uppfyller Debians riktlinjer för fri programvara. Adam Warner var nöjd med arbetet och kom med vissa förslag. Efter att det påpekats att mplayer innehåller problematiskt stöd för DVD-innehållsförvrängningssystemet (CSS) paketerade Andrea om det utan CSS-koden. Han tar gärna emot kommentarer om huruvida paketet är lämpligt för Debians huvudarkiv.

Linux är en process, inte någon produkt I en kommentar på ZDNet.com.com förklarade Ian Murdock att Linux inte är en produkt, utan en process. ”Att tänka på Linux som en produkt är att frysa något i tiden som är av naturen dynamiskt och att stänga något som är av naturen öppet. Det kan inte göras utan att något går förlorat – någonting markant.”

Filosofin bakom Knoppix. Klaus Knopper intervjuades om fri programvara, rötterna till och idéerna bakom Knoppix, sina intressen och om Knoppixprojektets framtid. Enligt hans mening har GNUs programvarusvit, i kombination med Linuxkärnan, blivit det mest flexibla och användbara operativsystemet och tillämpningsprogrammet som finns att tillgå på flera olika maskinvaruplattformar.

Fler automatiska BTS-rapporter. Nikita Youshchenko föreslog att felrapporteringssystemet (BTS) skulle generera fler automatiska brev än bara förteckningen över utgivningskritiska fel och rapporten över paket som behöver arbetas på. Han skulle vilja se en förteckning över paket som har en ”patch”-märkningen under längre tid än (t.ex) två veckor utan ”wontfix”-märkning, en förteckning över fel som är mer än N månader gamla och som även de saknar ”wontfix”-märkning samt en förteckning över paket med stora mängder fel som troligen behöver hjälp.

DebConf 2005 i Wien? Gerfried Fuchs erbjöd sig att organisera Debiankonferensen för år 2005 i Wien, eftersom han också vill delta på en Debiankonferens. Ett bra argument för Wien är att det ligger centralt i Europa, är nära de flesta av östra kontinentens länder, vilket gör det enklare för våra vänner från östra Europa att delta. Och så sände Tollef sina erfarenheter från Debiankonferensen i Oslo.

Synkronisera BTS och Bugzilla. Erich Schubert har skrivit ett litet Perlskript som frågar Debians felrapporteringssystem efter rapporter som sänts vidare till bugzilla (GNOME i det här fallet) och skapar en förteckning över fel och deras status i bugzilla. Detta kan göra det enklare att spåra vilka vidaresända fel som stängts uppströms.

Debian i skolor. Thomas Lindemans förklarade i det europeiska skoldatanätet, ett samarbete mellan 26 skolmyndigheter, varför utbildare bör testa GNU/Linux. Debian omnämns som en distribution ”byggd för stabilitet”, bra för de som vill ha ett ”snabbt och säkert system”. Artikeln föreslår att om man använder Debian i en skola behöver man någon med Linuxkunskaper på grund av de textbaserade konfigurationsfilerna. Dock omnämns varken Skolelinux eller underprojektet Debian-Edu.

Status för Debian/AMD64. Debian gavs tillgång till en Opteronmaskin efter en diskussion med AMD vid årets LinuxTag. Bart Trojanowski kungjorde också ett ”birds of a feather”-pass inriktat på Debians AMD64-anpassning vid årets Ottawa Linux Symposium. Bart förklarade att några bibliotek anpassats till AMD64-arkitekturen men att det ännu inte är tillräckligt för att köra tillämpningsprogram.

Mäta Debians prestanda. Indranath Neogy försökte upptäcka vilka vinster Gentoos källkodsbaserade natur kan ge gentemot Debian och Mandrake. Bland testerna fanns att ta tid på hur lång tid det tog att öppna ett stort ark i Gnumeric, hur lång tid det tog att kompilera Linuxkärnan och hur lång tid det tog att utföra olika funktioner i GIMP. Man förväntade att Gentoo skulle vinna testerna, men resultaten visade ingen större skillnad mellan distributionerna. Att bara kompilera om verkar inte snabba upp programmen, finjustering kanske kan det, däremot.

CUPS som förvald skrivartjänst. Petter Reinholdtsen föreslog att det förvalda skrivarsystemet i nästa utgåva av Debian (Sarge) skulle bytas till CUPS, eftersom det är ett mer komplett och användarvänligt skrivarsystem med stöd för flest RFC:er. Daniel Jacobowitz ansåg att CUPS saknade funktionalitet, medan Cyrille Chepelov tyckte att CUPS förbättrats under de senaste 18 månaderna.

Mässrapport från LinuxTag. Nicholas Blachford rapporterade om sina upplevelser vid årets LinuxTag. Han sade att ”Debians monter verkade vara en av de mest populära, den tilldrog sig hela tiden en stor mängd besökare, av vilka många tog med sig de Debianskivor som delades ut. Bakerst i montern körde de en ASCII-grafikanimering via en projektor, vilket tilldrog sig en del förbryllade blickar.”

LSB-föredrag vid LinuxWorld. Linux Standard Base-projektet (LSB) kommer hålla en föreläsning, två presentationer och en ”Försmak på Linux”-diskussion vid LinuxWorld i San Francisco. Presentationerna kommer äga rum den 5 och 6 augusti och innehåller bland annat ”Formge och implementera bra delade bibliotek”, med Ted Ts'o. Bland annat är Ted Debianutvecklare och bidragslämnare till Linuxkärnan.

Inkonsekvent hantering av licenser. John Goerzen blir mer och mer illa till mods angående den samstämmighet som verkar bildas omkring vår hantering av FDL, RFC-problem och liknande frågor. Han nämner att DFSG är riktlinjer, inte en definition, att vi tillåter att information distribueras med programvara under licenser som är än mer restriktiva än FDL, att standarder måste hanteras annorlunda än programvara och att vi måste tänka på huruvida vad vi gör hjälper oss att nå våra mål eller inte.

DeCSS för Debian? En avsikt att paketera har sänts in för DeCSS, ett verktyg för att ta bort CSS-uppmärkning från en HTML-sida. Sam Hocevar protesterade mot att förorena paketnamnrymden med ett meningslöst program på det här sättet. Brian Nelson citerade projektets webbplats som håller med om att det är i stort sett meningslöst.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 183 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Dan Hunt och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.