Debian Weekly News - 26 augusti 2003

Välkommen till årets 34:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Ledaren i förra numret verkade påskina att LinEx inte innehåller icke-fri programvara, något som uppenbart är fel. Veckans viktigaste evenemang är troligen omröstningen i Europaparlamentet om legalisering av programvarupatent i Europa. EuroLinux och FFII har ett upprop om en demonstration i Bryssel och en Internetdemonstration mot programvarupatent.

Nästa Debianutgåva. Anthony Towns föreslog 1 december som utgivningsdatum för Sarge. Han förklarade även varför Debianprojektet alls har stabila utgåvor. Dessutom förklarar han att denna utgåva kommer innehålla en distribuerad utgivningshantering, bestående av åtminstone fyra personer. Han rekommenderar samtidigt att den experimentella utgåvan används för cvs-ögonblicksversioner och liknande. Naturligtvis bifogade Anthony även en tidsplanering för utgivningen av Sarge. Alla som arbetar med egna paket uppmuntras även att skapa egna tidsplaner att följa.

Debians popularitet som webbserver. Gerrit Griebel informerade oss om en rapport från Netcraft som visar denna popularitet. Trots avsaknaden av finansiering och vardande ett amatörprojekt är Debian den näst mest populära GNU/Linuxdistributionen de kunnat hitta på Internetwebbplatser. Debians framgång är ett bevis för hur liten skillnad pengar gör. Debian är den mest kosmopolitiska av alla GNU/Linuxdistributionerna; enligt den geografiska fördelningen innehåller Frankrike och Tyskland mer än hälften av Debians alla webbserverinstallationer.

Libranet: TCO-vänlig GNU/Linux. Timothy R. Butler, chefredaktör för Open for Business, skrev en recension av Libranet. Han säger att ”Debian GNU/Linux-distributionen byggs helt av frivilliga. Därför, och på grund av dess stora bas av volontärer, är Debian mycket stark och har en tydlig framtid. Det är även känd för sin minitiösa paketerings- och utgivningsstandard, vilket betyder att det är extremt stabilt och säkert.” Senare skriver han att Libranet är ett verkligt hot att hantera och helt klart är en administratörs dröm.

Debianåterblick av Ian Murdock. Ian Murdock, Debianprojektets grundare, skrev en återblick på LinuxPlanet. Han skriver att 1993 verkade det han såg vara totalt ologiskt och han undrade hur folk utan någon huvudplan, från olika delar av världen, talande olika språk och helt obetalda skulle kunna samarbeta med att bygga något så komplext som ett operativsystem. På den tiden ”bootstrappade” man oftast sitt egen GNU/Linuxsystem från grunden och termen ”distribution” var ännu inte i allmänt bruk.

Efterdyningar efter Debians födelsedagsfest. De första uppsättningarna fotogallerier har släppts från festerna i Liege, Belgien, Wallenrod, Tyskland, och Cambridge (dessutom här, här och här), Storbritannien. Folket från Liege var väldigt stolta över tårtan. Dessutom skrev Axel Beckert en rapport om den tyska festen och János Holányi om festen i Ungern.

Månadens verktyg: apt-iselect. Joe ”Zonker” Brockmeier valde apt-iselect som sitt månadens verktyg. Programmet är skrivet av Dobrica Pavlinusic och använder apt-cache för att söka efter paket som stämmer överens med en eller flera termer via en textlägesmeny och gör det ännu enklare att installera paket på Debian GNU/Linuxsystem än tidigare. Den ger interaktivitet till apt-cache och gör det mer användarvänligt.

Debiannyckelring med nycklar från icke-utvecklare? Martin Quinson undrade om det skulle vara möjligt för bidragslämnare till Debian som inte har uppnått utvecklarstatus att få in sina GnuPG-nycklar på Debians nyckelserver. Han sade att förtroendeförhållandet skulle förenklas om han kunde signera sina brev och bidrag med en lättillgänglig nyckel. Att sända in nyckeln till en allmänt tillgänglig nyckelservern gör den dock redan lättillgänglig.

Utkast till Rubypolicy. Fumitoshi Ukai (鵜飼 文敏) rapporterade att han snart kommer att sända in ruby-defaults och att han kommer byta namn på det nuvarande ruby-paketet till ruby1.6. Han skrev även ett inledande utkast till Debians rubypolicy som även täcker övergången från Ruby 1.6 till 1.8. Kommentarer emottages tacksamt, även de som handlar om paketering av Ruby 1.8.

Stackskydd i Debian? Russell Coker ville veta vilka som skulle vara intresserade av stackskydd: Han anser att det skulle vara en bra idé att experimentera lite med stackskyddade paket i Debian. Det bästa sättet att göra det skulle troligen vara att börja med ssh-stack och sysklogd-stack som sänts in till den experimentella utgåvan. En kärna med PaX skulle också vara intressant.

Övervaka utgivningskritiska fel. Colin Watson presenterade en ny sändlista för utgivningskritiska fel. All e-post som sänds till felrapporter med utgivningskritiska allvarlighetsgrader, däribland bekräftelser på styrmeddelanden, kommer nu sändas i kopia till den nya listan: debian-bugs-rc@lists.debian.org. De som är intresserade av att hålla antalet RC-fel nere uppmanas att prenumerera på vanligt sätt och hjälpa till.

Enkät om FDL:s grad av frihet. Branden Robinson påbörjade en enkät för att mäta vilken nivå av samstämmighet som finns på huruvida GNU Free Documentation License (FDL) kan anses vara en fri licens enligt Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) eller inte. Orsaken till denna enkät är så att deltagarna på sändlistan debian-legal kan ge en upplyst rekommendation till övriga Debianprojektet.

Sarge och icke-fri dokumentation. Adam Warner påpekade hur utgivningen av Sarge hanterar dokumentation. Policyn för utgivningsansvariga säger att dokumentation i ”main” och ”contrib” måste vara fritt distribuerbara, och där möjligt bör ha en DFSG-fri licens. Folk ur FSF har tagit kontakt med oss om att ge dem lite tid till att lägga fram en GNU FDL som är DFSG-fri innan vi flyttar paket som kan ifrågasättas till den icke-fria delen och upplever större kontroverser.

Hantera /etc/shells. Karl Ramm rapporterade att han sänt in en version av paketet shadow med skript för att underhålla /etc/shells. Han bestämde sig tidigt efter att ha blivit ansvarig för paketet shadow att han inte ville vara den som bestämmer vilka skal som skall godtas. Filen är inte längre en konfigurationsfil utan hanteras av programmen add-shell and remove-shell.

Öppen granskning av LSB v1.9. Martin Michlmayr föreslog att folk skulle granska Linux Standard Base (LSB) v1.9 för att försäkra oss om att Debian håller med om dess innehåll. De som anpassar till andra arkitekturer bör även granska de arkitekturspecifika dokumenten. Dessa förhandsspecifikationer är icke godkända dokument som enbart är avsedda för kommentarer, som en förberedelse inför LSB v2.0 som kommer att släppas vid årets slut. LSB bör diskuteras på sändlistan debian-lsb. Kommentarer på LSB måste lämnas senast den 30 september.

Arbete på ny stabil utgåva av Woody. Bernd Eckenfels undrade om det förelåg några planer på en 3.0r2-utgåva. Den senaste uppdateringen släpptes den 16 december 2002 och många säkerhetsuppdateringar har släppts sedan dess. Martin Schulze, ansvarig för den stabila utgåvan, svarade att han försöker återgå till sin ursprungliga plan om uppdateringar varannan månad. Han nämnde även denna sida som innehåller aktuell plan inför denna uppdatering.

Var skall kärnmoduler placeras? Martin F. Krafft undrade var tilläggskärnmoduler skall installeras. En del paket använder sina egna kataloger i toppnivåmodulkatalogen medan andra verkar föredra en underkatalog. Christoph Hellwig förklarade att en av orsakerna till ändringen av utformningen av modulkatalogstrukturen i Linux 2.4 är så att varje paket får sin egen toppnivåkatalog.

Informationsläckor i Debianpaket. Joey Hess noterade att information om vissa Debianutvecklares byggsystem läcker in i deras binärpaket. Han sade att hemkataloger är bara en av de saker som kan fångas upp av en binär; andra troliga kandidater är byggsystemets värdnamn. Slrn brukade till exempel använda byggsystemets värdnamn under körning för att posta inlägg.

Stänga Snort-fel. Sander Smeenk kungjorde att han avser att stänga 25 felrapporter mot den stabila versionen av snort. Han skrev ett trevligt meddelande där han berättas för felrapportören att felet sänts in mot en gammal version och sände med en URL till en àjourförd version av paketet, där dessa fel troligen har rättats. Noah Meyerhans svarade med att förklara att snort bör tas bort helt från från de stabila utgåvorna eftersom det inte är användbart utan något sätt att uppdatera sina data.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 25 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 214 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Dan Hunt, Matt Black, Frédéric Bothamy och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.