Debian Weekly News - 21 oktober 2003

Välkommen till årets 42:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Enligt Natural computing ersätter delstatsrätten i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern sina 100 system med Debian GNU/Linux. Det tyska robotfotbollslaget Mission Impossible Twente använder Debian Woody som operativsystem och är mycket nöjda med resultatet.

Debian och LPI. Martin Michlmayr rapporterade om ett möte och diskussioner med representanter från Linux Professional Institute (LPI). Man kan välja mellan rpm-baserade och dpkg-baserade frågor och omkring 25% av de som tog testet i ett LPI-labb i Sydney valde dpkg-baserade frågor. Dessutom jobbar LPI på att utveckla en ”skrivbordscertifiering” och intresserade från Debians skrivbordsgrupp uppmanas ta kontakt från Martin. LPI kommer också att närvara vid World Summit on the Information Society (WSIS) och dela ut startbara Debian-cd:ar (Morphix).

Projektledaråterblick. Martin Michlmayr listade projekt han arbetat på under det senaste halvåret och som inte varit intressanta nog för egna rapporter för att vara transparent och ta ansvar. Listan innehöll flera interna Debianaktiviteter, finansiella och juridiska frågor, pr och utveckling.

Debian i pressen. LinuxForce har noterat att 2003 redan blivit ett år som synliggjort Debian GNU/Linux. De har sammanställt en förteckning över de viktigaste nyhetsartiklarna om Debian hittills i år. Den innehåller de senaste priserna, en Netcraftundersökning, ett fallstudium om bästa praxis för operativsystemshantering, med flera.

Paketpolicytestare. Magosányi Arpád undrade vilken policytestare som bör användas eftersom versionerna i uttestningsutgåvan inte implementerar den senaste policyutgåvan. Steve Kowalik förklarade att linda gör det, men att versionen inte kommit in i uttestningsutgåvan än.

Enbart sända in källkod. Wolfgang Borgert fick problem när han nyligen bara sände källkoden för ett paket. Daniel Jacobowitz förklarade att de inte tillåts eftersom de skulle uppmana utvecklarna att slarva eftersom dessa paket inte ens längre har byggts av den paketansvarige. Dessutom byggs inte binary-all av kompileringsservrarna.

Debian i Wikipedia. Wikipedia, den fria uppslagsboken, innehåller en lång artikel om Debianprojektet och dess distribution. Bland andra ämnen nämner den rekrytering av utvecklare, motivation, avsked och paketets livscykel. Wikipedia är en uppslagsbok som skrivs och redigeras av sina användare och som publiceras enligt GNU Free Documentation license. Över ett dussin personer har bidragit till artikeln sedan den ursprungliga versionen skrevs i december 2001.

Minifrysning för vissa paket. Steve Langasek uppmuntrade de ansvariga för krb4, PostgreSQL, Heimdal, cyrus-sasl2 och coreutils att inte ändra sina paket förrän de kommit in i uttestningsutgåvan. Flera beroenden mellan paket och allvarliga problem hindrar dem från att komma in i uttestningsversionen för tillfället- PostgreSQL fördröjs av oförutsedda problem i samband med Perl 5.8.1, heimdal krockar med PostgreSQL och coreutils kräver först en ny version av krb4.

Omröstning om stadgeändring. Manoj Srivastava publicerade de första valsedlarna för den allmänna resolutionen om ändring av stadgarna för att klargöra stycke 4.1.5 i stadgarna. Rösterna måste ha kommit in senast onsdag 29 oktober 23:59:59 UTC (lägg till en timme för svensk tid, två för finländsk). Han skrev även ytterligare information, en förteckning över fingeravtryck, statistik om denna omröstning och nämnde omröstningssystemets källkodsarkiv.

Testa paket vid byggning. Bill Allombert föreslog om att policyn skulle uppdateras och be utvecklarna att lägga in automatiska test för sina paket i byggskripten, eftersom det verkar finnas mer byggtid hos de automatiska kompileringsservrarna än utvecklingstid hos anpassarna. Paketansvariga kan bara testa binärpaket de själva sänder in, de kan bara testa automatkompilerade paket när de väl blivit en del av den instabila utgåvan och kanske redan ställer till med problem. Något sådant är dock inte längre förbjudet i policyn.

Paketera avbildningar för debian-installer. Goswin von Brederlow undrade var avbildningar för det nya installationsprogrammet skulle sändas. Det finns diskett-, cd-rom-, nätstart- och hårddiskinstallationsavbildningar i allt från 1,4 Mbyte-disketter, 5-20 Mbyte nätverks-/hårddiskinstallation och 5/20/50 Mbyte cd-rom-iso-avbildningar, totalt 100-150 Mbyte per arkitektur.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sexton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 181 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.