Debian Weekly News - 2 december 2003

Välkommen till årets 48:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Alla tjänster har ännu inte återuppväckts sedan inbrottet mot Debianprojektet. Utvecklingen står i det närmaste still sedan den 21 november eftersom varken ftp-master eller CVS-arkivet ännu öppnats.

Rätta utgivningskritiska fel. David B. Harris föreslog en e-postmall som skulle uppmuntra utvecklare att rätta utgivningskritiska (RC) fel i sina paket. Meningen är att skicka den till ansvariga för alla källkodspaket som innehåller kritiska problem.

Status för Mozilla. Eric Valette påpekade några av de problem han haft med Debianpaketen för Mozilla 1.5. Han noterade även att standardteckensnittsstorleken hade ändrats jämfört med binärdistributionen uppströms, vilket kan göra att resultat ser rätt illa ut. Flera fel har också rapporterats mot detta paket som kräver kunnigt folk för att rätta dem. Några frivilliga?

Glibc-baserad GNU/KNetBSD. Robert Millan rapporterade att ett Debian GNU/KNetBSD-system (K för ”kärnan från”) baserat på GNU libc nu är1 tillgängligt. Han tillade att det var enkelt att anpassa bassystemet och att nyckelpaket som XFree86 också är tillgängliga. Systemet är i sitt nuvarande tillstånd användbart för utveckling.

Virtuella Stallman fungerar inte som de riktiga Stallman? Andrew Lau noterade att vrms visar paket som innehåller dokument släppta under GNU Free Documentation License och som därför anses vara fria av den riktiga Richard Stallman (RMS). Colin Watson påpekade att några av dem använder licenser även RMS skulle säga nej till för sin dokumentation.

Debian för företag? Andres Salomon undrade hur man skulle förbättra Debiandistributionen för företagsanvändare som kräver hög tillgänglighet (HA, eng. high availability), uppdaterade paket osv. Andra utvecklare höll med om att ett sådant underprojekt skulle vara till fördel för Debian och dess användare. Andrew Cater påpekade att en liknande diskussion ägde rum på Beowulfsändlistan tidigare.

Krav för nya paket? Andreas Tille föreslog att alla nya paket som är tänkta att bygga på alla arkitekturer borde fungera på alla arkitekturer först innan de läggs till den instabila utgåvan. Colin Watson förklarade att det att hålla tillbaka PostgreSQL på grund av en inkompatibel Perlversion faktiskt var bra eftersom uppströms för Perl annars inte skulle ha upptäckt problemen så här tidigt.

Mål för Debian? Projektet fick frågan om det finns några mål med Debiandistributionen, så att en certifiering kan organiseras i enlighet med det. Ben Collins påpekade att Debian sällan har mål med sina utgåvor, varpå Jonathan Dowland noterade att en mindre grupp löst sammanknutna frivilliga har lyckats komma överens om målsättningar.

Förbättra verifiering av arkivet. Marc Haber ville etablera ett förtroende mellan vårt huvudarkiv och slutanvändaren. Han föreslog att Release-filen för den stabila utgåvan skulle signeras på en annan maskin, att .changes-filen skulle läggas i närheten av binärpaketen, helst i arkivet, och att paketskripten skulle ha den tillgänglig för verifiering.

Skapa konton för systemanvändare. Fabio Massimo Di Nitto och Peter Palfrader undrade över det bästa sättet att skapa en ny systemanvändare vid installation av ett paket. Policyn innehåller inte så många detaljer. Några paket skapar automatiskt nya användare och kan till och med ta bort dem.

Lagligt kopiera ett API? Uwe Steinmann undrade om han kan ta beskrivningen av ett API (Application Program Interface) och implementera sitt eget bibliotek. Han har åtminstone tillgång till headerfilerna. Henning Makholm förklarade att om headerfilerna bara innehåller de funktionsprototyper, struct-definitioner och typedef:ar som behövs för att skriva funktionsprototyperena, samt definitioner av konstanter, är det fritt fram att kopiera dessa till sina egna headerfiler.

Hämta externa DTD:er automatiskt. Brian May noterade att cronjob:et för scrollkeeper försöker hämta en DTD för att hantera sin konfigurationsfil via HTTP. Detta misslyckas dock eftersom värden inte är ansluten till Internet eller måste använda en mellanserver. Jochen Voss förklarade att detta beror på att docbook-XML-paketet inte registrerar sin DTD mot XML-undersystemet. Det är ett känt problem som det arbetas på.

En Internetleverantörs perfekta konfiguration. Falko Timme beskrev i detalj alla de steg som behövs för att bygga en Debianbaserad server som tillhandahåller alla de tjänster som en Internetleverantör behöver. Han använder Quota, Apache, Postfix, BIND, proftpd, qpopper och Webalizer.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Robert Millan och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.