Debian Weekly News - 23 december 2003

Välkommen till årets 51:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debians webbplats är äntligen funktionsduglig igen, men alla speglar uppdateras inte ännu. FSF Europe ber om donationer för att försäkra fortsatt arbete. Några politiska grupper har klara ståndpunkter angående användningen av fri programvara, bland andra det nya gröna partiet i Queensland som tillkännagav att deras webbplats kör fri programvara ovanpå operativsystemet Debian. God jul till alla de av er som firar Jesu födelse.

Masstestning av pbuilderinstallation. Junichi Uekawa rapporterade om sina försök att testa installationen av paket i en pbuildermiljö. Omkring 300 paket kunde inte installeras, 20 av dem var kärnpaket och omkring 50 var Emacs 20-paket eftersom Emacs inte kan installera när stdin pekar på /dev/null.

Översättningsguide för Debian-Installer. Christian Perrier presenterade en mikroguide för översättning av debian-installer. De som vill hjälpa till med att översätta debian-installer bör börja med att läsa den. Den föreslår en lista över prioriteter så att ofta använda fraser översätts först. Christian gav även en statusrapport för översättningarna.

Källkoden för Debian-Installer flyttad till Alioth. Joey Hess rapporterade att han har flyttat källkoden för nya debian-installer till Alioths cvs-arkiv, vilket bör göra det enklare för översättare och utvecklare utan konton på Debians huvudsystem att bidra.

Stöd fri programvara genom att köpa böcker. Thorsten Ehlers berättade om Bookzillaprojektet som säljer böcker via Internet för en tysk återförsäljare. Hela vinsten, 5% av försäljningpriset, doneras till Free Software Foundation Europe. FSF Europe valdes eftersom de arbetar på generella och politiska frågor som alla projekt inom fri programvara vinner på. Han sade även att om du planerar att köpa några böcker, cd:ar eller dvd:er bör du fundera på att göra det hos Bookzilla för att stöda fri programvara.

Två år med debianforum.de. Det tyskspråkiga webbforumet debianforum.de för Debiananvändare firade sin andra födelsedag. Med diskussioner som började med ”Hur installerar man ett program” har debianforum.de blivit en viktig webbplats för både nybörjare och professionella Debiananvändare i tysktalande länder. Dessutom förväntas forumet få sitt 100 000:e inlägg inom kort.

Extrahera SSH-nycklar från LDAP. Matt Zimmerman funderade över sätt att extrahera SSH-nycklar från Debians LDAP-databas så att klienten verkligen ansluter mot rätt maskin. Han sände in ett Pythonprogram för att göra detta. Clint Adams skrev samma sak i Z Shell och Andrew Suffield gav slutligen samma funktionalitet i Perl.

Alternativa paket för Linuxkärnan. Robert Millan lade sina alternativa paket för Linuxkärnan i ett APT-arkiv på gluck så att de som är intresserade kan använda det till dess att ftp-master aktiverar de ”overrides” som behövs. Han ansåg att Debian inte innehåller någon lösning för nya användare för att ”installera och glömma” för kärnpaketen som för alla andra paket, så han försökte uppnå det.

Stöd för klusterfilsystemet Lustre? Nick Pavlica undrade om Debian var intresserade av att lägga till stöd för klusterfilsystemet Lustre. Jörg Wendland tyckte det var något som borde tas med i det nya underprojektet för företag och Andres Salomon planerade till och med att paketera de verktyg och patchar som krävs.

Ange byggberoenden. Roland Stigge noterade att många paket (runt 1871) anger ett arkitekturoberoende byggberoende mot debhelper samtidigt som de använder delar av det i clean-målet. Andreas Metzler svarade med att sådana fel kommer att upptäckas så fort paketet hanteras av en byggserver. För arkitekturoberoende paket (binary-all) är det dock helt okej.

Rapport från Linux World Expo i Frankfurt. Alexander Schmehl skrev en rapport om Debians närvaro vid årets Linux World Expo i Frankfurt. Debian, KDE och PostgreSQL drev en gemensam monter så den såg större och mer inbjudande ut. En intresserad besökare undrade om det fanns något företag som kunde supporta mer än 10 000 Debianinstallationer och en annan var missnöjd med tillståndet för Java i den stabila utgåvan och erbjöd därför pengar för att hjälpa till att rätta till det.

HP utökar Debianstöd. John Ribeiro rapporterade att Bdale Garbee (HP:s tekniske chef för Linux tillika Debianutvecklare) tillkännagav HP:s planer om att utöka stödet för Debian GNU/Linux vid mässan Linux Bangalore i Indien nyligen. HP har sponsrat Debian på flera sätt under åren men har inte haft några stödavtal för Debian. Michael Schulz från HP Tyskland bekräftade senare detta.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Sebastian Feltel, Richard Alexander Owen och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.