Debian Weekly News - 2 mars 2004

Välkommen till årets nionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den 13 mars kommer det hållas en felrättarfest vid Sydney universitet, arrangerad av dess lokala användargrupp. Isaac Jones beskrev hur det att rapportera och rätta fel i programvara man ofta använder är ett av de enklaste sätten att bli involverad i fri programvara. Bradley Kuhn påminde oss om att GIF-patentet IBM innehar gäller till 2006 även om Unisyspatentet snart går ut.

Val av projektledare för Debian. Manoj Srivastava rapporterade att nomineringsperioden är slut. Tre kandidater har nominerat sig själva: Martin Michlmayr, Gergely Nagy och Branden Robinson. Kandidaternas valplattformar kommer publiceras under helgen. Den tre veckor långa kampanjperioden har påbörjats.

Ny sorts GNU/Linux-distribution? LinuxWorld rapporterar om Ian Murdocks webbloggdiskussion där han föreslår en ny sorts ”komponentbaserad distribution”. Han förklarar att Progeny bygger en sådan distribution från vilka användare kan bygga plattformar nerifrån och upp och bara ta med de funktioner och tekniker de behöver i sin produkt. Progenys komponentorienterade Linux byggs öppet i samarbete med Linuxmiljön, med komponenter som för närvarande bygger på Debian Sarge. Den LSB 1.3-certifierade kärnans körtidssystem är tillgängligt nu, och fler komponenter och en komponentmedveten, Anaconda-baserad installationsfunktion kommer att läggas till under följande veckor.

Rot på LVM på RAID med Debian. Charles Steinkuehler förklarade hur han, genom att använda Massimiliano Ferreros guide, fick Debian att köra med rot på LVM på RAID. Han fick mkinitrd-skriptet att fungera med rot på LVM på RAID genom att använda de krokar som finns för få in LVM-stöd (RAID stöds redan). Detta gör det möjligt att använda apt-get för att installera uppgraderingar av kärnan från Debians arkiv. Charles förklarade i detalj de inställningar han använder för i386-arkitekturen, men de bör fungera även för andra arkitekturer som använder samma skript för den inledande Debianramdisken.

Nytt multiarch-förslag. Tollef Fog Heen rapporterade om ett nytt multiarchförslag avsett att stöda AMD64-arkitekturen. Naturligtvis orsakade det en hel del debatt på #debian-devel-kanalen, men det var förväntat. Kommentarer tas självklart tacksamt emot.

Förslag till allmän resolution om non-free. Manoj Srivastava sände ut ett föreslaget utkast till röstsedel för omröstningen om hur non-free-avdelningen skall hanteras i framtiden. Omröstningsperioden för denna fråga är den 7-21 mars. Alla registrerade Debianutvecklare kan prioritera två alternativ och ”ytterligare diskussion”. Manoj ber om kommentarer.

Varumärkesproblem för Firefox. Eric Dorland rapporterade om varumärkesrelaterade problem med att ha med den Firefox officiella ikon och dess namn. André Dahlqvist berättade för honom att det inte verkar tillåtas av uppströmsförfattarna. Nathanael Nerode rekommenderade att han skulle be Mozillastiftelsen att explicit tillåta att inofficiella byggen kallas ”Mozilla” och ”Firefox” så länge de tydligt märks som inofficiella byggen, eller alternativt att de tillhandahåller alternativa namn för inofficiella byggen.

PPD-filer från skrivartillverkare. Roger Leigh har kontaktats av Seiko-Epson om att ta med deras fria laserskrivar-PPD-filer i Debian. Bernd Eckenfels skulle hellre se att de även togs med i uppströmspaketet. Siggy Brentrup förklarade varför det är osannolikt att så sker och Francesco Lovergine skrev en lista över paket för tillverkares PPD-filer.

Problem med Apachelicens? Chris Waters diskuterade den nya Apachekällkodslicensen 2.0 som Free Software Foundation anser vara inkompatibel med GNU General Public License, i motsättning till Apache Software Foundation. Chris är rädd för att folk kan kasta bort sin tid på att påbörja projekt som kan visa sig inte kunna distribueras.

Open Publication License. Oleksandr Moskalenko undrade om Open Publication License är förenligt med Debians riktlinjer för fri programvara. Henning Makholm och Nathanael Nerode anser en klausul vara icke-fri, ungefär som en liknande klausul i GNU Free Documentation License.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.