Debian Weekly News - 16 mars 2004

Välkommen till årets elfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Ludovic Brenta föreslog en ny funktion för Adautveckling till tasksel. Ytterligare en felrapport har tydligen stängts av skräppost; folk bör hålla ett öga på de felrapporter de rapporterat. Manoj Srivastava sände ut ytterligare en uppmaning om att rösta om den allmänna resolutionen om att hantera non-free och rapporterade att 303 utvecklare redan har röstat.

Debian och KDE vid 2300 m. KDE Frankrike rapporterade att de använd Debian och KDE vid det högst belägna Internetåtkomstcentret på 2300 m i skidorten Val Thorens. Debian valdes eftersom det var väl lämpat att installera på skräddarsydda system. Att generera och distribuera systempaket är väldigt enkelt med apt-get och ett eget arkiv, rapporterade de.

Nytt förslag om att distribuera non-free. Ean Schuessler föreslog att certifikatauktorisering skulle användas för att skydda användare mot att använda icke-fri programvara från Debians servrar men att dessa certifikat skulle tillhandahållas till distributörer för att skriva under ett kontrakt som håller Debian skadelöst.

Fördröjningar i startskripten. Shaul Karl föreslog att man skulle avråda från att använda fördröjningar i ”stop”-funktionen i startskripten för att det ska gå snabbare att slå av maskinen. Miquel van Smoorenburg påpekade att om man inte väntar på att databasservrar stängs ned ordentligt kan databasen skadas och dess data förstöras.

Köra Debian från USB-minne? Jeff Johnston funderade på att köra Debian GNU/Linux från en USB-flashenhet eftersom de inte innehåller några rörliga delar. De finns i storlekar upp till 1 Gbyte och kan därför mycket väl få plats med ett operativsystem. Steinar Gunderson påpekade dock att flashenheter oftast har en mer eller mindre fast gräns för hur många gånger man kan skriva på dem innan de börjar gå sönder.

Problem med Subversions licens. Warren Turkal noterade att Subversion har några klausuler i sin licens som han tyckte kunde ifrågasättas. Andrew Suffield fastslog att licensen i sig själv är fri enligt Debians diskussion men samtidigt är inkompatibel med GPL.

Debianfel via LDAP. Andreas Barth har arbetat på LDAP-gränssnittet mot Debians felrapporteringssystem och återskapat det. För att göra gränssnittet intuitivt har han redan skapat ett preliminärt schema som troligen kommer använda Debians OID-område i framtiden. Adam Heath arbetar också på ett nytt och utbyggbart indexformat som kan användas av gränssnittet.

Installationsrapporter behövs. Joey Hess bad folk att rapportera sina erfarenheter med nya debian-installer på mips-, powerpc-, ia64-, hppa-, sparc- och s390-arkitekturerna. Han slog fast att han är nära att kunna släppa åtminstone sex arkitekturer. Han sökte även någon som kunde felsöka base-installer för att se på problemen med nätverksstart på i386.

Varför stöda gammal maskinvara? Konstantinos Margaritis frågade om Debian bör stöda alla arkitekturer parallellt eller skapa någon sorts ”gräddfil”. Martin Michlmayr förklarade att Debian kommer stöda dem så länge intresset finns. Genom att automatiskt bygga hela systemet på de arkitekturerna hjälper Debian dessutom till med att testa GCC, XFree86 och kärnan. På det sätter har Debian rapporterat ett antal fel (framförallt i verktygskedjan), vilket leder till bättre fri programvara.

Debian på Sun Starfire. Fabio Massimo Di Nitto rapporterade att han lyckades installera Debian på en Sun Enterprise 10000-server via NFS-rot på Ericsson Telebit A/S. En sådan Starfiremaskin består av 64 processorer och kan köra flera operativsystem samtidigt. Den här maskinen använde bara fyra processorer med Linux på 4 Gbyte RAM.

Debian vid CeBIT 2004. Debianprojektet kommer närvara vid årets CeBIT i LinuxLands monter (hall 6, monter B52, delmonter 469), en tysk GNU/Linux-distributör. Dessutom kommer Michael Meskes hålla ett föredrag om att migrera till fri programvara. Hauke Goos-Habermann och Daniel Kasten kommer hålla ett seminarium om att sätta upp ett LAMP-system (Linux, Apache, MySQL, PHP) med Debian. Klaus Knopper kommer hålla ett föredrag om Knoppix och Frank Ronneburg kommer tala om programvaruhantering med Debian GNU/Linux.

Sortera paket på cd:arna i Sarge. Petter Reinholdtsen bad att folk skulle delta i populäritetstävlingen genom att installera paketet popularity-contest och säga ja om att delta. Petter slog fast att Sarge troligen kommer skeppas med 13 binär-cd:ar fyllda med runt 13.500 paket och att tävlingen kommer användas som kriterium för att sortera paketen på de elva sista cd:arna.

Felrättarfest. Frank Lichtenheld tillkännagav en felrättarfest nästa helg (19-21 mars). Samordningen kommer ske på irc-kanalen #debian-bugs på irc.debian.org. Han kände samtidigt att Debian tydligt gör framsteg mot Sarge (se grafen över rc-fel och vad som händer med debian-installer).

Debian-Installer beta 3. Joey Hess presenterade den tredje betautgåvan av debian-installer med sex arkitekturer. Utgåvan innehåller det nya partitioneringsprogrammet som stöder automatisk partitioner och LVM och använder grub som starthanterare på i386. PowerPC-stödet fick dock tas bort i sista stund då kompilatorn inte fungerade. Debian behöver installationer och rapporter som ni sänder till sändlistan debian-boot.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.