Debian Weekly News - 20 juli 2004

Välkommen till årets 28:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Zaragoza universitet i Spanien planerar att distribuera 50.000 exemplar av sin distribution, vilken är baserad på Debian GNU/Linux och använder GNOME-skrivbordet. NewsForge tog en titt på den kommande publiceringen av Linux Standard Base 2.0.

Allmän resolution för att tvinga AMD64 in i Sarge? Josselin Mouette föreslog en allmän resolution för att tvinga in en ren AMD64-anpassning i Sarge-utgåvan och att den omedelbart tas in i den instabila utgåvan. Alla på listan är dock inte överens om huruvida detta är rätt sätt att få anpassningen godtagen i Debian eller om det hjälper med utgivningen av Sarge osv.

Debian ökar sin marknadsandel. Netcraft rapporterar att Debian uppvisar en ökad marknadsandel bland GNU/Linuxdistributioner, samtidigt som Gentoo för närvarande har den snabbaste procentuella tillväxthastigheten. Debian GNU/Linux driver nu mer än en miljon värdnamn synliga från webben och visar speciell tillväxt hos de franska tjänsteleverantörerna Gandi (72.000 värdnamn) och Proxad (58.800).

Ta in CVS-rättelser från uppströms. Tommaso Moroni undrade hur det är tänkt att han ska ta in felrättelser som uppströmsförfattaren bara rättat i CVS i sitt paket. Matthew Palmer förklarade att såvida inte felrättelsen var stor och påverkade mycket av koden är den bästa lösningen att ta ändringarna från CVS:en och applicera dem på Debianarkivet. Robert Collins tillade att cscvs gör det enklare att upptäcka ändringsuppsättningar i CVS.

Namngivning för biblioteksversioner. Roland Stigge rapporterade att han kämpar med uppströmskonventionen att ta in paketversionen i biblioteksnamnet (soname) och ville veta hur han skulle gå vidare. Daniel Kobras föreslog att han skulle få uppströmsversionsnumreringen uppstädad och pekade mot bibliotekspaketeringsguiden.

Policyöverträdelse för GNUstep. Dan Weber rapporterade att många paket som hör ihop med GNUstep överträder Filesystem Hierarchy Standard då de installerar binärer, dokumentation osv. i /usr/lib/GNUstep. Sebastian Ley förklarade att OpenSteps kataloghierarki inte följer den i FHS, även om de delar liknande formgivningsprinciper. Andreas Barth föreslog att man skulle ta hand om det efter att Sarge släppts.

GNU Compiler Collection 3.4 i den instabila utgåvan. Matthias Klose presenterade sin plan för att sända in gcc-3.4-paket till den instabila utgåvan. För vissa arkitekturer har det binära gränssnittet ändrats, vilket betyder att kompilerad kod inte får blandas med kod kompilerad med äldre versioner av G++.

Installera apt-listchanges som standard. Joey Hess undrade varför apt-listchanges fortfarande inte installeras som standard. Matt Zimmerman bekymrade sig över att prioriteterna för apt-listchanges beroenden skulle behöva stegras. David Weinehall förklarade att det bara var prioriteten för ucf och python-apt som skulle behöva ökas till standard.

Ny licens för POSIX-manualsidor. Andre Lehovich rapporterade att uppströmsansvariga för manualsidorna har fått tillåtelse från IEEE att ta med text från POSIX-dokumentationen i Linuxmanualsidor och undrade om den nya licensen är kompatibel med Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Nathanael Nerode anser att licensen inte är fri nog medan Andrew Suffield inte har bestämt sig.

Free Software Printing Summit. Roger Leigh sände in en rapport från Free Software Printing Summit, som hölls under årets LSM i Bordeaux och där han representerade både Gimp-Print och Debian. En intressant diskussion täckte flerspråkiga PPD-filer, medan en annan handlade om färghantering för färger som inte kan skrivas ut.

Info från listansvariga. Pascal Hakim sände in en ny rapport från listansvariga. Han förklarade hur crossassassin och den nya vitlistan fungerar. Han förväntade sig att den nya listservern man just nu förbereder kommer göra det möjligt att köra strängare anti-spam-tester. Han rapporterade även om nya och ändrade sändlistor.

Nya statussammanfattningar för paket. Ian Lynagh presenterade en ny paketbyggstatussida och ytterligare en paketstatussida. Den första innehåller länkar till loggar från misslyckade byggförsök och summerar försökta paketbyggen.

Statusuppdatering för GNOME i Sarge. Jordi Mallach rapporterade att alla kritiska delar i GNOME nu finns i Sarge, men att paket som gnome-panel fortfarande behöver komma över. Alla kvarstående delar väntar på gst-plugins0.8 som borde vara färdig för uttestningsutgåvan med som beror på den nya versionen av libxml2 som inte har byggts på hppa på grund av ett fel i binutils/gcc/vaddetnuär.

Paketera maskinvaruemulatorer. Dan Korostelev undrade varför visualboyadvance, en Game Boy Advance-emulator, bara finns i contrib i uttestningsutgåvan när det i sig självt är fritt och bara beror på fria bibliotek. Det finns även fria (som i frihet) ROM-filer tillgängliga för den på Internet, men inte i Debian. Branden Robinson citerade kraven för paket i huvudarkivet. I Sid är paketet däremot redan i huvudarkivet.

Hantera olika friheter. Zenaan Harkness lade märke till att det finns olika definitioner av fri, åtminstone ”FSF-fri” och ”DFSG-fri”. Han undrade vad som skulle behöva göras för att låta användaren välja mellan definitionerna när det gäller vilka paket man vill installera. Michael Poole förklarade att det finns två stora och oundvikliga kostnader för att tillhandahålla detta: Stöd för det i infrastrukturen och arbetet på en policy för det.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 169 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.