Debian Weekly News - 28 september 2004

Välkommen till årets 38:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Brad Fitzpatrick från LiveJournal/Danga höll ett föredrag vid årets OSCON om fri programvara i en storskalig webbtillämpning som baseras på Debians operativsystem. Slashdot rapporterade om härdandeprojektet för Debian som nyligen inleddes av Lorenzo Hernandez Garcia-Hierro.

Mer om utgivningen av Sarge. Steve Langasek skrev en rapport om utgivningen av Sarge där han förklarade vilka paket som blockerar övergången för andra till uttestningsutgåvan. Det problem som huvudsakligen blockerar nu verkar vara att det inte finns någon automatkompileringsninfrastruktur för att bygga säkerhetsuppdateringar för uttestningsutgåvan. En ny utgivningskandidat för installationsprogrammet förväntas inom kort och antalet utgivningskritiska fel minskar, men inte så fort som förväntat.

Övervakningsrobot drivs av Debian. Denna artikel handlar om en övervakningsrobot som nyligen gått över till att använda Debian som operativsystem. Ingenjör Dave Northrup säger att Debian utmärkte sig på grund av sitt arbete med att tillhandahålla en enormt stabil och välbeprövad uppsättning paket. Deras kommersiella system är väldigt nedbantade versioner av Debian GNU/Linux och deras forskningssystem kommer ha fasats över till fullständiga utgåvor av Debian vid årets slut.

Stöd för borttagna paket? Andreas Krüger undrade hur paket stöds som funnits i Sarge vid en tidpunkt men som senare tagits bort under uttestningsutgåvans livscykel. Han nämnde en önskelistefelrapport om att implementera nedgraderingsstöd. Frank Lichtenheld påpekade att aptitude har en speciell kategori för utgångna paket så att de enkelt kan tas bort.

Graf över Debians organisation. Martin F. Krafft sammanställde ett organigram över Debians organisation, huvudsakligen för sin kommande bok. Han släppte den under Artistic License och medger att det inte går att representera hela Debians organisation i en graf, men ansåg att den här representationen duger. Han tar gärna emot konstruktiv kritik och förslag.

Felrapporter via IMAP uppdaterad. Andreas Barth rapporterade att LDAP-skalet mot felrapporteringssystemet även ger tillgång till stängda felrapporter. Systemet har också gått över till en vanlig Woody OpenLDAP-installation som använder standard-LDAP-porten. Den nya slapd använder en ny bas-dn: dc=bugs,dc=debian,dc=org och de gamla systemen på master och spohr rekommenderas inte längre.

Övergång av felrättelser till Sarge. Jeroen van Wolffelaar påminde utvecklarna om att utgivningsgruppen behöver hjälp med att försäkra att viktiga felrättelser kommer in i Sarge. Han bifogade en förteckning över paket för vilka han inte har aktuell information. Om du ansvarar för ett eller flera paket som har nyare versioner i Sid än i Sarge bör du besöka databasen för administrering av uppdateringar och uppdatera informationen.

Dokumentera underkategorier. Gustavo Franco undrade om det behövdes ny och mer exakt dokumentation för undersektioner. Han snubblade över ett paket som tydligen skulle passa i flera sektioner. Enrico Zini påpekade att paketmärkning borde ha ett mer omfattande stöd.

Jämförelse mellan X-hanterare. Osamu Aoki jämförde de fyra X-hanterare som följer med Debian: XDM, GDM, KDM och WDM. GDM verkar vara den bäst lämpade. Han lade också märke till att det inte finns något standardiserat sätt att skapa ett startskript när man väljer fönsterhanterare via menyn, något som är ett stort problem för CJK-användare (kinesiska/japanska/koreanska) som behöver ställa in tangentbordinsmatning, vilket ibland hanteras av en bakgrundsprocess.

Ändringar i GNU Free Documentation License? Roger Leigh undrade om det vore möjligt att lägga till ett dokument som förtydligare licensen för att motverka de huvudproblem som kan påverka en manual som licensierats enligt GNU FDL. Verket är i sig självt skrivet i Docbook/SGML och innehåller inga invarianta sektioner. Svaret antyder att det skulle vara möjligt, men att dokumentet fortfarande inte är kompatibelt med GNU GPL.

Planer för Debian-Installer. Joey Hess publicerade planer för debian-installer-mötet i Oldenburg som handlade om planer inför den förestående utgivningen och arbete efter Sarge. En tidsplan ingår i protokollet och innehåller en testkandidat den 30 september, plus en strängfrysning.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 169 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Adrian von Bidder, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.