Debian Weekly News - 9 november 2004

Välkommen till årets 44:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Anibal Monsalve Salazar summerade det senaste förberedande mötet inför DebConf5. Joey Hess rapporterade att han har kunnat testa den nya debian-installer utifrån via nätverk på olika arkitekturer, vilket gör det enklare att se till att det fungerar korrekt.

Distribuerbara fastprogram sökes. Theo de Raadt, känd från OpenBSD, intervjuades på grund av OpenBSDs arbete med att kontakta Texas Instruments för att kunna distribuera fastprogram för deras trådlösa kort under en acceptabel licens. OpenBSD har ungefär samma problem som Debian med fastprogrambitar som endast finns i binär form och som de inte lagligen kan distribuera med sitt operativsystem.

Namnkonvention för Aliothprojekt. Marcelo E. Magallon noterade att det finns en policy för namngivning av projekt på Alioth. För paketarkiv som används för att gemensamt underhålla ett paket med andra utvecklare krävs ett ”pre-”-prefix i projektnamnet. Roland Mas tillade att detta krävs för att skilja projekt vikta för Debianpaketering från projekt där Alioth är huvudplatsen för ”uppströms”-kod.

Fria dokumentationslicenser. Jonathan Corbet undersökte olika alternativ för en fri dokumentationslicens, bland annat GNU Free Documentation License (FDL), Open Publication License, samt två Creative Commons-licenser. Han drog slutsatsen att det ibland är vettigt att använda en BSD-liknande licens på dokumentation och att de begränsningar som FDL innebär är ganska starka, för starka för en bok han medförfattat.

Installera Debian på ett skrivbordssystem. Tarun Agnani installerade Debian GNU/Linux på en skrivbordsdator och rapporterade att inga andra distributioner kommer i närheten av Debian, som är Linuxdistributionernas gamla urfader. Han avslutar med att konfigurera APT och installera de program som är vanliga på ett skrivbordssystem.

Nyheter från tyska mässor. Alexander ”CEO” Schmehl rapporterade att Debianmontern vid årets Linuxworld Expo var den mest fullpackade och att montern troligen kommer att vara större nästa år. Han kommer hjälpa till med att bygga hela .Org-paviljongen nästa år. För nästa års CeBIT-mässa (9-15 mars) har Debianprojektet också erbjudits en egen monter.

Installera Debian på RAID 1. Jorrit Waalboer har skrivit instruktioner för att installera Debian GNU/Linux på ett RAID 1-par. Han rekommenderade att man bör använda Knoppix som installationsprogram. Därifrån konfigureras RAID-systemet och debootstrap används för att installera Debian. Norbert Tretkowski har också instruktioner för att installera Debian via Knoppix.

Förbättra utvecklingsprocessen. Thomas Schorpp föreslog att flera kvalitetshanteringstekniker kända från konventionell programvaruutveckling skulle appliceras på Debian. Jeroen van Wolffelaar noterade dock en stor mängd modeord och det kan ifrågasättas huruvida dessa tekniker och mätmetoder alls gäller för fri programvara.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. 61 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 226 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.