Debian Weekly News - 30 november 2004

Välkommen till årets 47:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debians flygblad har flyttats till Alioth för enklare underhåll och för att göra det lättare att bidra. Trots den kommande utgivningen av Sarge förbereds ytterligare en uppdatering av den nuvarande stabila utgåvan.

RSS-kanal för Debiannyheter. Greg Stark undrade om Debian Weekly News är tillgänglig via RSS. Romain Francoise påpekade att GMANE tillhandahåller RSS-kanaler för många sändlistor för fri programvara, däribland Debian News RSS och i bloggformat. Debianprojektet tillhandahåller dock för närvarande ingen officiell RSS-kanal, så frivilliga får gärna skriva den kod som behövs.

Spara bandbredd vid hämtning. Goswin von Brederlow föreslog att sorterade Packages-filer skulle tillhandahållas, för att reducera mängden data man behöver hämta för varje uppdatering eftersom Packages-filen för Sid redan är 13 Mbyte (3.5 Mbyte komprimerad) stor. Adam Heath påpekade att bara paketnamnen inte är tillräckligt och Eduard Bloch nämnde apt-dupdate som ett annat sätt att snabba upp hämtningen. Flera utvecklare har bidragit med idéer och kod för detta till felrapport 128818.

Arbetsstations-OS:et: Debian. Hindistan Kivilcim förklarade varför grunderna till att han valt Debian GNU/Linux som operativsystem (OS) för sin arbetsstation är kristallklara: ”Det är busenkelt att installera nya program och konfigurera befintliga på Debian GNU/Linux. Man behöver inte oroa sig över beroenden, problem med bibliotek eller ens tidigare konfigurationsfiler.” Han betonade även paketberoenden framför filberoenden.

OpenOffice.org 1.9 för Debian. Chris Halls presenterade väldigt grova paket för OpenOffice.org 1.9.62 som en förhandstitt på kommande version 2.0. Han varnar att dessa paket inte är av samma kvalitet eller kaliber Debiananvändare vanligtvis förväntar sig att se. De saknar till stor del ordentlig Debianintegrering, dessutom placeras paketen i /opt/openoffice1.9.62/.

Avståndssamarbete. Don Marti skrev om att fostra de konversationer som gör en grupp till ett team. Han nämner att e-post snabbt kan övergå till personangrepp och missföreståelser, så ett telefonsamtal kan undvika stora problem. Han understryker också värdet av direktsamtalsmöten (IRC, IM) och onlineresurser (felrapporteringssystem, wiki) och beskriver när de inte skall användas.

Installera Linux 2.6 på Debian. Falko Timme skrev en guide för att köra Linux 2.6 tillsammans med Debian GNU/Linux 3.0 (Woody). Ett av de sista stegen är att skapa en ramdisk så att kärnan startar ordentligt.

Felrättarfester förra veckoslutet. Under felrättarfesterna förra veckoslutet stängdes flera utgivningskritiska fel. Dessutom har en lösning på problemet med borttagning av KDE diskuterats och förbättringar av skripten för testningsutgåvan förberetts. Det finns även några bilder från festen i Frankfurt, Tyskland. Rättelser av kvarvarande problem är fortfarande varmt välkomna.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.