Debian Weekly News - 4 januari 2005

Välkommen till årets första utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Martin Michlmayr tillkännagav att Jörg Jaspert utsetts som ytterligare Debiankontoansvarig. Debianprojektet presenterade ytterligare en uppdatering av sin stabila utgåva. Joey Hess publicerade en lista över säkerhetsproblem som rättats i den instabila utgåvan men som ännu inte kommit in i Sarge.

Ny Arch- och Subversionserver. Wichert Akkerman tillkännagav flytten av arch- och subversionarkiven till en ny server. Bytet till att köra subversion mot fsfs kommer lösa de problem som uppstått på grund av baklås, avstannade processer och felaktiga åtkomstlistor. Han rapporterade senare att flytten var framgångsrik.

Betydelsen av GNU/Linux. Ed White påpekade att Debians tolkning av termen GNU/Linux är fel enligt en intervju med Richard Stallman nyligen, där han förklarar att termen GNU/Linux betyder att systemet startade som GNU, med Linux som ett senare tillägg. Peter Karlsson förklarade att det bara är en tolkningsfråga. Antingen börjar man med Linuxkärnan och lägger till GNU-verktygen och då stämmer beskrivningen på Debians webbsidor, eller så börjar man med GNU-verktygen och lägger till en kärna, till exempel Linux.

Begränsningar i användningen av Mozillas varumärken. Alexander Sack noterade att Debianprojektet kan komma att tvingas byta namn på samtliga Mozillarelaterade paket på grund av Mozillas begränsningar i användning av sina varumärken. Han frågade även om dessa begränsningar i namngivningen kan göra paket icke-fria. Flera förslag på nya namn kom in, till exempel Freebird, Freefox och Freezilla, med eller utan namnet på distributionen. Don Armstrong föreslog en distributionsneutral namngivning för icke-officiella Mozillapaket.

Projektet Debian Eyecatcher startat. Alexander Schmehl kungjorde att han startat projektet Eyecatcher (blickfång). Tanken är att skapa någon sorts informativ och rolig presentation av Debian som kan köras i slinga på mässor när personalen i montern inte har något annat att visa, eller när de är upptagna med andra besökare. Han skulle uppskatta att få hjälp med projektet.

Om att paketera MPEG-kodare. Frågan varför lame inte kan paketeras och distribueras i Debian kom nyligen upp. Chris Cheney förklarade att den patentbelastad av ett företag som vidmakthåller sina patent. Florian Weimer tillade att, även om programvara inte för närvarande kan patenteras i Europa, så kan den göra intrång i patentanspråk, vilket är mer relevant för Debian.

Buildd-nätverk för Experimental? Frank Küster undrade om paket i den experimentella utgåvan (experimental) byggs automatiskt. Martin Michlmayr påpekade att Andreas Barth kör ett buildd-nätverk för den experimentella utgåvan. Han tillade att versionerade byggberoenden från den experimentella utgåvan inte stöds.

Påminnelsebrev för ITP. Justin Pryzby undrade om han borde sända påminnelsebrev till de som sänt in avsikt att paketera-rapporter (ITP) och där rapporten inte har haft någon trafik under de senaste fyra månaderna. Ett sådant projekt uppskattades huvudsakligen senaste gången det gjordes och resultaten sändes till QA-gruppen.

Ursprunget till Debians virvellogotyp. Martin F. Krafft undrade var Debians nuvarande logo kommer från. Florian Ernst pekade läsarna mot readme-filen i webbserverkällkoden, vilken beskriver att Raul M. Silva skapade logon. Debianprojektet presenterade den nya logotypen i augusti 1999 som ett resultat av en GIMP-tävling och en påföljande omröstning hos Debianutvecklarna.

Detektera oinstallerade paket. Martin Michlmayr bad om en lista över paket som inte installerats av någon eller bara av ett fåtal personer. Frank Lichtenheld avslöjade att detta gäller omkring 230 paket (eller 600 för färre än två installationer) enligt popularitetstävlingen.

Använda termen Debian. Jürgen Lüters undrade om han kan använda termen Debian som en del av ”Debian extended Xterminal” eller om det finns juridiska problem även om skripten kommer släppas under GNU GPL. Brian Thomas Sniffen påpekade att varumärket faktiskt kunde hindra honom från att använda termen.

Felrättningsfest nästa helg. Frank Lichtenheld kungjorde en felrättningsfest som kommer äga rum 7-9 januari i #debian-bugs på irc.debian.org. Han skrev att över de senaste veckorna har antalet utgivningskritiska fel återigen ökat. Det finns troligen flera orsaker till att detta skett (t.ex att många har ledigt, att övergången till uttestningsutgåvan har fördröjts på grund av problem med gcc och perl osv.).

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. 29 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 256 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Sebastian Feltel, Martin Zobel-Helas och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.