Debian Weekly News - 18 januari 2005

Välkommen till årets tredje utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Roger So skrev en påminnelse om att sända in artiklar till den asiatiska Debianminikonferensen som äger rum i slutet av februari i Beijing, Kina. Jeroen van Wolffelaar sammanställde en förteckning över paket i contrib som bör tvingas till uttestningsversionen av contrib. Ankit Malik beskrev tio sätt att ge något tillbaka till fri programvarumiljön.

Slutrapport från DebConf 4. Pablo Lorenzzoni presenterade slutrapporten från den Debiankonferens som hölls i Porto Alegre förra året. Rapporten är mer ett kalkylblad och innehåller 163 personer som deltog vid konferensen och representerade många grupper inom Debianprojektet. Flera sponsorer gjorde evenemanget möjligt och organisatörerna dokumenterade även saker som kan förbättras nästa gång.

Utveckling av dpkg. Scott James Remnant presenterade den experimentella grenen av dpkg. Grenen är tänkt att se rätt frekventa utgivningar med både felrättelser och nyutveckling/nya funktioner. Den kan vara något mer instabil än du är van vid. Utvecklingsplaner dokumenteras på dpkg-wikin.

Ny policy för Debiankonsulter. Tobias Toedter föreslog en ny policy för att lägga till poster i Debians konsultförteckning. Konsultgruppen har inte nått enighet om vilka delar av adressen som krävs. Dessutom uppstod en diskussion om varför Debian nu även kräver att konsulten länkar till Debians webbplats.

Artiklar för mini-DebConf. Jonathan Oxer sökte föredragshållare för den kommande Debian-minikonferensen som äger rum innan Linux Conference Australia. Ämnen som presenteras måste vara direkt relaterade till Debian och avsedda för en teknisk publik. Tidsschemat för presentationerna har timmeslånga poster, med 45 minuter för presentationen, 10 minuter för frågor och 5 minuter för byte av föredragshållare. Formatet är rätt ledigt och avslappnat så allt kan ske under dagen.

Behålla gamla biblioteksversioner intakta. Thomas Bushnell undrade hur man håller ett gammalt bibliotek intakt samtidigt som man tillhandahåller en nyare version. Santiago Vila föreslog att han skulle sända in en gammal version med ett högre versionsnummer än den nuvarande och den nya versionen med ett nytt binärnamn och ett justerat soname på biblioteket. När de båda biblioteken är kompatibla behövs inte det gamla -dev-paketet längre och biblioteket kan flyttas till sektionen oldlibs.

Binärpaket för flera arkitekturer. Norbert Preining undrade om det finns stöd för att lägga binärer för flera arkitekturer och operativsystem i samma Debianpaket. Steve Langasek förklarade att de föreslagna placeringarna av arkitekturspecifika filerna till och med skulle bryta mot Filesystem Hierarchy Standard (FHS).

Stänga av tjänster från servrar. Erik Schanze undrade hur man stänger av start av servrar så att denna inställning kan behållas vid uppgradering. Javier Fernández-Sanguino Peña refererade till Securing Debian Manual där det beskrivs hur man måste låta en länk vara kvar.

Ändra historien? Frank Küster undrade om det är godtagbart att lägga till information om stängda buggar till äldre changelog-poster. Jeroen van Wolffelaar ansåg det okej att korrigera och förbättra gamla poster. Han tillade att Branden Robinson förbättrar changelogfilen för att på ett korrekt sätt kunna slå upp när ett visst fel rättades.

Paket nödvändiga för att bygga paket. Scott James Remnant undrade om debhelper är eller kanske borde deklareras nödvändigt för att bygga (build-essential) eftersom 92 % av alla källkodspaket har ett byggberoende mot det. Detta skulle kunna leda till att en stor mängd versionerade beroenden å ena sidan försvinner, men å andra sidan behövs nya versionerade beroenden mot build-essential när nyare versioner av debhelper behövs för att bygga.

Turck-MMCache odistribuerbar? Elizabeth Fong sökte råd eftersom Andres Salomon rapporterat Turck-MMCache som odistribuerbar. Programvaran har övergivits uppströms med en utvecklare som inte svarar, men har avgrenats. Dess licens (GPL) är dock inte kompatibel med licensen hos PHP4, som det måste länkas mot. Denna kombination betyder att Debian inte kan distribuera binärpaket med Turck-MMCache.

Graphviz' licens. Någon undrade varför graphviz är i det icke-fria arkivet när licensen på dess hemsida anses fri av FSF och debian-legal. Marco d'Itri påpekade att programmet nyligen bytt licens. Andrew Suffield tillade att den nya uppströmsversionen kan komma in i huvudarkivet.

Debian från grunden. Bruce Byfield skrev en introduktion till Debian från grunden (Debian from scratch, DFS). Den består av en startbar cd och programmen för att generera den. Som standard installeras bara grundläggande paket. DFS stöder de flesta stora filsystem, RAID och LVM2 och innehåller flera partitionsredigeringsprogram, vilket kan göra den användbar som räddnings-cd.

Skriva debian/copyright på rätt sätt. Jochen Voss undrade hur man på ett korrekt sätt skall skriva filen debian/copyright. Henning Makholm förklarade att alla författare som gör anspråk på upphovsrätt i en källkodsfil bör nämnas i Debians copyright-fil, tillsammans med den exakta licens de utställt. Han gav även vissa tips om hur man minskar storleken på filen för att göra den mer lättläst.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 256 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.