Týdeník Debianu - 25. ledna 2005

Vítejte u letošního 4. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu okolo Debianu. Marc Haber oznámil vydání experimentálních balíčku Exim4 slinkované proti db4.2 pro budoucí začlenění v sarge/sid. OSNews vydalo guideline pro používání nového debian-installeru od Luise Lima.

Update vývoje Sarge. Steve Langasek poslal update vývoje nové release release Debian 3.1. Oznámil, že KDE 3.3 bylo začleněno do sarge a porter upload pro perl proběhl, čímž se množství kritických chyb snížilo o asi 60. Také se vyjádřil, že vývoj v testing-propesed updates a testing-security se podařilo posunout dál, ale stále se čeká na jeho začlenění do infrastruktury.

Status Update pro volatile archiv. Andreas Barth oznámil status debian-volatile archivu. Tento neoficiální archiv má za cíl podporu rychle se pohybujících balíčků pro stabilní Debian, jako třeba spam filter, virový scanner a podobně. Andreas a jeho tým založili infrastrukturu mirrorů pro daný projekt. První balíček, whois byl přijat do debian-volatile sekce pro woody.

Přejmenovávání binárních balíčků. Jay Berkenbilt chtěl přejmenovat balíčky, aby se v názvu nevyskytovala verze balíčku. Pro dosáhnutí tohoto cíle plánoval vytvoření nových zdrojových balíčků a převedení starých do přechodných balíčků. Anthony Towns vysvětlil, že jméno knihovny nemusí odpovídat jejich protějšku v novém pojmenování a věří, že žádné přechodné balíčky nejsou potřeba, pokud jsou vytvořené sekce Conflicts, Provedes a Replaces.

Podpora pro DevFS? Russell Coker oznámil, že devfs je považován za zastaralý a bude odstraněn ze zdrojových balíčků jádra v červenci 2005. Nicméně nový instalátor je na něm založený . Joey Hess prohlásil , že Debian nedestabilizuje instalátor zaváděním velkých změn, jako nepoužívání devfs, dokud není sarge vydán.

Změny v architektuře balíčků. Jay Berkenbilt se zajímal, jestli změna z any na all v Debianích balíčcích bude vyžadovat ruční zásah. Santiago Vila prohlásil, že takové balíčky by mohly být začleněny do archívu ještě rychleji, protože jsou vyrobeny pro 11 architektur "okamžitě"

Setkání Debian Women Group na IRC. Debian Women group pořádala IRC meeting 16 ledna. Diskutované téma bylo "Jak nejlépe sdělovat účel a cíle skupiny Debian Women Group těm, kteří mají otázky o jeho působení." Před setkáním Jérémy Bobbio vznesl otázku, jaká je nejlepší metoda organizování a moderování IRC setkání, hlavně, když jsou přítomní nerodilí mluvčí. Setkání mělo hodně návštěvníků a vyvolalo živou diskuzi. Výtah byl zaznamenán Colleenem Hatfieldem.

Spurious Permissions Changes. Otto Wyss poznamenal , že práva programů, kterým přidal setuid flag, byla trvale změněna zpět. Peter Samuelson přispěl s vhodným dpkg-statoverride příkazem a Maciej Dems přidal, že by bylo lepší použít sudo.

Závislost na určitém kernelovém baličku. Martin Kittel byl zvědavý , jestli je rozumné deklarovat závislost na kernelovém balíčku, od té doby vznesené argumenty v původní diskuzi tvrdily, že ne každý uživatel má nainstalovaný debianí kernelový balíček. Antti-Juhani Kaijanaho vysvětlil, že závislosti zde jsou, aby se zaručilo, že patřičné balíčky jsou nainstalovány, takže jejich potřebný obsah se může použít. Kernel je jiná záležitost.

Návrh Mozilla Foundation ohledně ochranných známek. Gervase Markham z Mozilla Foundation navrhl dohodu pro používání ochranných známek v balíčcích Firefox a Thunderbird. Walter Landry podotknul, že lidé mimo projekt Debian nebudou stále moci legálně modifikovat a redistribuovat tyto balíčky pod chráněnými názvy.

Security Updates. Znáte rutinu. Prosím, zajistěte, že váš systém je updatovaný, pokud máte libovolný z těchto balíčků nainstalovaný.

Nové a zajímavé balíčky. Následující balíčky byly přidány do unstable archivu nebo obsahují důležité updaty.

Opuštěné balíčky. 4 balíčky byly tento týden opuštěno a potřebují nového správce. Celkem už tedy máme 242 osiřelých balíčků. Děkujeme předchozím správcům, kteří přispívali komunitě svobodného softwaru. Podívejte se prosím na celý seznam na stránkách WNPP a pokud plánujete převzít nějaký balíček, přidejte prosím poznámku do bug reportu s předmětem začínajícím na ITA.

Chcete číst DWN i nadále? Pomozte nám, prosím, vytvářet tento zpravodaj. Stále potřebujeme více dobrovolných autorů, kteří sledují komunitu kolem Debianu a podávali by o ní zprávy. Informace o tom, jak pomoci, naleznete na stránce o přispívání. Těšíme se na vaše příspěvky na dwn@debian.org.


Pokud chcete tento souhrn zpráv dostávat týdně do vaší poštovní schránky, přihlaste se do emailové konference debian-news.

Dostupná jsou i starší vydání týdeníku.

Toto vydání Debian týdeníku vydali Martin Zobel-Helas, Helen Faulkner and Martin 'Joey' Schulze.