Debian Weekly News - 25 januari 2005

Välkommen till fjärde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Marc Haber presenterade experimentella paket för Exim4 som länkats mot db4.2 avsedda att senare införas för Sarge/Sid.1 OSNews har en riktlinje för hur man använder nya debian-installer för att installera Debian av Luis Lima.

Mer om utgivningen av Sarge. Steve Langasek skrev en uppdatering om vad som händer i utgivningprocessen för Debian 3.1. Han rapporterade att KDE 3.3 har tagits in i Sarge och en anpassning har sänt in Perl, vilket sänkte antalet utgivningskritiska fel med omkring 60. Han nämnde även att framsteg görs med testing-proposed-updates och testing-security, men att man fortfarande väntar på infrastruktur.

Statusuppdatering för det flyktiga arkivet. Andreas Barth rapporterade om status för debian-volatile. Detta inofficiella arkiv har som mål att stöda paket som uppdateras ofta för den stabila utgåvan, såsom skräppostfilter, virussökare och liknande. Han har tillsammans med sin grupp satt upp infrastruktur och speglar för det. Det första paketet, whois har godtagits för debian-volatiles:s avdelning av Woody.

Byta namn på binärpaket. Jay Berkenbilt ville byta namn på ett paket för att göra sig av med versionen i paketnamnet. För att uppnå detta planerade han att skapa ett nytt källkodspaket och göra om det gamla paketet till att bara vara ett övergångspaket. Anthony Towns förklarade att namnet på ett bibliotekspaket inte behöver motsvara dess sonamn och anser att det inte behövs några övergångspaket behövs om Conflicts-, Provides- och Replaces-fälten används på rätt sätt.

Stöd för Devfs? Russell Coker sade att devfs anses föråldrat i kärnans källkod och kommer att tas bort juli 2005. Dock så baseras det nya installationsprogrammet på det. Joey Hess hävdade att Debian inte kommer att destabilisera installationsprogrammet genom att börja göra stora ändringar i det, till exempel att inte använda devfs, förrän efter Sarge har släppts.

Byta arkitektur för ett paket. Jay Berkenbilt undrade om det krävdes någon manuell hantering att gå över från any till all i ett Debianpaket. Santiago Vila hävdade att ett sådant paket kommer in i arkivet snabbare eftersom det byggs för 11 arkitekturer ”omedelbart”.

IRC-möte för Debian Women. Debian Women-gruppen höll ett IRC-möte den 16 januari. Ämnet som diskuterades var ”Hur uttrycker man bäst Debian Womenprojektets avsikter och målsättningar till de som har frågor om det”. Innan mötet väckte Jérémy Bobbio frågan om det bästa sättet att organisera och moderera IRC-möten, speciellt när personer som inte har engelska som modersmål närvarar. Mötet fick många deltagare och drog igång livliga diskussioner. Protokoll togs av Colleen Hatfield.

Plötsliga ändringar i filbehörigheter. Otto Wyss noterade att behörigheterna på ett program han lagt setuid-flaggan till ändrades tillbaka permanent. Peter Samuelson bidrog med korrekt dpkg-statoverride-kommando och Maciej Dems tillade att det vore bättre att använda sudo i det här fallet.

Bero på ett specifikt kärnpaket. Martin Kittel undrade om det var rimligt att deklarera ett beroende på ett kärnpaket då argument väckts i en tidigare diskussion att inte alla användare har Debians kärna installerad. Antti-Juhani Kaijanaho förklarade att meningen med ett beroende är att se till att ett annat är paket så att det innehåll det tillhandahåller kan användas. Kärnan är specialfall.

Varumärkesförslag från Mozillastiftelsen. Gervase Markham från Mozillastiftelsen föreslog en varumärkesöverenskommelse för Debians Firefox- och Thunderbirdpaket. Walter Landry påpekade att folk utanför Debian fortfarande inte lagligt kunde ändra och vidaredistributera paketen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 242 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin Zobel-Helas, Helen Faulkner och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.