Debian Weekly News - 15 mars 2005

Välkommen till årets elfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Sean Finney sände in den första versionen av paketet dbconfig-common, vilket implementerar ett generellt databasunderhållspaket som är tänkt att användas av andra paket.

Artiklar sökes till DebConf 5. Den 15 mars är sista dagen för artiklar till DebConf 5. Listan över förslag innehåller mer än 20 poster. Granskningskommittén kommer med sitt beslut den 1 april. Debiankonferensen är det viktigaste evenemanget där Debianutvecklare och intresserade användare möts för att diskutera Debianprojektet och dess utveckling. I år äger DebConf rum i Helsingfors, Finland.

Licens för Debians logotyp. Francesco Poli undrade om det gjorts några framsteg på sistone med att ändra licensen för Debians logotyper till en som är fri. Martin Michlmayr svarade att SPI:s advokat har skrivit ett avtal för överlåtande av upphovsrätt och konstnären som skapade logotypen har gått med på att skriva under det och därmed skriva över äganderätten till SPI. När detta har gjorts kan licensen ändras.

Automatisk integrering av USB-lagring. Martin Dickopp utvecklade ett skript som automatiskt monterar USB-masslagringsenheter när de kopplas in, och avmonterar dem när de tas bort. Han nämnde att liknande funktioner dock finns i paketet pmount när det används som en del av skrivbordet tillsammans med enhetshanteraren hal.

Licens för dokumentation? Daniel Carrera undrade vilken licens han skulle använda för dokumentation och kom fram till tanken att dubbellicensiera den med Creative Commons Attribution och GNU GPL. Gervase Markham bad honom att inte använda GPL för dokumentation eftersom den inte skrivits för det, men medgav att det inte fanns någon dokumentationsspecifik licens som anses vara fri av Debianprojektet.

Nyckelhantering på USB-pinne. David Härdeman funderade på vad som är det bästa sättet att hantera privata nycklar (för SSH och GnuPG) på en USB-lagringsenhet. Nycklarna bör automatiskt göras tillgängliga när enheten kopplas in. Det slutade med att han utökade ett skript Sean Finney skrivit, vilket använder ett VFAT-system med ett slingmonterad filsystem ovanpå.

Etikett för valdebatten. På grund av det stora antalet kandidater i projektledarvalet bad Jeroen van Wolffelaar alla deltagare att hålla sina brev korta, hålla sig till ämnet, klippa den citerade texten i svaret, ändra ärenderaden när ämnet ändras och vara vänliga. Kommentarer utanför ämnet kanske passar bättre på sändlistan debian-curiosa.

Status för utgivningen av Sarge. Steve Langasek skrev en ny statusrapport för utgivningen av Sarge. En ändring på SSH-servern på wanna-build-värden och på alla buildd:er krävs för att mildra belastningen som orsakas av den nya kön testing-security. När detta är på plats kommer arkivet frysas i samband med den tredje utgivningskandidaten för debian-installer.

Förslag till behandling av NEW-kön. Joey Hess föreslog att jobbet med att behandla kön för nya paket skulle delas av fler personer och inte bara ftpmaster-gruppen. Paket kan sändas in till en alternativ öppen ny-kö där fler utvecklare kan granska paketen och sända in en återundertecknad .changes-fil till huvudkön. När ett paket förordats av tillräckligt många utvecklare kan det hanteras mer automatiskt av arkivansvariga.

IRC-debatt för projektledarvalet. Martin F. Krafft kungjorde att IRC-debatten för det kommande projektledarvalet kommer äga rum onsdag 16 mars klockan 06:00 UTC (07:00 svensk tid) på Freenodes IRC-nätverk (irc.debian.org). Det kommer använda fyra irc-kanaler, vars loggar kommer göras tillgängliga efter debatten.

Utgivningsplaner efter Sarge. Steve Langasek presenterade planer för utgivningen efter Sarge, vilka bland annat innehåller att dela upp Debianarkivet i en vanlig och en andra klass-del för mindre ofta använda arkitekturer. Detta borde reducera storleken på speglarna och den tid det tar att hålla uttestningsutgåvan i form eftersom den innehåller färre arkitekturer.

Asiatisk Debianminikonferens 2005. Den första asiatiska Debianminikonferensen gick framgångsrikt av stapeln som en del av 5th Asia Open Source Software Symposium i Beijing, Kina. Sun Wah Linux var vänliga nog att sponsra mötet och bjöd in flera utvecklare från hela världen att delta och hålla föredrag. Mötet hjälpte även till med integreringen mellan Debianmiljöer i Kina, Taiwan och Hongkong, till exempel återupplivandet av den kinesiska Debiankanalen #debian-zh och samarbete vad gäller översättningar.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 223 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Manuel Romero Velázquez, Carlos Z.F. Liu och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.