Debian Weekly News - 31 maj 2005

Välkommen till årets 22:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Andreas Barth förbereder sig redan för tiden efter utgivningen och försöker optimera LDAP-gränssnittet mot felrapporteringssystemet. Nokia släppte en Internetplatta som använder Debian som operativsystem.

Mer om utgivningen av Sarge. Andreas Barth skrev ytterligare en statusrapport om den kommande utgivningen av Sarge. Antalet utgivningskritiska fel är fortfarande för högt, så utgivningen sköts upp ytterligare en vecka. Han nämner även att alla önskemål om uppdateringar måste gås igenom manuellt, vilket tar en hel del tid.

Ny sektion i arkivet: video? Philipp Kern undrade när en uppsättning paket berättigar att en ny sektion introduceras i arkivet. Han fick kommentarer från flera användare som sökte efter multimediaspelare och gått vilse i graphics-sektionen. Han noterade även att vissa spelare för närvarande till och med är placerade i sektionen som motsvarar dess skrivbordsmiljö.

Slut på sammanfattningar från debian-legal? Frank Lichtenheld undrade om de juridiska sammanfattningar han skapat borde tas bort igen. Strax efter att de skapades stannade arbetet upp då ingen längre skrev sammanfattningar. För många diskussioner har det visa sig vara svårt om inte omöjligt.

Förberedelser inför Debiankonferensen. Anibal Monsalve Salazar bad att GnuPG-nycklar skulle sändas in till nyckelsigneringsfesten vid den kommande Debiankonferensen. Gunnar Wolf bad alla deltagare kontrollera sina personlig data och lägga in en slutlig bekräftelse för matönskemål.

Debiandag vid LinuxTag 2005. Joey Schulze presenterade programmet för årets Debiandag, en minikonferens som traditionellt hålls under LinuxTag, vilket äger rum den 22-25 juni i Karlsruhe, Tyskland. Föredragen beskriver vissa delar av distributionen eller projektet och kommer hållas på engelska. För första gången kommer minikonferensen fortsätta på en andra dag.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.