Týdeník Debianu - 14. června 2005

Vítejte u letošního 24. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu okolo Debianu. V minulém týdnu se objevilo hodně diskuzí nad cíli vydávání a nad release týmem pro Etch. Několik lidí už dokonce horlivě debatuje nad přípravou a načasováním dalšího vydání stabilní větve. Branden Robinson vysvětlil, kam (místo privátních mailů) mají být posílány novinky ohledně Alioth.

Změny v politice vydávání. Andreas Barth navrhl několik změn v politice vydávání pro nadcházející vydání Etch. Když jsou poskytnuty knihovny, ostatní programy by měly být linkovány proti nim dynamicky namísto duplikování jejich zdrojů; závislosti pro kompilaci balíčků (build-dependencies) musí být statické. Sekce o knihovnách PIC pravděpodobně potřebuje nejdříve technickou diskuzi.

Změny v C++ ABI. Matthias Klose oznámil, že aplikační binární rozhraní (ABI = Application Binary Interface) bude změněno ve větvi unstable. Všechny balíčky obsahující sdílené knihovny napsané v C++ budou muset být přejmenovány. Poté budou nutné, aby všechny balíčky, které na těchto balíčcích závisí, byly nahrány do repositáře znovu. Unstable je tedy zmrazen díky knihovnám C++.

Plánování přednášek pro DebConf 5. Don Armstrong vyvolal hlasování o přednáškách, které budou na nadcházející Konferenci Debian v Helsinkách, Finsko. Aby byla minimalizována možnost, že dvě přednášky budou naplánovány ve stejný čas, plánovač se pokouší omezovat konflikty vzhledem k počtu hlasů.

Sarge pro AMD64 vydán. Jörg Jaspert oznámil, že port AMD64 je už také deklarovaný jako stable. Toto vydání je stejné jako oficiální porty Debianu, obsahuje pouze pár modifikací a několik odstraněných balíčků. Bezpečnostní podpora pro tento port je plánována týmem Debian Security přes security.debian.org.

Debian pro geeky. Bruce Byfield napsal recenzi na nově vydané stabilní verze Debianu. Kvituje výhody nového instalátoru a mnoha balíčků. Avšak, aptitude se mu nezdá jako příliš jednoduchý program a několik grafických karet není detekováno automaticky.

Vývoj dpkg. Scott James Remnant oznámil, že současná vývojová větev 1.13 dpkg byla nahrána do repositáře unstable. Tato nová verze obsahuje vylepšení v práci s architekturami, obzvlášť v dělení na procesorové architektury a v operačním systému (jádře). Hodnoty několika proměnných byly změněny vzhledem k lepšímu reflektování reality, nicméně to může poškodit některé existující skripty pro buildování.

Odborný stupeň balíčků Debianu? Mark Edgington se zeptal, zda by bylo užitečné přidat do popisu balíčků pole, označující nutný stupeň technických znalostí tak, aby byl balíček pro uživatele užitečný. Enrico Zini pravil, že to není špatné, ale připustil obtížnost univerzálního měření "snadnosti".

Úpravy balíčků Debianu. Roberto Sanchez oznámil své howto o úpravách balíčků Debianu. Dokument začíná nastavováním pbuilderu pro kompilování vlastních upravených balíčků a vysvětluje, jak vytvořit novou verzi balíčku doplněním položky v changelogu.

Debian a SELinux. Luke Leighton se zajímal, jestli došlo k nějakému pokroku ohledně knihovny libselinux1, jestli se z ní stal vyžadovaný balíček. Stephen Frost vysvětlil, že to funguje trochu jinak a například coreutils vyžadují přidání závislostí. Petter Reinholdtsen dodal, že používání knihovny neznamená používat SELinux.

Nové či pozoruhodné balíčky. Následující balíčky byly nedávno přidány do Debian unstable archívu, nebo obsahují důležité aktualizace.

Chcete číst DWN i nadále? Pomozte nám, prosím, vytvářet tento zpravodaj. Stále potřebujeme více dobrovolných autorů, kteří sledují komunitu kolem Debianu a podávali by o ní zprávy. Informace o tom, jak pomoci, naleznete na stránce o přispívání. Těšíme se na vaše příspěvky na dwn@debian.org.


Pokud chcete tento souhrn zpráv dostávat týdně do vaší poštovní schránky, přihlaste se do emailové konference debian-news.

Dostupná jsou i starší vydání týdeníku.

Toto vydání Debian týdeníku vydal Martin 'Joey' Schulze.