Debian Weekly News - 14 juni 2005

Välkommen till årets 24:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den gångna veckan har sett flera diskussioner om utgivningsmål och utgivningsgruppen för Etch. Flera personer önskar redan diskutera förberedelser och tidsplaner för nästa utgåva. Branden Robinson förklarade var nyheter om Alioth borde sändas istället för att använda privat e-post.

Ändringar i utgivningspolicyn. Andreas Barth föreslog några ändringar till utgivningspolicyn för den kommande utgivningen av Etch. När bibliotek tillhandahålls bör andra program länka mot dem dynamiskt istället för att duplicera deras källkod, byggberoenden måste vara statiska. Stycket om PIC-bibliotek kräver förmodligen först en teknisk diskussion.

Ändringar i C++-ABI. Matthias Klose tillkännagav att det binära programgränssnittet (ABI) för C++ kommer att ändras i den instabila utgåvan. Alla paket som innehåller delade bibliotek skrivna i C++ måste få sina namn ändrade. Därefter måste alla paket som beror på dessa sändas in igen. Detta innebär att den instabila utgåvan är frusen vad gäller C++-bibliotek.

Schemaläggning av föredrag för DebConf 5. Don Armstrong bad folk att rösta på de föredrag folk vill lyssna på vid den kommande Debiankonferensen i Helsingfors, Finland. För att minska risken för att två föredrag som folk verkligen vill delta på schemaläggs exakt samtidigt kommer schemaläggaren försöka minimera konflikterna mellan föredragen enligt omröstningen.

Sarge för AMD64 släppt. Jörg Jaspert tillkännagav att även AMD64-arkivet deklarerats stabilt. I allmänhet är utgivningen densamma som för de officiella anpassningarna i Debian, med bara ett fåtal modifierade paket och flera borttagna. Planen är att säkerhetsstöd för denna utgåva skall tillhandahållas av Debians säkerhetsgrupp via security.debian.org.

Debian för nördarna. Bruce Byfield har skrivit en recension av den nya Debianutgåvan. Han erkänner att de fördelar som kommer av det nya installationsprogrammet och att utgåvan innehåller aktuella versioner av många paket. Det verkar dock inte som att aptitude är ett särskilt enkelt program och det är flera grafikkort som inte upptäcks automatiskt.

Utveckling av dpkg. Scott James Remnant rapporterade att den aktuella utvecklingsgrenen 1.13 av dpkg har sänts in till den instabila utgåvan. Den nya versionen innehåller förbättrad hantering av arkitekturer, speciellt för att dela på processorarkitektur och den underliggande operativsystemskärnan. Värdet på flera variabler har förändrats för att bättre överensstämma med verkligheten, men kan potentiellt leda till att existerande byggskript slutar fungera.

Skicklighetsgrad för Debianpaket? Mark Edgington undrade om det vore en bra idé att lägga till ett fält i paketbeskrivningen som anger den lägsta skicklighetsgrad en användare bör ha för att paketet skall vara användbart. Enrico Zini tänkte också på detta men erkände att det är svårt att mäta ”enkelhet” på ett universellt sätt.

Skräddarsy Debianpaket. Roberto Sanchez presenterade en guide om hur man skräddarsyr Debianpaket. Dokumentet börjar med att sätta upp pbuilder för att bygga de skräddarsydda paketen och förklarar hur man skapar en ny paketversion genom att lägga in en ny post i ändringsloggen.

Debian och SELinux. Luke Leighton undrade om det skett några framsteg med att göra biblioteket libselinux1 till ett krävt paket. Stephen Frost förklarade att det fungerar på motsatt sätt, t.ex måste coreutils själv lägga in beroendet. Petter Reinholdtsen tillade att det att man använder ett bibliotek inte betyder att man använder SELinux.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.