Debian Weekly News - 5 juli 2005

Välkommen till årets 27:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. David Nusinow presenterade Debianpaket för X.Org som han även planerar att sända in till den instabila utgåvan. Norbert Tretkowski har byggt bakåtanpassningar för Sarge. Rajiv Battula publicerade en kort recension av Debian GNU/Linux 3.1 där han demonstrerar hur enkelt det blivit att installera Debian.

Möte i utgivningsgruppen. Andreas Barth sände in protokoll från utgivningsgruppens möte förra veckan. Under mötet diskuterade de problem de lärt sig av under utgivningen av Sarge, listade mål med utgivningen av Etch och föreslog en tidslinje. Möjliga blockeringar för utgivningen är övergången i verktygskedjan, introduktionen av X.Org, frigörande av dokumentation, arkivdelningen, tillägg av amd64 och säkring av apt.

Pågående utveckling av installationsprogrammet. Joey Hess rapporterade om sitt pågående arbete med att hålla debian-installer fungerande efter utgivningen. Det som gått sönder mest än så länge har varit i debootstrap, men även övergången till Slang 2 verkar skapa nya problem. Han pekade även på de första cd-avbildningarna för Etch, vilka dock inte fungerar.

Önskemål om paketering? Lars Wirzenius undrade om felrapporter om önskemål om paketering (RFP, request for packaging) fortfarande är användbara eftersom det finns runt ett tusental. Han nämnde freshmeat och gnomefiles som platser där man kan leta efter nya saker att paketera. Då medelåldern på sådana förfrågningar var omkring 200 dagar föreslog Lars en maximal livstid på RFP-rapporter på 365 dagar.

Strukturerad utdata från program. Olaf van der Spek undrade om det fanns några planer på att få flera kommandoradsverktyg att mata ut strukturerad utdata. Han noterade att vissa fält i utdata kapas om motsvarande värden är för breda. Gabor Gombas förklarade att dessa program är tänkta att tolkas av människor och att det finns vissa andra sätt för program att få tag i fullständig information.

Pågående problem med Firefox-varumärket. Eric Dorland rapporterade om varumärkespolicyn, vilken inte är kompatibel med att lägga in slumpmässiga patchar till Debians Firefox- och Thunderbirdpaket utan att de överträder uppströmsvarumärkena. I den långa diskussionen tillade Florian Weimer att när det gäller PHP och Apache har Debian helt enkelt ignorerat deras varumärkespolicyer och ansett programvaran vara tillräckligt fri.

GLADE-övergång. Martin Michlmayr föreslog en övergång från libglade1 till libglade2 eftersom det har varit övergivet i två år. Matthew Garrett tillade att detta skulle kräva en övergång från GTK1 till GTK2 för alla påverkade paket. Steve Langasek förklarade att flera paket som använder det gamla biblioteket representerar bibliotek för GNOME 1 som inte har någon motsvarighet i GNOME 2

Hantera stötande material. Ralf Hildebrandt undrade hur man skulle hantera möjligt stötande innehåll i en skärmsläckare. Lars Wirzenius föreslog att man inte skulle installera någon skärmsläckare som gör mer än att göra skärmen svart. Alexander Schmehl bidrog med en del av den Fedorapatch som tar bort ord som möjligen kan vara stötande.

Tilde i paketversioner. Paul Hampson undrade om tildesymbolen kunde användas i paketversioner nu när Sarge har släppts. Steve Langasek förklarade att de ändringar som krävs ännu inte gjorts i arkivsviten (DAK) för att göra detta möjligt för Etch. Adam Heath tillade att DAK använder symbolen som en avdelare internt.

Sjätte årliga Debiankonferensen. Debianprojektet kungjorde den sjätte årliga Debiankonferensen, vilken kommer hållas på avdelningen för datateknik vid Helsingfors tekniska högskola i Esbo, Finland mellan den 9 och 17 juli 2005. Under den första dagen kommer flera utvecklare hålla föredrag riktade mot allmänheten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sju paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 222 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. 29 paket har tagits bort från Debianarkivet under de senaste veckorna:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.