Debian Weekly News - 9 augusti 2005

Välkommen till årets 32:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Andreas Barth rapporterade att Etch har omkring 800 utgivningskritiska fel på grund av smärre problem i samband med övergången till den nya kompilatorn och bad paketansvariga att rätta sina fel inom kort.

Risken med ett paketinsändning. Loïc Minier efterfrågade ett verktyg som kunde visa risken för att sända in ett paket när det byggs. Det skulle förenkla när övergångar sker eller när många paket väntar på ett uppfyllt beroende för att gå in i uttestningsutgåvan, då ett nytt insänt paket skulle nollställa karantänen och orsaka fler paket än det löser.

GNUstep, FHS och Debian. Eric Heintzmann undrade hur han skulle fortsätta underhålla GNUstep i Debian då dess katalogstruktur inte är kompatibel med Filesystem Hierarchy Standard (FHS) och uppströmsutvecklarna inte vill ändra strukturen. Han var tvungen att erkänna att han inte kunde få GNUstep att stöda FHS utan att ha sönder det.

Debian Core Consortium. Florian Weimer undrade hur Debian Core Consortium relaterade till Debianprojektet. Ian Murdock förklarade att det inte kommer att heta så och att det är en grupp företag och icke-kommersiella organisationer som bygger Debianhärledda distributioner. Målet är att bygga en gemensam kärna som är 100 % Debian.

Övergångsplan för MySQL. Christian Hammers föreslog att version 4.1 skulle användas som standard och att version 4.0 skulle tas bort eftersom version 5.0 har sänts in till den experimentella utgåvan. Detta skulle kräva att 75 paket byggs om eftersom libmysqlclient12 skulle försvinna från arkivet. Andreas Barth ville minska antalet MySQL-paket i Debian, men det vore att be om problem att införa fler övergångar just nu.

GNOME-övergång. Andreas Barth rapporterade att en stor del av Debianarkivet kräver GNOME 2.10 i Etch innan dessa paket själva kan komma in i Etch. Ansvariga bör inte sända in nya versioner av sådana paket för att förhindra att karantänen återställs. Nathanael Nerode hävdade dock att GNOME inte kommer komma in på ett bra tag eftersom det behöver vänta på X.Org-övergången.

Debian Science-grupp. Helen Faulkner rapporterade att sändlistan debian-science skapats. Dess mål är att uppmuntra diskussioner om hur man bäst använder Debian som ett operativsystem för vetenskaplig forskning och hur man förbättrar Debian genom att göra det mer användbart för vetenskapsmän och personer som arbetar inom besläktade områden. Den kommer även fungera som en adress dit vetenskapsmän kan sända frågor om Debian eller programvara i Debian och få användbara svar.

X Strike Force går vidare. David Nusinow rapporterade om utgivningen av X.Org 6.9. Han har anpassat alla utom en av patcharna från version 6.8 av Debianpaketet till den nya versionen, vilket bara tog en halv vecka tack vare det nya quilt-baserade patchsystemet. Han kommer börja arbeta med 7.0 så fort 6.9 kommer in i den experimentella utgåvan.

Massinstallation i Wien. Wiens stadstyrelse rapporterade att staden Wien tillhandahåller en skräddarsydd version av Debian med KDE (”Wienux”) för de 18 000 skrivbordsdatorerna i staden. Det är dock upp till de individuella arbetarna om de föredrar KDE-skrivbordet eller något annat. De ansvariga förväntar sig bara några hundra GNU/Linuxmaskiner det första året, men har kommit fram till att mer än fyra tusen datorer kunde köra det fria operativsystemet.

Debian sörjer förlusten av Jens Schmalzing. Jens (även känd som jensen) dog den 30 juni i en tragisk olycka på sin arbetsplats i München, Tyskland. Han var involverad i Debian som paketansvarig och som en deltagare i PowerPC-anpassningen. Som medlem i kärngruppen var han viktig i arbetet med att få PowerPC-kärnpaketet upp på version 2.6. Han lämnar efter sig en fru och tre barn. Jens bidrag kommer att fortsättas av andra utvecklare.

Förbättra BTS-gränssnittet. Margarita Manterola föreslog ett vänligare gränssnitt mot felrapporteringssystemet (BTS) som gör det möjligt att sortera felrapporter efter programmeringsspråk i koden och svårigheten för att lösa dem. Hon förklarade även varför det inte är nog att automatiskt använda informationen från debtags.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Trettiotvå paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 189 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. 24 paket har tagits bort från Debianarkivet under den gångna veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.