Debian Weekly News - 16 augusti 2005

Välkommen till årets 33:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Idag är Debians tolfte födelsedag. Den 16 augusti 1993 presenterade Ian Murdock en ny typ av distribution och angav de mål han önskade uppnå. Ramakrishnan Muthukrishnan kungjorde att den första Debianutvecklarkonferensen i Bangalore kommer hållas den 20 augusti i Bangalore, Indien.

Ta bort paket från uttestningsutgåvan. Frank Lichtenheld förklarade att paket ibland tas bort från uttestningsutgåvan när de inte är i ett utgivningsbart skick. För att få tillbaka sådana paket i uttestningsutgåvan bör det räcka att rätta alla rapporterade utgivningskritiska fel i dem. För de flesta borttagningar finns information att hämta i paketspårningssystemet.

Namnbyte på källkoden för Linuxkärnan. Andres Salomon föreslog att byta namn på källkodspaketen för Linuxkärnan och föreslog att man endast skulle underhålla en version 2.6 i en utgåva. Möjligheten att falla tillbaka på en äldre version av kärnan är dock värdefull. För att göra det enklare för säkerhetsgruppen att göra sitt jobb heter nu källkodspaketet för Linuxkärnan linux-2.6 och det senaste slutanvändarbinärpaketet som innehåller källkoden heter linux-source-2.6.12.

Felhantering och uppströms. Wichert Akkerman nämnde att Debianutvecklare alltid har tagit fullt ansvar för sitt arbete inom Debian. Detta innebär bland annat att hantera felrapporter som behöver vidaresändas uppströms. Eric Dorland svarade med att hantering av fel i uppströmsprogramvaran tar allt för mycket tid från att rätta fel i Debianpaketeringen.

Säkerhetsstöd för AMD64. Debianprojektet kungjorde att stöd för den stabila amd64-anpassningen numera är officiellt vad gäller säkerhetsrättelser, även om de vanliga binärpaketen finns på en extern server. Anpassningen är ännu inte en del av Debianarkivet, men kommer inkluderas i den instabila utgåvan och uttestningsutgåvan inom kort, efter att ftp-master-tjänsten har flyttats till sin slutgiltiga plats och spegeldelningen har implementerats.

Uteslutning av Debianutvecklare. Jörg Jaspert definierade proceduren som gäller för att utesluta Debianutvecklare, vilken formaliserar processen och gör den mer öppen. Alla registrerade Debianutvecklare kan föreslå att en annan utvecklare skall uteslutas från projektet, men behöver få stöd från ett antal andra utvecklare. En utesluten utvecklare kan gå med igen genom nyutvecklarprocessen, förutsatt att personen inte är utesluten på livstid.

Debian får finansiering. Debianprojektet tillkännagav att det finansieras av LinuxFund med 500 USA-dollar per månad under hela året. Pengarna kommer användas med försiktighet för att fortsätta bygga det universella operativsystemet, förbättra distributionen och gynna fri programvara. Branden Robinson underströk att detta hjälper projektet att bli mer flexibelt och reaktivt när det gäller att hantera maskinvaruproblem och bör göra det möjligt att planera lite längre fram i tiden.

Debian Womens omfattning. Hanna Wallach förklarade att underprojektet Debian Women handlar om att integrera kvinnor i Debians utvecklarmiljö. Det är inte något projekt för positiv särbehandling. Hon hävdar att infrastrukturen som täcker utvecklingen av distributionen är tekniskt komplex, men att använda enklare verktyg vore att segregera från Debian.

Sponsra utvecklarmöten. Andreas Schuldei sökte sponsorer som kan donera lokaler, arbete och pengar till Debianutvecklarmöten som vanligtvis är väldigt kostnadseffektiva och produktiva. Speciellt problem som kräver gruppdiskussioner och fokuserat samarbete under en längre tidsperiod kan bäst lösas under sådana möten.

Automatiskt godta Sonamn-ändringar. Torsten Landschoff föreslog att nya binärpaket som träffar specifika mönster (t.ex bara innehåller en ny version av existerande paket med ett nytt sonamn) skulle godtas automatiskt, även om filnamnet tekniskt sett är nytt. Jörg Jaspert lade snabbt fram ett motexempel eftersom någon nyligen sänt in ett tomt bibliotekspaket. Gustavo Noronha Silva påpekade dock att sådant även kan hända vid vanliga uppdateringar.

Gutenprint i Sid. Roger Leigh rapporterade att Gutenprint (det nya namnet på Gimp-Print) har kommit in i den instabila utgåvan, tillsammans med ett antal ändringar. Uppgraderingen bör gå smärtfritt för de flesta installationer, men CUPS-användare kan behöva installera nya PPD-filer, LPRng-användare kan uppleva problem, en ny foomatic-databas behövs och STP-patchen i Ghostscript måste tas bort.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 180 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. Fem paket har tagits bort från Debianarkivet under den gångna veckan:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Alexandre Rossi och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.