Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Poparcie kandydata na dewelopera

Przed poparciem kandydata na dewelopera, należy sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymogi wymienione na liście kontrolnej dla Nowych Członków.

Poparcia należy udzielać tylko osobom, jeśli wiemy, że są one gotowe do bycia deweloperem. Oznacza to, że osoba popierająca powinna znać osoby popierane od jakiegoś czasu i być w stanie ocenić ich pracę. Ważne jest, aby kandydaci na deweloperów jakiś czas pracowali już dla projektu. Poniżej zamieszczono kilka przykładów prac, które kandydaci mogą wykonywać zanim zostaną deweloperami:

Powyższe zadania oczywiście nie wykluczają się wzajemnie. Wielu przyszłych deweloperów pracowało w kilku obszarach projektu i nie wszyscy muszą zajmować się pakietowaniem. Należy pamiętać, że Debian chętnie przyjmuje jako członków projektu osoby nie zajmujące się pakietowaniem. Aby lepiej poznać danego współpracownika, można skorzystać z narzędzi, które zbierają razem publicznie dostępne dane z różnych części projektu. Ważna jest także osobista wiedza o kandydacie.

Kandydaci na deweloperów powinni znać sposoby Debiana na zrobienie różnych rzeczy i już aktywnie i efektywnie pomagać przy projekcie. Najważniejsze, aby przestrzegali ideałów i struktury projektu Debian. Osoby popierające kandydata powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą widzeć tych kandydatów w projekcie – jeżeli powinni być oni deweloperami Debiana, wtedy śmiało można ich zachęcać do złożenia wniosku.

Kolejne kroki, które wykonuje osoba popierająca kandydata: Wyrażenie zgody na poparcie kandydata i udzielenie pozwolenia na rejestrację. Potem klika na nazwę kandydata na liście Kandydatów i przechodzi na stronę Poparcie wniosku, na której wpisuje swój login i naciska przycisk Popieram. Po wykonaniu tych czynności zostanie wysłana wiadomość z kluczem do uwierzytelnienia, który należy odesłać po uprzednim podpisaniu kluczem PGP/GPG. Po wykonaniu tych czynności kandydat zostanie dodany do kolejki Menedżera ds. Aplikacji, który przeprowadzi kandydata przez wszystkie etapy sprawdzające Nowych Członków.

Więcej informacji znajduje się na stronie wiki Wytyczne dla osób Popierających.