Status av l10n i Debian – rankning av PO-filer som hanteras med po4a mellan språk

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ]

Poängen är antalet översatta strängar i alla PO-filer.
Det är kanske inte den bästa måttstocken, men det är den som används...

Det finns för närvarande 33151 strängar i PO-filer.

Denna sida genererades från data insamlad den 28 maj 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!