Version 2.2 går in i sin andra testcykel

23 maj 2000

Nästa steg inför släppningen av "potato", Debian GNU/Linux 2.2, kommer att tas inom kort. Onsdagen den 24 maj avslutas den första officiella testcykeln. De närmaste dagarna därefter kommer de paket som schemalagts för inläggning att läggas in, och paket med kritiska fel att tas bort.

Speciell hänsyn måste tas till paket vars programfel inte finns i "potato", utan bara i "woody". Detta är även en vädjan till utvecklare att gå genom listan över kritiska fel och märka upp dem korrekt. "Woody"-utgåvan är uppföljaren till "potato", och är den som för tillfället går under namnet "unstable" (=instabil). Aktivt arbete sker redan på den versionen.

"Den första testcykeln rensade ut några samordningsproblem," säger Richard Braakman, Debianprojektets nuvarande ansvarige för utgivning. "Vi hoppas att nästa cykel kommer att innebära en mycket mer grundlig testning av själva distributionen."

Måndagen den 29 maj kommer nästa testcykel att påbörjas. Under de dagar som följer på måndagen kommer startdisketter och cd-avbildningar att stabilisera sig och demonstrera distributionens höga kvalitet.