Debian-gebaseerde Telemetrie Distributie

25 januari 2001

Versie 1.0 van de "Telemetry Box Distribution" is eindelijk uitgekomen. De Tbox distributie is op Debian GNU/Linux 'potato' gebaseerd en is bedoelt voor het op afstand onderhouden en beheren van netwerken.

Een telemetriesysteem maakt het mogelijk vanaf een andere plaats een netwerksysteem te beheren en diagnoses uit te voren. Het gebruikt een aangepaste versie van Netsaint om de data te verzamelen. Netsaint is verbeterd zodat configuratie via een Tbox webinterface gedaan kan worden. Netsaint slaat de resultaten in een SQL-tabel op. De tools op het Tbox systeem kunnen de analyses op verschillende manieren tonen, zoals grafieken en rapporten.

Een selectie van de functionaliteit van de Tbox:

Installatie vanaf CD

Het is ten zeerste aangeraden om het systeem vanaf CD te installeren. De CD image past op een mini-CD (slechts 50 MB) en bevat alle functionaliteit. CDs zullen beschikbaar zijn op de LWE in Europa in begin Februari.

De telemetriesoftware kan geïnstalleerd worden bovenop een bestaande Debian installatie, maar het is wel noodzakelijk om aanpassingen aan de Apache en/of PHP instellingen te maken. Zie http://telemetrybox.org/ voor meer informatie hierover.

Opensource contributies

De broncode van de pakketten is beschikbaar vanaf http://telemetrybox.org/tbox/source/. Patches voor bestaande software zijn of zullen gegeven worden aan de betrokken opensource projecten.

De website openrock.net is uitgerust met een kernel-gebaseerde HTTP-server (met patches die een range- en virtuelehosting mogelijk maken). Downloaden zou geen problemen moeten geven.

Merk op dat we niet denken dat deze distributie van productiekwaliteit is. Sommige aspecten werken alleen onder bepaalde condities. Andere delen hebben een prototypekarakter. Er zijn verschillende dingen die verbeterd moeten worden. Hulp is welkom. Idealiter zouden we zijn dat alles onderdeel zou zijn van de standaard Debian distributie. Het grootste probleem zijn de aanpassingen aan software voor een eenvoudigere installatie die waarschijnlijk niet gewenst zijn.

siteROCK, de specialist in 24x7 beheer heeft deze distributie mogelijk gemaakt.

Dit artikel is geschreven door Christoph Lameter <christoph@lameter.com>.