Tillsättande av säkerhetssekreterare för Debian

17 oktober 2001

Debians säkerhetsgrupp kungör härmed att två personer har anmält sig frivilliga för att hjälpa oss, och vilka tillsattes som Debians säkerhetssekreterare:

De bägge är registrerade Debianutvecklare och har sedan länge deltagit i Debianrelaterat arbete. De är båda två aktiva på flera av Debians sändlistor.

Noah jobbar som administratör på den datavetenskapliga institutionen vid Massachusetts teknikinstitut (MIT), och är även medlem i MITs säkerhetsgrupp.

Matt ansökte till Debianutvecklare 1999 och har arbetat på flertalet paket.

Vi hoppas kunna tillhandahålla än bättre service till våra användare vad gäller att reagera på säkerhetsproblem. Att lägga till fler personer till gruppen som kan kontrollera säkerhetsproblem och gå genom kod bör ordentligt förbättra Debians säkerhet.

Vi vill tacka alla de personer som har anmält sig som frivilliga till denna position. Vi försökte göra vårt bästa för att hitta de mest lämpade personerna för denna viktiga uppgift. Vi önskar att ni fortsätter ert goda arbete och ber alla användare att fortsätta rapportera säkerhetsproblem till security@debian.org.