Debianprojektet på Hispalinuxkongressen 2001

12 november 2001

Debianprojektet bjöds att delta i Hispalinuxkongressen 2001, vilken äger rum 15-17 november. Denna kongress är en årlig mötespunkt för spanska GNU/Linux-användare och utvecklare och anordnas i Madrid, Spanien.

Mer information.

En presentation kommer att hållas av Javier Fernández-Sanguino Peña, i vilken han kommer att demonstrera de verktyg som används av Debianprojektet, såsom paketpooler, cvs-servrar samt vår webbinfrastruktur, med speciellt fokus på internationalisering av webbpublicerade dokument.

Ett seminarium kommer att hållas där det demonstreras hur ett Debian GNU/Linux-system kan härdas vad gäller säkerhetsfrågor. Dessutom kommer en "lika barn"-session ge utvecklare och användare möjlighet att diskutera frågor som gäller Debian och utbyta GnuPG-fingeravtryck.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta i denna konferens, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.

Ytterligare en kongress kommer att äga rum i Nederländerna i slutet av månaden.