Debianprojektet vid Internationella Linuxkongressen

24 november 2001

Debianprojektet har inbjudits att delta vid den kommande Internationella Linuxkongressen. Internationella Linuxkongressen är Europas enda utvecklarkongress vars mål är Linuxmiljön. Grundläggande Linuxutveckling (inklusive kärnan, drivrutiner och bibliotek) har alltid varit populära ämnen på Linuxkongressen. Detta års kongress säger rum mellan 28–30 november vid Twenteuniversitetet i Enschede, Nederländerna.

Debianprojektet har erbjudits att hålla en studiegrupp och driva en monter under kongressen. Studiegruppen äger rum onsdag 28 november från klockan 12 och hela kvällen. Den kommer innehålla både tekniska och politiska frågor om Debianprojektet.

Till skillnad mot vanliga studiegrupper är denna baserad på självmodifierande kod. De frågor som tas upp kommer att avspegla vad publiken vill diskutera. Många Debianutvecklare kommer att närvara så att alla frågor kan få tillräcklig uppmärksamhet.

Dessutom kommer Thomas Lange hålla ett föredrag om den helautomatiserade installationen (FAI, Fully Automatic Installation). Hans föredrag kommer äga rum torsdag 11:30-12:15.

Mer information.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på konferensen, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.