ANVENDELSE: Debian-projektet er ikke i stand til at anvende Sender ID

4. september 2004

Denne meddelelse beskriver Debian-projektets stilling; Debian producerer det universelt benyttede styresystem Debian GNU/Linux. Debian-projektet retter sig efter en social kontrakt med vores brugere, denne kontakt angiver, at alt programmel indeholdt i styresystemet skal være fri software, hvilket betyder at det frit kan distribueres, ændres, benyttes osv., som beskrevet i Debians retningslinier for fri software (Debian Free Software Guidelines, DFSG).

Microsofts nuværende licensaftalebetingelser for benyttelse af Sender ID-patentet uden licensbetaling, forhindrer alle Debian-pakker i at implementere eller understøtte Sender ID. Vi mener at den nuværende licens og de deraf følgende betingelser ikke er kompatbile med DFSG, i modsætning til andre Internet-standarder, som Debian kan understøtte. Derfor kan vi ikke implementere eller anvende Sender ID under de nuværende licensbetingelser. Faktisk vil vi være nødt til at fjerne Sender ID-understøttelse fra programmer vi leverer, der fra opstrømsudviklernes hånd understøtter Sender ID, jf. betingelserne i vores sociale konktrakt.

Vores juridiske bekymringer er for størstedelens vedkommende magen til de bekymringer Apache Software Foundation, Free Software Foundation, udviklerne af Postfix, Exim og Courier har.

Vi mener desuden ikke, at nogen virksomhed skal have intellektuel ejendomsret over grundlæggende infrastruktur på Internet. Vi mener at IETF bør ændre på sine politikker vedrørende intellektuel ejendomsret, for at sikre at grundlæggende infrastruktur på Internet kan forblive betingelsesfri.

Tak til Apache Software Foundation for deres udtalelse, som vi benyttede som udgangspunkt, selvom vi uafhængigt drog vores egen konklussion.

Yderligere oplysninger