DEPLOY: Debianprojektet kan inte ta Sender ID i drift

4 september 2004

Det här meddelandet beskriver Debianprojektets ställningstagande. Debianprojektet producerar det universella operativsystemet: Debian GNU/Linux, och följer ett socialt kontrakt med våra användare som anger att all programvara som ingår i operativsystemet kommer att vara fri programvara, vilket innebär att den kan fritt vidaredistribueras, ändras, användas, osv. enligt vad som beskrivs i Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG).

Villkoren i Microsofts nuvarande royaltyfria patentlicensavtal för Sender ID är en barriär gentemot alla Debianpaket som önskar implementera Sender ID eller som innehåller Sender ID-stöd. Vi anser att den nuvarande licensen och de hinder den resulterar i är inkompatibla med DFSG, till skillnad mot andra Internetstandarder Debian har möjlighet att stöda. Vi kan därför varken implementera eller ta i drift Sender ID under de nuvarande licensvillkoren. Faktum är att vi är tvungna att ta bort Sender ID-stöd från den programvara vi skeppar och som har Sender ID-stöd uppströms, i enlighet med vårt sociala kontrakt.

Huvudsakligen återspeglar de juridiska problem vi ser de som beskrivits av Apache Software Foundation, Free Software Foundation, såväl som utvecklargrupperna för Postfix, Exim och Courier.

Vi anser även att inget företag bör tillåtas inneha immaterialrätt över grundläggande infrastruktur på Internet. Vi anser att IETF bör àjourföra sina riktlinjer vad gäller immaterialrätt för att försäkra att den grundläggande infrastrukturen på Internet förblir utan hinder.

Med tack till Apache Software Foundation för deras ställningstagande, vilket vi använt som en startpunkt, även om vi oberoende har kommit fram till vår egen ståndpunkt.

Ytterligare information