FSF och Debian går samman för att hjälpa användare av fri mjukvara att hitta hårdvaran de behöver

8 september 2014

Free Software Foundation (FSF) och Debianprojektet tillkännager idag ett samarbete för att expandera och förbättra h-node, en databas för att hjälpa användare att lära och dela information om datorer som fungerar med operativsystem baserade på fri mjukvara.

Medan andra databaser listar hårdvara som är tekniskt kompatibel med GNU/Linux, listar h-node hårdvara som kompatibel endast om den inte kräver någon proprietär mjukvara eller firmware. Information om hårdvara som misslyckas med denna test inkluderas också, så användare vet vad de ska undvika. Databasen listar individuella komponenter, så som wifi och grafikkort, så väl som kompletta notebooksystem.

Kompatibilitetsinformationen kommer från användare som testar hårdvara på system som kör endast fri mjuvkara. Tidigare krävde h-nodes sajtriktlinjer att de måste köra en av FSF's godkända distributioner. Medan FSF inte inkluderar Debian i denna lista eftersom Debianprojektet tillhandahåller ett förråd med icke-fri mjukvara, erkänner FSF att Debians main-förråd, vilket är enda stället som paket kommer från som standard, är helt fritt.

Till skillnad från andra vanliga GNU/Linux-distributioner, betyder det att man installerar endast fri mjukvara om man installerar en standardinstallation av Debian. Så länge som Debiananvändare inte lägger till ytterligare paketförråd så är deras system en pålitlig källa av fullt fri kompatibilitetsinformation. Vi ser fram emot att jobba med Debian för att hjälpa frimjukvaruanvändare att få hårdvaran de behöver, och uppmuntrar företag som tillhandahåller denna, säger FSF's verkställande direktör John Sullivan.

Genom att samarbeta med h-node, har Debian för första gången möjligheten att förena sina ansträngningar med andra frimjukvarugemenskaper i skapandet av en databas av hårdvara som inte kräver något utanför Debians main-förråd för att fungera ordentligt, säger Debians projektledare, Lucas Nussbaum. Debian är övertygat om att frukterna från detta samarbete kommer att resultera i den största databasen innehållande Debiankompatibel hårdvara, och bjuder in alla medlemmar i Debiangemenskapen för att bidra med hårdvarukompabilitetsinformation till h-node.

H-node startades av Antonio Gallo, som fortsätter att vara projektets ledande utvecklare. FSF tillhandahåller nu infrastruktur och support. Mjukvaran som driver sidan distribueras även den som fri mjukvara under version 3 av GNU General Public License.

Användare kan bidra med att antingen köra en av FSF's godkända distributioner, eller Debian med endast paket från standardförrådet main installerade. Utvecklare och översättare kan bidra genom att jobba på webbplatsens kod. Information för att delta finns på http://h-node.org/help/page/en/Help.

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Mer information om Free Software Foundation kan hittas på FSFs webbplats.