Updaterad Debian 7: 7.11 utgiven

4 juni 2016

Debianprojektet presenterar stolt den elfte (och sista) uppdateringen av sin gamla stabila distribution Debian 7 (med kodnamn wheezy).. Denna uppdatering lägger huvudsakligen till rättningar till säkerhetsproblem till den gamla stabila utgåvan, tillsammans med några korrigeringar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Paketen från DSA 3548 inkluderas inte denna punktutgåva av tekniska orsaker, så som några arkitekturer för DSA 3547, DSA 3219, DSA 3482 och DSA 3246. Alla andra säkerhetsuppdateringar som har släppts under livstiden för wheezy som inte tidigare har varit en del av en punktutgåva inkluderas i denna uppdatering.

Vänligen notera att denna uppdatering inte innebär en ny version av Debian 7 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det finns ingen anledning att kasta bort gamla wheezy-CDs eller DVD-skivor utan allt som behövs är att uppdatera via en uppdaterad Debianspegling efter en installation, för att få alla inaktuella paket uppdaterade.

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org inkluderas i denna uppdatering.

Ny installationsmedia och CD- och DVD-avbildningar med uppdaterade paket kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering online till denna revision görs vanligtvis genom att peka paketverktyget aptitude (eller apt) (se manualsidan för sources.list(5)) mot en av Debians många FTP eller HTTP-speglingar. En fullständig lista över speglingar finns tillgänglig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den gamla stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:

Paket Orsak
base-files Update for the point release
debian-installer Rebuild for the point release
debian-installer-netboot-images Rebuild for the point release; swap the d-i Built-Using with the installer fetching, to fail on version mismatches earlier
dpkg Remove trailing space before handling blank line dot-separator in Dpkg::Control::HashCore. Regression introduced in dpkg 1.16.16; only use the SHELL environment variable for interactive shells; move tar option --no-recursion before -T in dpkg-deb; initialize Config-Version also for packages previously in triggers-pending state; fix memory leak in dpkg infodb format upgrade logic; fix physical file offset comparison in dpkg
groovy Fix remote execution of untrusted code and possible DoS vulnerability [CVE-2015-3253]
gtk+3.0 Fix integer overflow when allocating a large block of memory in gdk_cairo_set_source_pixbuf [CVE-2013-7447]
highlight Avoid segfault with undefined syntax
icecast2 Security fix [CVE-2014-9018]
libcrypto++ Fix Rijndael timing attack counter measure [CVE-2016-3995]
libdatetime-timezone-perl Update to tzdata 2016d
openldap Disable the back-mdb test suite on powerpc to work around back-mdb tests failing on buildds running the jessie ppc64 kernel, which uses 64KB pages
optipng Fix use-after-free vulnerability [CVE-2015-7801]
postgresql-9.1 New upstream release
tzdata New upstream version
xapian-core Fix possible database corruption, especially with recoll
zendframework Fix regression from ZF2015-08: binary data corruption; fix ZF2016-01: Potential Insufficient Entropy Vulnerability in ZF1

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppdateringar till den gamla stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan givit ut bulletiner för var och en av dessa uppdateringar

Bulletin-ID Paket
DSA-2722 icedtea-web
DSA-2727 openjdk-6
DSA-2768 icedtea-web
DSA-2893 openswan
DSA-2912 openjdk-6
DSA-2980 openjdk-6
DSA-3070 kfreebsd-9
DSA-3077 openjdk-6
DSA-3147 openjdk-6
DSA-3157 ruby1.9.1
DSA-3163 libreoffice
DSA-3175 kfreebsd-9
DSA-3219 libdbd-firebird-perl
DSA-3234 openjdk-6
DSA-3236 libreoffice
DSA-3246 ruby1.9.1
DSA-3339 openjdk-6
DSA-3356 openldap
DSA-3394 libreoffice
DSA-3410 icedove-l10n
DSA-3410 icedove
DSA-3410 enigmail
DSA-3432 icedove
DSA-3442 isc-dhcp
DSA-3458 openjdk-7
DSA-3465 openjdk-6
DSA-3467 tiff
DSA-3475 postgresql-9.1
DSA-3480 eglibc
DSA-3482 libreoffice
DSA-3485 didiwiki
DSA-3491 icedove
DSA-3515 graphite2
DSA-3520 icedove
DSA-3523 iceweasel
DSA-3530 tomcat6
DSA-3534 dhcpcd
DSA-3536 libstruts1.2-java
DSA-3537 imlib2
DSA-3538 libebml
DSA-3539 srtp
DSA-3540 lhasa
DSA-3541 roundcube
DSA-3542 mercurial
DSA-3543 oar
DSA-3544 python-django
DSA-3546 optipng
DSA-3547 imagemagick
DSA-3550 openssh
DSA-3551 fuseiso
DSA-3552 tomcat7
DSA-3553 varnish
DSA-3555 imlib2
DSA-3556 libgd2
DSA-3559 iceweasel

Debianinstalleraren

Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har into inkluderats i den gamla stabila stabila utgåvan med denna punktutgåva.

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats med denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/wheezy/ChangeLog

Den nuvarande gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/

Föreslagna uppdateringar till den gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates

Information om den gamla stabila stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem, osv.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.