DebConf18 avslutas i Hsinchu och datum för DebConf19 tillkännages

5 augusti 2018

Idag, Söndagen 5 augusti 2018, avslutas den årliga Debiankonferensen för utvecklare och bidragslämnare. Med mer än 306 besökare från hela världen, och 137 evenemang inklusive 100 föreläsningar, 25 diskussionssessioner eller BoFs, 5 workshops och 7 andra aktiviteter hyllas DebConf18 som en succé.

Höjdpunkter inkluderar DebCamp med mer än 90 deltagare, Open Day, där evenemang som kan locka en bredare publik erbjuds, plenarsessioner som den traditionella bitar från DPL, en Q&A-session med prästen Audrey Tang, en paneldiskussion om "Ignorera negativitet" med Bdale Garbee, Chris Lamb, Enrico Zini och Steve McIntyre, föreläsningen "Det är ett Fri Mjukvaru-problem!!" hållet av Molly de Blanc och Karen Sandler, blixtföreläsningar och livedemos och tillkännagivandet av nästa års DebConf (DebConf19 i Curitiba, Brasilien).

Schemat har uppdaterats varje dag, inklusive 27 ad-hoc nya aktiviteter, som planerats av deltagare under hela konferensen.

För dem som inte hade möjlighet att delta, har de flesta föreläsningar och sessioner spelats in och liveströmmats, och videos görs tillgängliga på webbsidan för Debians mötesarkiv. Många sessioner möjliggjorde även fjärrdeltagande via IRC eller ett kollaborativt textdokument.

Webbsidan för DebConf18 kommer att hållas aktiv för arkiveringsändamål, och kommer att fortsätta att tillhandahålla länkar till presentationerna och videos av föreläsningar och evenemang.

Nästa år kommer DebConf19 att hållas i Curitiba, Brasilien, från 21 Juli till 28 Juli, 2019. Det kommer att vara den andra Debiankonferensen som hålls i Brasilien (den första var DebConf4 i Porto Alegre). Dagarna innan DebConf kommer de lokala organisatörerna att åter igen sätta upp DebCamp (13 Juli - 19 Juli), en session för intensivt arbete med att förbättra distributionen, och organisera Open Day den 20 Juli 2019, öppet för allmänheten.

DebConf har åtagit sig att vara en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Se DebConfs uppförandekod samt Debians uppförandekod för ytterligare detaljer om detta.

Debian tackar för engagemanget hos flera sponsorer för deras stöd för DebConf18, i synnerhet vår Platinum Sponsor Hewlett Packard Enterprise.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skilda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Om Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) är ett branchledande teknologiföretag som tillhandahåller en omfattande portfölj av produkter så som integrerade system, servrar, lagring, nätverk och mjukvara. Företaget tillhandahåller konsulting, operativt stöd, finansiella tjänster, och fullständiga lösningar för många olika branscher: mobilt och IoT, data & analys och tillverkning eller för offentliga sektorn bland annat.

HPE är även en utvecklingspartner för Debian, och tillhandahåller hårdvara för utveckling av anpassningar för andra arkitekturer, Debianspeglingar, och andra Debiantjänster (hårdvarudonationer listas på sidan Debianmaskiner).

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen se webbsidan för DebConf18 på https://debconf18.debconf.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.