Handshake donerar 300 000 USD till Debian

29 mars 2019

Debianprojektet mottog 2018 en donation på 300 000 USD från Handshake, en organisation som utvecklar ett experimentellt peer-to-peer rootdomännamngivningssystem.

Detta betydande ekonomiska bidrag kommer att hjälpa Debian att fortsätta sin hårdvaruersättningsplan som utformats av Debians Systemadministratörer, som förnyar servrar och andra hårdvarukomponenter och därmed gör projektets utvecklings- och gemenskapsinfrastruktur mer pålitlig.

Ett djupt och uppriktigt tack till Handshake Foundation för ert stöd till Debian-projektet säger Chris Lamb, Debians projektledare. Bidrag som detta gör det möjligt för ett stort antal olika bidragslämnare från hela världen att arbeta tillsammans med våra ömsesidiga mål att utveckla ett helt fritt universellt operativsystem.

Handshake är ett decentraliserat, tillståndsfritt namnprotokoll som är kompatibelt med DNS där varje peer validerar och ansvarar för hanteringen av rotzonen med målet att skapa ett alternativ till existerande Certifikatutfärdare.

Handshakeprojektet, dess sponsorer och bidragslämnare erkänner Fri och öppen mjukvara som en avgörande del av grunden för Internet och deras projekt, så de beslutade sig för att återinvestera tillbaka till fri mjukvara genom att ge 10.2 miljoner USD till olika FLOSS-utvecklare och -projekt, såväl som ideella organisationer och universitet som stöder fri mjukvaruutveckling.

Ett stort tack, Handshake, för ert stöd!

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av utvecklare av fri mjukvara som ger frivilligt av sin tid och insats för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök Debians webbplats på http://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.